Toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Hällkista

Illustration: © Margareta Hildebrandt. Publicerad med tillstånd.

Foto: 2013 ©  Fred Lundberg.

Detta är visserligen inget torp, men en intressant plats, som man passerar när man besöker de olika torpruinerna.

Hällkistor av stenålderstyp är rektangulära gravkammare byggda av stenhällar och oftast omgivna av en hög, stensättning eller ett röse. Kistans längd varierar mellan 3 och 7 meter. De döda har begravts obrända och i varje hällkista har ett flertal begravningar ägt rum. Bland gravgåvorna märks skafthålsyxor av flinta, bärnstenspärlor, skifferhängen och enkla lerkärl.

Hällkistor förekommer i södra och västra Sverige upp till Värmland och Östergötland. Vanligast är de i sydvästra Småland. En variant där gravkammaren är indelad i flera rum av hällar med så kallad gavelhål finns främst i Västergötland.

Hällkistorna uppfördes under yngre stenålderns sista skede och en del användes ännu under början av bronsåldern. Vid denna tid levde människorna av boskapsskötsel och jordbruk, samt fångst och insamling av ätliga växtdelar.

Detta visar att Fulltoftaskogarna var bebodda långt innan de torpare vi berättar om här på sidan.

Alla fornlämningar är skyddade enligt lag.

Text: © Bodil Pedersen.

   
   

Kartutsnitt från karta 2020
Det finns klickbara område på kartan för att ta sig vidare till andra torp och platser

   
   
Detalj av karta som visar var Hällekistan ligger.
Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:
Kartutsnitt från karta 2015
   

Till toppen av sidan