Toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Högeholm
även ibland kallat Hökeholm

 

Illustration: Från original, © Jimmy Juhlin-Alftberg.
 
 

Högeholm, eller Hökeholm som torpet också benämndes, var en backstuga. Siste ägaren var Johannes Nilsson och här bodde Johannes och Maria med sina tre barn. Man undrar hur de kunde livnära sig på de små tegar som då var i bruk. Johannes lär mest ha huggit ved. För brukningsrätten till backstugan gjordes årligen 14 kvinnodagsverken i huvudgardens trädgard.
Johannes arbetade i skogen tillsammans med Nils Johansson på Linnekull. Torpet fick förfalla strax efter sekelskiftet.

Backstugubebyggelsen som var utspridd över utmarkerna, uppstod i samband med den stora befolkningsökningen i början av 1800-talet. Genom att gräva sig in i en backsluttning kunde backstugesittaren inbespara tre väggar och behövde endast uppföra en södervägg. På norrsidan stötte det halm- eller vasstäckta taket direkt mot markytan.
I den mån backstugesittaren hade en gris eller en ko, bereddes utrymme för djuren under samma tak.

Text: © Bodil Pedersen.

   
   
Detalj av karta som visar var Högeholm torpruin ligger. Blå namnmarkeringar på detaljkartan är våra egna och återfinns ej på översiktskartan. Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:
Kartutsnitt från karta 2015..
   
   
Detalj av karta som visar var Bossaren torpruin ligger. Blå namnmarkeringar på detaljkartan är våra egna och återfinns ej på översiktskartan.
Kartversion 2015. Kartan har klickbara områden.
 
   
   

Högeholm, en mer detaljerad orienteringskarta.
Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 2001.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog. En del av övriga kartsymboler på en orienteringskarta hittar du på kartsymboler. Bild ID: Hogeholm_01w

I dag, den 30 dec. 2012 finns bara antydningar kvar.
Foto: 2012 © Fred Lundberg.

 

 

 

Vildsvinens bökande underlättar inte om man vill kunna se vad som en gång varit. Foto: 2012 © Fred Lundberg.

   
Till toppen av sidan