Toppen av sidan

 

Detta torp/ruin visas i ett eget fönster. Stäng ner fliken/fönstret och du är tillbaka på menysidan
Startsida Meny Torpruiner Kontakt Länkar Upphovsrätt Uppdateringar

 

Kruddarehus

Kruddare i Krudderhus, kommer från Krutare dvs. någon som hade med krut eller kruttillverkning att göra. Här rör det sig säkert om saltpetersjudning, då saltpetern var en av de gamla svartkrutets beståndsdelar.
   
   

Svartkrut är ett mekaniskt krut (så kallat eftersom det består av en mekanisk blandning av olika ämnen, inte en kemisk förening). Det är också den äldsta typen av krut. Det uppfanns troligen i Kina på 800-talet och består numera av 75 % salpeter, 15 % träkol vanligen från något lövträd, samt 10 % svavel. Blandningsförhållandet, som anges i viktprocent, har dock varierats under olika tider, beroende på kolningsprocess, kolets ursprung och egenskaper, salpeterns renhet och svavlets kvalitet.

En av de största nackdelarna med svartkrut var att det var tämligen fuktkänsligt, beroende på föroreningar (i form av till exempel natriumnitrat) i salpetern (kaliumnitrat), samt att det lämnar svavelhaltiga hygroskopiska aggressiva beläggningar som angriper vapnets metallytor.

Kruddarehus omkring 1937

   
   

Kruddarehus år 1923 med Regina och Axel Andersson det var här som Anna-Lisa var fosterbarn och växte upp.
Bild ID: OR_003w. Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Flygfoto 1940-tal.

Kruddarehus omkring 1940.
Bildkälla: Svenska gods och gårdar från 1944.

   

Areal: Total 30 ar, därav 15 åker, 15 fäladsmark. Jordart mylla på grusbotten. Samtliga byggnader uppförda 1902 efter brand. 4 hästar, 17 kor, ca 40 svin, 50 höns. Gården till släkten genom arrende 1923 och köp 1934. Ägare Axel Andersson, född 1896. Gift 1923 med Regina, född Jönsson.

Våren 1923 upphörde arrendet på Kruddarehus och Jöns Bengtsson med familj flyttar till Äspinge socken och blir hemmansägare på Kylestorp nr 1. Några år senare slår den röde hanen till igen. Dock inte på hans gård men väl hos en granne.

 
   
   Kruddarehuset  En berättelse av Per-Gunnar Mörck.  
   
   

 

Detta torp/ruin visas i ett eget fönster.
Stäng ner fliken/fönstret och du är tillbaka på menysidan
Till toppen av sidan