Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  
Topp

en av sidan

Kvarröd
Kvarröd   (Qvarröd, omnäms som Qvared 1560

Kvarröd har gamla anor och nämns i äldre dokument tidigast 1560. Hemmanet tillhörde Fulltofta säteri, beläget i Fulltofta kyrkby.

Både mangårdsbyggnaden och ekonomidelarna på Kvarröd var uppförda i korsvirkesteknik, täckt med locklistpanel. Taken var spånklädda.
År 1894 genomgick gården, efter att ha blivit brandhärjad, en omfattande renovering.

Djurhållningen på Kvarröd var ganska stor och den mjölk man producerade levererades till en uppsamlingsplats vid Mjälaströgård. Dessa leveranser skulle vara avklarade innan kl. 06.00 varje morgon. Ett tungt arbete för gårdens brukare. Folke Nilsson, som tillhörde tredje generationen på Kvarröd, cyklade varje morgon i väg med mjölkkannorna. Ett slitsamt arbete. Så småningom effek-tiviserade han sina mjölkleveranser i och med att han bytte cykeln mot en motorcykel med sidovagn. I sidovagnen ställde han kannorna.

Folke drev gården tillsammans med sin hustru Anna-Lisa mellan 1943-1955.
Så småningom övertog skogsvårdsförmannen Erik Andersson gården. Den 5 maj 1973 träffades boningshuset av ett blixtnedslag och eldhärjades, för andra gången. Endast stallet klarade sig och boningshuset återuppbyggdes aldrig.

Fortfarande finns det runt gårdsplatsen kvar ett äppelträd, lila syrén och rosa myskmalva.

Text: © Bodil Pedersen.

En s. k. "Gåramålning". Konstnär: Tage Knutsson, Hurva 1945. Tavlan finns att beskåda i original på Fulltofta naturcentrum. Ägare till målningen skall enligt. uppgift vara Anna-Lisa Nilsson, Hörby.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

   
   


Kartan har klickbara zoner. Kartutsnitt från 2024.
   
   

Hörbyposten 1893.
Bild ID: Kvarrod_002_1893-07-15. Insänt av S- Falk.

 
   
   

Detalj av karta som visar var Kvarröd ligger, idag Fulltofta naturcentrum. Som synes på den nya kartan från 2020 har det tillkommit en del aktiviteter. Kartutsnitt från 2020

   
   

Detalj av karta som visar var Kvarröd ligger, idag Fulltofta naturcentrum.
Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:
Kartutsnitt från 2015
   
   

Qvarröd, Kvarröd och idag Fulltofta Naturcentrum. Mer detaljerad orienteringskarta.
Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 2001.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog. En del av övriga kartsymboler på en orienteringskarta hittar du på kartsymboler. Bild ID: Kvarrod_01w

   
   

Qvarröd, Kvarröd och idag Fulltofta Naturcentrum vid den gula inringade platsen syns tydligt att det var en gård på den tiden som var kringbyggd eller "fyrlängad" Kartans årtal är 1772

   
   

Kvarröd 2013. Foto: © Fred Lundberg.
Bild ID: Kvarrod_02a_2013.

Läs en historisk berättelse om Kvarröd, av © Bodil Pedersen.
Klicka på miniatyrsidan så får du upp dokumentet i full storlek.

   

Till toppen av sidan

   

Från vänster Arvid Nilsson Nils Gustafsson Hanna Gustafsson Ivan Nilsson och Folke Nilsson
Bild ID: Kvarrod_2014-11-04_04. Fotot tillställt oss av: Olle Resell.

   
   

 Kvarröd – Qvarröd – Qvared

För mer än 100 år sen Qvarröd, och år 1560 Qvared.
Gården har anor sen 1560-talet då Mogens Gyldenstierne gör ett ägobyte med danske kungen Fredrik II. Gyldenstierne avstod 16 gårdar i Högserödsocken. Fick 4 gårdar i Ekesåkra, 2 gårdar i Hästäng, 2 gårdar i Häggenäs, 2 gårdar i Attarp, Kvarröd, Mjälaströ, Kulleröd, Landeröd, Åkarp och Staveröd.

Mogens Gyldenstierne född år 1485 var ståthållare på Köpenhamns slott till sin död år 1569. Han ägde bl.a. halva Svaneholms slott och var ägare till Stjärneholm. En karta från 1773 visar att Qvarröd var en fyrlängad kringbyggd gård. Där det fortfarande finns en bit av en gammal hålväg upp till rester av en ruin. Skvaltkvarn finns i bäcken vid Storedamm som man fortfarande kan se.

På Kvarröd har det bott tre generationer ur samma släkt: svärfar, far och son. Per Olsson med hustru Elna f. Nilsdotter. Nils Gustavsson med hustru Olga f. Olsson (Olga är dotter till Per & Elna Olsson) Folke Nilsson med hustru Anna-Lisa f. Ståhl.

Den 19 juli 1894 tillträdde Per Olsson detta hemman som tillhörde Fulltofta gård.  Avtal tecknades med häradshövding C-A Trolle på Fulltofta gård. Hemmanet var nyrestaurerat efter en tidigare brand på 1890-talet.

Både boningshus och stallbyggnad var uppförda i korsvirke med brädklädsel på ytterväggarna samt spåntak. Stallbyggnaden var avsedd till häst, kor, gris samt drängkammare. Det fanns ytterligare en gammal utbyggnad i mycket dåligt skick som var delvis upprutten, denna revs. Samt en jordkällare i backen tvärs över vägen vid Naturcentrums p-plats.
Dåvarande ägaren: Malmöhus läns landsting.

Nästa arrendator var Nils Gustavsson med hustru Olga, de flyttade in 1915. Nils blev änkeman 1918 och stod ensam med sex barn. Han gifte om sig med Johanna kallad ”Hanna” år 1920. Han brukade gården tills sonen Folke Nilsson med hustru Anna-Lisa övertog Kvarröd 1943-1955.
Dåvarande ägaren: Malmöhus läns landsting. Arealen: total 26,8 har, 11åker, skogsbest: lövskog.

1939 renoverades gården igen.
Tidigare var boningshuset sammanbyggt med stallet i vinkel, vid renoveringen frilades boningshuset. Man höjde stallet, lolängan byggdes till samt ett hönshus tvärs över vägen. Det är ett vitt stenhus som fortfarande finns kvar idag och tjänar som toalett till motionärer i strövområdet.

Den gamla trappan till boningshuset togs bort vid renoveringen och ersattes av en annan. Folke hade bättre användning av de tre stora stenblocken till en övergång vid en närliggande bäck där han forslade iväg stenarna, för att lättare komma över bäcken med häst och vagn. Stenarna finns fortfarande kvar.

På gården fanns hästar, kor, ungdjur, modersuggor, gödsvin höns, hund och katter.

Gårdens mjölk lämnades till närliggande Mjälaströ gård innan kl. 06.00 varje morgon. Det var ett tungt arbete för Folke att cykla iväg med kannorna på en cykelkärra. Så småningom ersatte han cykeln till en motorcykel med sidovagn, att ha mjölkkannorna i.

Folke hade också en kräftdamm, den låg nästan där den nuvarande dammen finns, där det också finns en nybyggd skvaltkvarn.

Gården var berikad på flera fruktträd där av ett äppelträd som Elna Nilsdotter/Olsson en gång planterade en kärna. Detta träd kallades av barnen för ”mormors äppelträd” finns fortfarande kvar på gårdsplanen men är något förvildat. Lila Syrén, snödroppar, fläderblom och hagtorn finns också kvar. En och en annan grottsten som fanns i en fin blomsterrabatt på gården kan man hitta i stengärdsgården.

Långt efter familjen Nilsson flyttat från Kvarröd brann gården för andra gången.

Lördagen den 5 maj 1973 kl. 20.35 meddelades från brandkåren i Eslöv att brand utbrutit i fastigheten pga. åsknedslag. Råbybrandkår ryckte ut. Större delen av boningshusets ovanvåning blev utbrunnen och bottenvåningen fick omfattande skador. Boningshuset byggdes aldrig upp igen. Det var lantbrukare Erik Andersson med familj som bodde där vid denna tid.

På 1970-talet kläcktes idén att hyra ut ladan till fest, vilket blev mycket populärt. Fester som kräftskivor, födelsedagskalas och vikingafester har ägt rum där. Sedan kom en tid med mycket slitage och inbrott, uthyrningen avslutades, endast nära ”bekanta” fick låna stallet. Rester efter grunden till boningshuset låg kvar som en meters djup håla långt in på 1990-talet innan den fylldes igen.

Text: © Bodil Pedersen

 

Kvarröd omkring på 1920.
Bild ID: Kvarrod_04_1920.

 

Boningshuset bestod av 3 rum och kök, vardagsrum sovrum finrum och tvättstuga.
Fotot är tagit år 1928 med all sannolikhet
av fotograf Edvard Nilsson.
Bild ID: Kvarröd_05_1928.

 

 

Från vänster:
Anna-Lisa Ståhl, Folke Nilsson, hans far Nils och hans ingifta fru Hanna Gustafsson, Inger Feuk senare gift med Arne Persson Ludvigsborg.
Bild ID: Kvarrod_04. Se förstoring på bild längre ned.

 

Mormors äppelträd på Kvarröd.
Bild ID: Kvarrod_2014-11-04_01. Foto © Roland Pedersen.

   
   

Nils Gustavsson, Kvarröd.

 
   

Till toppen av sidan

   

Från vänster:
Anna-Lisa Ståhl, Folke Nilsson, hans far Nils och hans ingifta fru Hanna Gustafsson, Inger Feuk senare gift med Arne Persson Ludvigsborg.
Bild ID: Kvarrod_001.

   
   
   
   
   
   

Gungebacken

Ett stenkast ifrån Kvarröd/Naturcentrum i backen inte så långt ifrån Gamla Ramstorp roade man sig i vägskedet på 1850-talet. Där träffades Fulltofta ungdomarna för att dansa. Gungebacken var ett primitivt dansställe, upptrampat jordgolv och någon lokal speleman som stod för tonerna. Man förlustade sig att gunga, i träden hade man med hjälp av kättingar satt upp gungor. Där dansades och gungades till slutet av 1890-talet. Backen kallas fortfarande för Gungebacken.

   
   

Åsknedslag i Kvarröd

Vid ett kraftigt åsknedslag den 5 maj 1973 slog blixten ned och antände på kvällen boningshuset hos lantbrukare Erik Andersson i Kvarröd, beläget inte långt från riksväg 13 mellan Fulltofta och Ludvigsborg. Boningshuset antändes vid åtta tiden på lördagskvällen och det gick så fort att ägaren inte ens kunde komma åt telefonen för att larma brandkåren.
När brandkåren kom dit strax efter halv nio var hela boningshuset övertänt och stod inte att rädda. Det fick brinna ned till grunden med lösöre och allt. Det var andra tragedin för Erik Andersson på kort tid. I februari blev tre av hans ponny hästar överkörda sedan de tagit sig ur en inhägnad och råkat komma ut på riksväg 13.

 

Också vid det här tillfället var djuren hotade. Branden hotade sprida sig till stallet och man tvingades släppa ut djuren i skogen. Dessbättre kunde branden begränsas till boningshuset. För Erik Andersson som arrenderar egendomen av landstinget var förlusten kännbar nog ändå.

Källa: Mellersta Skåne den 7 maj 1973

   
   


Bild på Kvarröd Naturcentret Fulltofta innan de brann ner för tredje gång 1973 Det är vår pappa Erik Andersson som sitter till häst åt höger.
Källa: Hörby i gamla tider o bilder / Anneli K Eriksdotter.
Bild ID: Kvarrod_003.
 
   
   

Kvarröds jordkällare.
Bild ID: Kvarrod_2014-11-04_02. Foto © Roland Pedersen.

Kvarröds trappstenar, flyttade av Folke Nilsson.
Bild ID: Kvarrod_2014-11-04_03a. Foto © Roland Pedersen

   
   

Större karta visas i slutet av sidan. 

Kartan insänd av S. Falk

   

Till toppen av sidan

 

 

Kvarröd – Qvarröd – Qvared  i 3 generationer

Arrendator Per Olsson född år 1853 hustru Elna Nilsdotter född år 1858 gifta den 1/5 1882 de flyttade till gården 1895 då den var renoverad efter en brand år 1994.
På familjefotot står dottern Olga mellan sina föräldrar hon gifte sig och bilda familj de stannade på Kvarröd eller som gården stavades vid denna tidpunkt Qvarröd.

Dotter:
Olga född 1882.
Söner:
Nils född 1884, Emil född 1886, Carl född 1888,
Gustaf född 1891.
Samtliga barn är födda i Fulltofta. Modern Elna dog år 1909, dödsorsak var kräfta, det vi kallar cancer idag.

Qvarröd år 1915-1943
Arrendator: Nils Gustafsson född år 1879 hustru i 1:a äktenskapet är Olga Persdotter född år 1882.

Barnen:
Arvid född 1906, Helga född 1908, Ivan 1910, Signe 1912 och Folke 1914.

Nils var svärson och Olga dotter till Per Olsson och Elna Nilsdotter. Olga dog den 2/12 år 1918 dödsorsak var influensa och lunginflammation.
Folke var endast 4 år när modern dog.
2:a äktenskapet var med Johanna Andersson hon kallades för Hanna och var född år 1886.
Nils och Hanna gifte sig den 26/3 1920.

Namnet Qvarröd hade nu ändrats till Kvarröd
3:e generationen
Folke Nilsson född 1914 gifte sig med Anna-Lisa Ståhl född 1921 hon var fosterdotter till Regina och Axel Andersson på Kruddarehus gården ligger en bit från Blossehusen i Fulltofta
Anna-Lisa och Folke med familj bodde åren 1943-1955 på Kvarröd.

Text: © Bodil Pedersen.

1:a generationen
Per och Elna Olsson  med familj.
Bild ID: OR_009w.

 

   

Källa: Olle Resell, barn barnbarn barnbarnsbarn. Arkiv Digital Husförhörslängd församlingsbok Al:7 1867-1877 Al:8 1878-1888 Al:9 1889-1894 Alla1 1895-1909 Alla:2 1910-1929 All:3 1930-1942. död och begravningsbok: Fl:2 1895-1941

   
   

Arrendator Per Olsson
Qvarröd

Afskrift Qvarröd Arrendator Per Olsson

År 1894 den 19 juli inställde sig på begäran undertecknande å egendomen Qvarröd underlydande Fulltofta att förrätta tillträdessyn å byggnaderna till detta hemman. Härvid voro närvarande å Fulltofts Gårds vägnar Häradshöfdingen Herr C.A. Trolle och Arrendator Per Olsson på stället jemte byggmästaren P.Österlind i Hörby. Wid nu företagna synen befunnes byggnaderna sålunda.

Nr 1 Bonings och Logelängan 108 fot lång 32 fot bred 10 fot höga stolpar af korsvirke furu och grantimmer med brädklädsel å yttersidorna under spåntak deraf 36 fots längd inredda till 3 st. boningsrum kök med eldstad af tegel och bakugn spiskammare och Garderob samt trappuppgång till vinden. 10 st. ytter och innerdörrar med jernhängel och låsar. Golf och lofter af bräder och 8 (åtta) fönsterlofter med insatta glasrutor samt en veranda af trävirke under spåntak 10×6 fot med cement golf och utstyrsel Återstoden inredd till loge med 2 meter loggolf och foderlada öfver denna sednare brädloft af 1¼ tum bräder och 2 st. fönster å gafelsidorna.
Trösklogan har logbotten af 2 tum furuplank samt bylkar vid båda sidor af bräder samt s.k. logetrall öfver densamma och portar vid båda sidor om logan med hängslen och lås inåt gården.

Nr.2 Stallängan 68 fot lång 32 fot bred 10 fot hög af korsvirke furu och grantimmer med brädklädsel å väggarnas yttersidor under spåntak inredd till kostall häststall Drängkammare Foderloga Wagnsport och svinstall. Kostallet drängkammaren och svinstallet murad råsten i korsviket å ytterväggarna Kostallet har bås för 16 kor krubbor och foderbord af cement gångarna satta med passande gråsten. Häststallet har 4 hästspiltor med träkrubbor och steiljebommar.
I kostallet är 2 st. ytterdörrar med hängslen och lås samt 4 fönster. Drängkammaren har ett fönster samt ett till i foderlogan. Wagnsporten har ett fönster samt inkörselport med hängsle och lås.

Svinstallet inredt till fyra svinkättar med cementtråg och skiljeväggar af trä 2 st. fönster å gafvelsidan samt dörrar med hängslen å båda sidor af byggnaden.
Loft af bräder är i hela denna byggnad kvarförutan fyra innerdörrar och nödiga skiljeväggar af bräder finnas och dessutom 1 fönster å taket. Dessa 2 st. byggnader som äro nytt uppförda under detta och föregående år anse vi vara i komplett skick.

Nr 3. En gammal uthusbyggnad 36 fot lång 16 fot bred 6 fot hög hälften orappad gråstensmur och andra hälften dels söndriga boleväggar derunder träfoten dels uppruten under gammalt halmtak och gamla gafvelspetsar af trä.

Sålunda på stället befunnit och synadt. Betygar Qvarröd som ofvan Per Nilsson Höör & Anton Berggren Höör.
 Vidimeras av Carl-Axel Trolle.

Arrendekontrakt för arrendator Per Olsson på Qvarröd (senare Kvarröd och idag Fulltofta Naturcentrum) Denna originalhandling är en avskrift från 1894 handskriven på gammal svenska därav ord och formuleringar i texten

Bodil Pedersen

 
   
   

2:a generationen
Nils och Olga Gustafssons bröllopsfoto
Bild ID: OR_008w.

2:a giftermålet. Nils och Hanna Gustafsson firar silverbröllop 1945.
Bild ID: OR_002w.

   
   

3:e generationen
Bröllop Emelie Johanna Inga Anna-Lisa Eriksson Regina brudparet Anna-Lisa Ståhl och Folke Nilsson Gustaf Gunnar Lindberg Gunnar Eriksson.
Bild ID: OR_005w.

   

Till toppen av sidan

   

Från vänster Arvid Nilsson Nils Gustafsson Hanna Gustafsson Ivan Nilsson och Folke Nilsson
Bild ID: Kvarrod_2014-11-04_04. Fotot tillställt oss av: Olle Resell.

   
   

Karta över samtliga ägor tillhörande jordbrukslägenheten Kvarröd namnunderskrift av Nils Gustafsson.
Bild ID: OR_015w.

   
   

Delförstoring av kartan.
Bild ID: OR_015wa.

   
   

Delförstoring av kartan
Bild ID: OR_015wb.

   

Till toppen av sidan

   

Familjefoto Ivan Folke Arvid Oskar
Bild ID: OR_011w.

   
   

Folke och Ivan med hästar damen med barnet okänd kan vara en syster
Bild ID: OR_010w.

   
   

Anna-Lisa 1938.
Bild ID: OR_007w.

Folke Nilsson 1938.
Bild ID: OR_004w.

   
   

Kruddarehus år 1923 med Regina och Axel Andersson det var här som Anna-Lisa var fosterbarn och växte upp.
Bild ID: OR_003w. Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Vänner på Kvarröd, från vänster: Anna-Lisa, som håller Folke under armen.
Bild ID: OR_001w.

   

Till toppen av sidan

   

Anna-Lisa och Folke Nilsson.
Bild ID: OR_006w.

Nils Gustafsson på sin högtidsdag 90 år.
Bild ID: OR_013w.

   
   

Nils Gustafsson blir gratulerad på sin 90- års dag av kyrkoherden Bernt Larsson från Fulltofta kyrka.
Bild ID: OR_012w.

   
   

Hela syskonskaran från Kvarröd.  Arvid Ivan Folke Signe Helga Margit.
Bild ID: OR_014w.

   
Allt material som handlar om Kvarröd, som har Bild ID: OR_... är tillsända oss av Olle Resell.
Ibland tror vi att det mesta redan är skrivit om Fulltoftas torpruiner, men så dyker det upp helt unikt material, vilket vi uppskattar att kunna publicera då vi vet att ämnet "torpruiner" intresserar många.
   

Till toppen av sidan