Till toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Kyllingahus

Anor 1813 – 1860 finner man i husförhörslängder att benämningen är Kycklingahus. Efter 1860 benämns husen Kyllingahus. Även en kort tid i slutet av 1980-talet finns Kycklingahusen med. Idag heter det Kyllingahus. 3 st. hus har funnits, backstugan, Lilla Kyllingahus samt Stora Kyllingahus, endast det sistnämnda är bebott fortfarande.
   
   

OBS! Kyllingahus är en privatbostad med privat tomtmark. Dvs. här gäller INGEN allemansrätt.
Respektera alltid de boende, som bor nära ruiner och andra historiska märken. Kartutsnitt från karta 2024

   
   
Detalj av karta som visar var Kyllingahus ligger. På fastigheten ligger i dag en bebodd familjebostad, dvs. privat område.
Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:
Kartutsnitt från karta 2015.
   
   

OBS! Kyllingahus är en privatbostad med privat tomtmark.*Dvs. här gäller INGEN allemansrätt. Respektera alltid de boende som bor nära ruiner, och andra historiska märken. Bild ID: Kycklingahus_01w

   
   

© Kartan visas med tillstånd från Stiftelsen Skånska Landskap.

   
   

Stora Kyllingahus
Karl Ståhl med frun Agda, sonen Axel och dottern Anna.
Foto: Edvard Nilsson.

Stora Kyllingahus
Barnen till Karl och Agda Ståhl. Axel och Anna. Omkring 1927.

   

Till toppen av sidan

   

Kyllingahus omkring 1944.

Hästar och barn, omkring 1933

   
   

Karl Ståhl kör in hö

1927. Inkörning av hö.

   
   

Anna och Karl Ståhl, Kycklingahus. Bröllopsfoto 1920.

Karl Ståhl från Kycklingahus till vänster och en okänd man med långsåg till höger. Året är 1917.

   

Till toppen av sidan

   

Lilla Kyllingahus
Detta hus nämns inte i husförhörslängderna förrän i slutet av 1870-talet.Då familjen flyttar in som heter: Jöns Larsson född. 1814 bor där med sin familj ett par år till sin död 1880. De får 3 döttrar där av den ena dotterdottern också bor i samma hus. 

Långt senare bodde skogsarbetaren, Axel Ståhl där som arbetade för skogsällskapet. Han var även barnfödd i huset. Släkten har funnits på flera av torpen i Fulltofta. I slutet av 1980- talet då Axel dör flyttar en släkting in i huset. Renoverar det omsorgsfullt och bygger ut huset, samtidigt läggs en imponerande, vacker stengärdsgård vid en ny väg upp till huset.

   
   

Endast illdaren/spisen är kvar från huset, något lite av husgrunden. Men det mesta är översållat av växlighet. Såpnejlika finns i stora mängder vid ruinen. Detta är en gammal trädgårdsväxt.

Här bodde: Husman Ola Nilsson född. 1811 – Kyllingahus. Hustrun: Hanna Olsdotter född. 1816 Ö.Sallerup.Inflyttad: 1837. Då äldsta barnet också föds samma år. De får tre döttrar och en son. Här finns också: Pigan Anna Perhsdotter född. 1824. Barnen är mellan 2-16 år då Ola dör i december 1853. Hanna som blir änka får det mycket svårt och fattigt. 

År 1868 flyttar en familj in i huset samtidigt som Hanna också bor där. Arbetskarln: Jöns Jönsson född. 1837 – Fulltofta. Hustrun Karna Jönsdotter född. 1832 – S.Rörum. Gifta 1868. De får flera barn där av två barn står antecknade i husförhörslängder som oäktingar. Äldsta sonen som föds samma år som giftermålet är krympling utfl.1885. En av döttrarna emigrerar till Amerika 1883. Huruvida Hanna Olsdotter känner Jöns Jönsson blir de båda dömda till snatteri, d 17/11- 1866.

Hanna som specialiserat sig på att fånga höns, fäster en tråd under kjolen med en krok. Kliver över hönan och hakar fast kroken och drar, så detta blir en snara hönan fångas i. Detta knep utövar hon bl.a. på marknader. Jöns Jönsson snatteri är okänt. Även den 8/1 1868 döms han för tjuveri, får göra straffarbete i 3 månader. Men har övervakning i 5 år.

Såpnejlika – Saponaria officinalis
Denna blomma växer rikligt vid torpruinen. Gammal medicinal & hushållsväxt. Känd i kryddgårdarna sedan 1500-1600 talet. Munkarna odlade den vid klostren.
Färg: rosa eller vit, finns både enkel och dubbel art. Höjd: ca 50-70 cm, förökar sig lätt. Blommar hela sommaren långt ut på hösten. Stannar gärna kvar vid någon gammal gård/torpruin.
Användningsområde: Man använde den till att tvätta kläder, särskilt bra till ylleplagg. Även tvättning av träfat och tennfat.  Användandet är rot och blad som löddrar. Den sades också hjälpa mot gikt, gulsot hudutslag, eksem och urindrIvarde m.m.

Text: © Bodil Pedersen.

   
   

Kyllingahus – Backstuga
Inbyggd i en backe, där man först kommer till en jordkällare på vänster sida. Huset är försett med ihängande stall. Brunnen nedanför är igenfylld med sten. Fortfarande finns bärbuskar, nypon och något gammalt fruktträd. Gamla odlingsmarker med vackra stengärdsgårdar runtom.
Backstugan är förmodligen mycket gammal.

Siste brukaren var:
Husman. Bengt Sörensson Malm, född 20/3 1827 i Fulltofta.
Hustru. Anna Johansdotter, född 18/2 1818 i Tjörnarp.

Barn.
Son. Carl född 1/4 1856.
Son. August född 12/12 1858.
Dotter. Johanna född 29/1 1861

Foto: © Roland Pedersen. Text: © Bodil Pedersen.

   

Det är en husförhörslängd från 1813-1894 som steg för steg följer Bengt Sörensson Malms  
boende i de olika torpen under hans leverne.

   
   

Kyllingahus geografiska läge. Skånska rekognoseringskartan från 1812 och 1815-1820. Uppmätt av fältmätningsbrigaden.
Originalet är handritad, och i skala 1:20 000 och finns på Krigsarkivet i Stockholm.

   
   

Nej – leta inte. Det har inte funnits någon toalett vid Kyllingahus parkering under överskådlig tid. Skylten är bara en "ruin" i sig själv. Alla foto: © Roland Pedersen.

 
   

Till toppen av sidan