Toppen av sidan 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  
   
Linnekull / Stampahuset / Ödetorpet  Övre Linnekull 
 

Linnekull
även kallat Stampahuset och Ödetorpet

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

   
   
Illustrationen till vänster är en förlaga som är måttsatts. Vilket resulterade i den slutliga illustrationen till höger. Ritade under senare delen av 1970-talet. Artur Ericson var nybliven pensionär, alltså ca. 40-45 år efter att han flyttat från Fulltofta tecknade han denna bilden från minnet, som barn hur det såg ut med längd och bredd på huset.

Hör och häpnad måtten slog bara på 1,5 meters av hela huset.  Dessa skisser är också förlaga till illustratören Jimmy Juhlin-Alftbergs färgbilder. Illustration: © Artur Ericsson.

   
   


Kartan har klickbara zoner. Kartutsnitt 2024. Blå karttecken är utsatta av oss för att komplettera den befintliga kartan.
   
   

Vägen in till Linnekull fotot från 1980-talet
Foto: Postum Lennart Persson.

   
   

Obs! spisluckan syns på fotot. Många har passat på att grilla korv i spisen, dock inte troligt nuförtiden.
Bilden är från en snöig vinterdag 1948-02-22. Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

   
   

Ulla-Britt Fransdotter står i fönstret till stallväggen år 1948. Hon är syster till Christina som sitter på fotot till höger från 1964, 16 år senare. Bilden är från en snöig vinterdag 1948-02-22.
Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

Foto från år 1964 ruinen Linnekull.
 Christina f. Fransdotter gift Rosberg.
Bilden tillställd oss av Christina Rosberg

   
   

Foto: Postum Lnnart Persson.
En äldre bild från Linnekull, ej daterad.

Bilden är från 1948-02-22.
Bilden tillställd oss av Ingegärd Olofsson.

   
   

Linnekull – Stampahuset – Ödetorpet

Linnekull användes namnet vid finare tillfälle. Till vardags blev det Stampahuset.
Olika tidsepoker har stavningen varit, Linnehus år 1812 , Linnekull år 1819, Linnekullshuset  år 1836 Stampahuset 1906 åter Linnekull. Detta enligt gamla dokument och kartor.
Man skiljer på Linnekull och Övre Linnekull, det sistnämnda ett annat mindre torp som också är ruin idag och ligger ca 40 meter österut från Skiljehusvägen vid bäcken. Men är i betydligt sämre skick.
Det har även nämnts om att det funnits en benmjölskvarn i dess närhet som har tillhört Linnekull, något jag aldrig hittat, varken på kartor eller terräng.

Ödetorpet – samma torpruin och plats där namnet användes från 1950-talet till våra dagar. Många av bygdens barn har som unga varit och pallat äpple på denna tomt, goda citronäpple, som fortfarande finns på platsen, men i mindre antal.

Bodde man på Stampahuset blev den torparen kallad för Stampen. Vem var då den siste Stampen?
Jo, det var Nils Johansson född den 13/9 1865 från Brönnestad i Hässleholmskommun, närmare bestämt utanför Hovdala. Hustru  Emilie Nilsson född den 15/4 1863 kom från Ekesåkra i Fulltofta. De ingick äktenskap den 8/12 1888 och fick 8 barn där de 5 barnen är födda i S.Rörum. Familjen bodde där några år innan de flyttade till Linnekull den 4 september 1900.

Barnen:
Elin född den 7/12 1889 Södra Rörum, Hjalmar Edvin född den 2/4 1892 Södra Rörum. Flyttar år 1906, Gustaf Albin född 24 /1 1894 Södra Rörum. Flyttar till Lyby den 4/12 1908, Nils August född den 28/1 1896 Södra Rörum, Ida Elfrida född den 19/2 1898 Södra Rörum, Erik Vilhelm född den 15/3 1901 Fulltofta. Död den 24/11 1908 sjukdom: hjärtslag begravdes den 29/11. Fritz Edvard född den 5/5 1903 Fulltofta. Död den10 september 1903 begravdes den 20/9. Anna Elvira född den 25/4 1905 Fulltofta

Tre av barnen emigrerade till Nord Amerika.
Nils August den 8 maj 1914, Ida Elfrida den 20 februari 1915 men återvände hem till Sverige igen. Anna Elvira den 7 juli 1922. Gustaf Albin inflyttar från Ystad den 20 november 1915. Flyttar till Danmark den 8 november 1918. Elin flyttar till Landskrona den 10 november 1910

Fadern Nils Johansson var frikallad från militärtjänstgöring.
Han var dagsverkstorpare under Fulltoftagård. Göromålen kunde vara att gallra och röja i skogen. Detta gjorde han oftast tillsammans med torparen Johannes Nilsson som bodde i backstugan Högeholm (Hökeholm gammal stavning) som ligger vid Vasahus. Johannes Nilsson var också frikallad från militärtjänstgöring.

För egen del brukade Nils 3 tunnland jord på Linnekull. Imponerande breda stengärdsgårdar har han varit med och lagt . Ibland var stenarna så stora att han fick slå en kätting runt, gräva ur och spränga med dynamit. Den 18/5 1907 fr. bet. För inköp af dynamit dvs. han hade köpt sin mängd av dynamit som var tillåten.

Linnekull var byggt i vit rappat sten, sammanbyggt med stallet och hade spåntak. Bostaden bestod av redskapsbod, kök rum och stall. Bakom huset låg hönsgården. På gårdsplanen mitt över husets redskapsbod finns fortfarande en rund cirkel byggd i sten , där hushållsgrisen höll till med ett vasstak som skydd mot vinden.

Djurbesättningen på gården bestod av en häst, två kor en gris, katter och hund. Brunnen ligger sydväst om boningshuset ca 25 meter i slänten vid stengärdsgården.
Precis vid ingången till torpet fanns en stor gran med två toppar. Vid en storm 1989 knäcktes denna granen. Kanske hade den varit ett vårdträd som stampen en gång fått i gåva av nådan Charlotte Dahl på Fulltoftagård. Det finns bland andra torpruiner också en äldre gran vid ruinen.
Jordkällaren ligger ingrävd i en liten backe på andra sidan vägen. Lite längre bort på samma sida av vägen finns ett bestånd av kapriofol.

Nils var en duktig odlare. På vänster sida om entrén till torpet hade han sin kålhave (grönsaksland) som bestod av rotfrukter, potatis, kål, morrötter , rödbeter, rabarber, surkörsbär och nypon.
På höger sida hade han sin frukthave, äppleträd, päronträd, krigor, krusbär och vinbärsbuskar. Där fanns även en blomsterrabatt med bla. stormhatt och aklejer, Nils hade ett vitt bord och bänk där han tog sig en vila ibland med en kopp kaffe och kunde beskåda utsikten över Ringsjön. Vid denna tiden fanns endast fäladsmark. Vid infarten upp mot torpet fanns smällebärsbuskar och vit syrén som fortfarande finns kvar idag.

Det påstås då han skulle till kvarnen  på Slagtoftavägen i Hörby och mala, tog han en 80 kg säck på ryggen och vandrade genom skogen via Landerödsvägen mot Slagtoftagården där han sedan fortsatte till kvarnen. Denna väg fick han gå eftersom det på den tiden inte fanns så många vägar, den var dessutom för smal att köra med häst och vagn.
Det tog längre tid att koppla hästen till en vagn, det blev längre att köra då. Eftersom han fick ta vägen via Kulleröd - Blossehus - Fulltoftavägen - Osbyholm och vidare till Hörby. Det blev en stor omväg.

När Stampen hälsade på sin granne Måns Gustafsson på Kulleröd nr 3 tog han en genväg genom skogen. Fortfarande kan man se på vänster sida vid entrén  hålvägen som leder in i skogen och som kommer ut på Kullerödsfälad ungefär vid den platsen som kallas ”Månsa kroken”. På denna tiden hade  inte Linnekullsvägen samma sträckning som idag.

På torpet bodde också en tid dottern Elin och Johans son Karl Erik Algot född den 23/12 1914 i Landskrona. Elin ingick äktenskap med jordbruksarbetaren Johan Algot Baum född den 19/11 1886 Landskrona. Det var en borgerlig vigsel 1911. De inflyttade till Fulltoftagården från Landskrona den 8 oktober 1915. Flyttar åter till Landskrona den 1 november 1917.

Barnbarnet var glad för sin morfar och var gärna med i göromålen på gården. En liten påhittig  gosse som gärna höll sig framme då stenar behövdes sprängas med dynamit.

En dag fick Stampen en cykel av ett av sina barn för att lättare kunna ta sig fram. Hur mycket han än övade och tyckte att det där med cykeln var ett åbäke lärde han sig aldrig cykla. Han kallade den för ”vingle Petter” men lyckades dock att fördärva cykeln och fick bege sig till Gunnar Olssons far i Hästäng för att få den lagad.

Åren gick och hustrun Emilie dog den 20 juni 1917 på Hörby lasarett. Hon begravdes den 24 juni.

Byggnaden på Linnekull var i dåligt skick och förföll. Nils bodde kvar där, fastän det blev dragit och kallt han fick svårare att sköta sig. Så småningom fick han kallbrand i tårna och hamnade slutligen på Hörby lasarett där han dog den 18 september 1937. Han blev begravd den 26 september och fick sin sista vila på Fulltofta ”nya” kyrkogård, dock är graven borttagen för ett 10-tal år sedan.

Auktion hölls på gårdens få inventarier på hösten1937. Därefter förföll allt på den plats som idag kallas för Ödetorpet.

Text: © Bodil Pedersen.

Nils Johansson – Stampen.

 

Linnekulls nordvästra gavel.  © Foto 2014.

Linnekulls jordkällare. © Foto 2014.

Linnekulls jordkällare, från en annan vinkel. © Foto 2014.

Kålhaven på Linnekull. © Foto 2014.

Grisens hus på Linnekull. © Foto 2014.

Brunnslocket på Linnekull. © Foto 2014.

Skärva från stampens kaffekopp. © Foto 2014.

Skärva från ett krus på Linnekull. © Foto 2014.

Resterna av potatiskällaren, © Foto 2012.

Väggen till stallet. © Foto 2013.

 

Läs här om Arthur Ericson


Klicka på miniatyren för att få upp läsbart
PDF-dokument. 2,4MB.

   
   

Lokalundersökning mellan 1913-1920 i Fulltofta genomfördes år 1920. Källa Riksarkivet.
Den praktiska undersökningen genomfördes av Husållningssällskapet. Material från Staffan Persson Hörby.

   
   

Kaniker äpplen, en sort som än idag växer vid Linnekull.

Foto: By TJSweden (Own work) CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Kaniker är en äppelsort av okänt ursprung, sorten är först känd vid 1700-talet. Det är ett äpple som är fett och segt i skalet och till färgen grön/gult, tämligen litet. Fruktköttet är lite löst ”mjöligt” med en smak av svag sötma och syrlighet. Ett mycket gott äpple!
Källa: Wikipedia

Det var kanske meningen att platsen skulle användas till just vad den är idag, en djurkyrkogård. En sten med hjärtform ligger fint placerad vid denna fina och lugna plats.
© Foto: 2012, gammalstorp.se

   
   
Arrendekontrakt   Arrendeborgen  
   
 

Kartutsnitt från 2020Bild ID: Linnekull_2020_01.

 
 

Detalj av karta (version 2015) som visar var Linnekull torpruin ligger.
Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:
Kartutsnitt från 2015
   
   

Mer detaljerad orienteringskarta.
Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 2001.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog. En del av övriga kartsymboler på en orienteringskarta hittar du på kartsymboler. Bild ID: Linnekul_01w

   
   

Ett ordentligt brett "stengäre" omger delar av Linnekull.
Foto: © 2013.

Foto: © 2013.

© Alla foton på Linnekull: Roland Pedersen och Fred lundberg

   

Till toppen av sidan

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

Linnekull / Stampahuset / Ödetorpet  Övre Linnekull 

Övre Linnekull

Soldat torp vid bäcken på Skiljehusvägen. Innehavaren Anders Persson Ahlberg född 27/6 1852 i Södra Rörum. Hustru Johanna Gustafsdotter född 19/7 1855 i Fulltofta. Gifta 27/12 1878. Inflyttade 1880 – utflyttade 1883.

Alla foto: © Roland Pedersen

Resterna efter en gammal jordkällare

   
Resterna efter torpet övre Linnekull som även har benämnts Kardellahuset
   

Till toppen av sidan