Toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Ramstorp
(eller Ramstorp 1)

Backstuga med anor från 1560 boningshus med stall. År 1813 bodde på Gamla Ramstorp, Husman Mickael Person född den 11/10 1759 i Attarp. Första hustrun hette Tören född den 25/3 1761. Son Per född den 15/3 1799. Kanske dog Tören i barnsäng. Andra hustrun hette Kerstin Åkesdotter född den 30/3 1782 Ousby (dagens Osbyholm).
Vanligt från denna tid var spädbarnsdöd, att barnet dog vid födseln eller inom första levnadsåret . Undernäring var en vanlig dödsorsak , barnsjukdomar som vattenkoppor, mässling. Oftast döptes nästa barn till samma namn som det döda barnet fått. Vilket försvårar för dagens släktforskare.

Text: © Bodil Pedersen.

Läs mer om Ramstorp här.
Klicka på miniatyrsidan så får du upp dokumentet i full storlek.

   
   

I oktober 2016 fick Ramstorp en ny nock av halm. Foto: © Fred Lundberg.

   
   

Enligt hantverkaren var det 36 år sedan det lades ny halm på taket. Foto: © Fred Lundberg.

   
   

Foto: © Fred Lundberg.

Ett avsnitt som ej är klart. Foto: © Fred Lundberg.

   
   

Ramstorp flyttades efter enskiftet från Fulltofta by. Under tiden det låg i Fulltofta by var det i Taxeringslängden upptaget som ett gathus men i lantmäterihandlingarna som ett torp. Foto: 1976 Fotograf: okänd.

Ramstorp i Fulltofta, arrendegård under landstinget. Personerna på bilden: Edvin Månsson med fru Gunhild. Barnen: Margit och Stig. Gården ligger mellan Ludvigsborg och Fulltofta. På 1920-talet fanns ett vindfång utanför köksdörren. Foto: Edvard Nilsson

   
   

På utflykt till Skäralid. Från vänster Stig Månsson Ramstorp. Svea Linde Häglinge. Herbert Andersson Ludvigsborg. Margit Månsson Ramstorp. Folke Isaksson Kronekull, Ludvigsborg. Svea Linde och Margit Månsson var kompisar och arbetskamrater. Året är1941.

Omkring 1918-1920 i Fulltofta gamla plantskola vid "Mörkret". Plantupptagning av granplantor för vidare transport ut för plantering i skogarna. Den unge mannen, 3.e från höger är Edvin Månsson, Ramstorp. De andra är okända, troligtvis s. k. nödhjälpsarbetare från Malmö.

   
   

Årtal okänt.

 

Foto: © Roland Pedersen.

   
   


Det finns klickbara område på kartan för att ta sig vidare till andra torp och platser
   
   

Kartutsnitt från 2020.
Bild ID: Kvarrod_2020_01.

   
   

Detalj av karta som visar var Ramstorp ligger.
   
   

Mer detaljerad orienteringskarta.
Med tillåtelse att publicera utsnitt från Frosta OK orienteringskartor. Denna karta är från 2001.
Observera att vita ytor i en orienteringskarta symboliserar skog. En del av övriga kartsymboler på en orienteringskarta hittar du på kartsymboler.

   
   

Foto: 2013 ©  Fred Lundberg.

   
   

Ramstorp ligger till vänster på kartbilden, Brinkesholm i mitten och Kvarröd (Qvarröd) till höger.

   
   

Foto: 2013 ©  Fred Lundberg.

Foto: 2013 ©  Fred Lundberg.

   
   

 

Foto: 2013 ©  Fred Lundberg.

Foto: 2013 ©  Fred Lundberg.

   
   

Gamla Ramstorp-backstuga. Foto: © Roland Pedersen

Gamla Ramstorp-backstuga. Foto: © Roland Pedersen

Hålvägen som går förbi Gamla Ramstorp till Gungebacken. Foto: © Roland Pedersen

   
   

Ramstorps geografiska läge. Skånska rekognoseringskartan från 1812 och 1815-1820. Uppmätt av fältmätningsbrigaden.
Originalet är handritad, och i skala 1:20 000 och finns på Krigsarkivet i Stockholm.

   

Till toppen av sidan