Toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Sankta Magnhilds källa

Sankta Magnhild var ett helgon som dyrkades i nära 200 år under 1200-1300-talet. Det man vet om S: ta Magnhild är att hon tog hand om föräldralösa barn samt hjälpte sjuka och fattiga människor.
Hon kom från Benarp där hon levde ett till synes harmoniskt liv, trots arbetet med de sjuka och gamla. Men troligen var det inte alltid så, för år 1215 mördades hon av sin egen svärdotter.
Hon skulle då begravas i Fulltofta kyrka. Legenden berättar att när begravningsföljet kom till Kvarröd, stannade bärarna för att vila vid vägkanten. Då föll av någon anledning båren i backen och liket föll ur. Där kistan rörde vid marken sprang en kalla fram i dagern. Den finns fortfarande kvar med ständigt rinnande vatten som aldrig fryser till.
Folk uppsökte hennes grav i Fulltofta därför att där skedde helbrägdagörelseunder. Denna helgondyrkan gjorde Fulltofta kyrka till en omtalad vallfartskyrka.
Hennes ryktbarhet som helgon gjorde att ärkebiskopen befallde att hennes kvarlevor skulle föras i högtidlig procession till Lunds domkyrka, så tredje dag pingst år 1383 fördes hennes stoft till Lund domkyrka.
Frosta Härads Hembygdsförening skänkte år 1958 en minnessten som utmärker platsen för källan. Författaren Nils Ludvig Olsson från Höör har gjort en dikt till minne av S:ta Magnhild, som han kallat "Vid S:ta Magnhilds källa".
   
   
   


Foto: © Roland Pedersen.
 
   
   
 

Texten är inte helt lätt att se längre. Se den större bilden här under.

Läs mer om Sankta Magnhild.
Klicka för läsbar PDF-fil

   
   

Texten förtydligad med färglagda bokstäver. Alla foto från 2012 ©  Fred Lundberg.

   
   

Kartutsnitt 2020.
Bild ID: Magnhilds_2020_01.

   
   

Detalj av karta som visar var S:ta Magnhilds källa ligger.
Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:   Kartutsnitt 2015
   
   

Vid S:t Magnhilds källa
I pergamenten och legenderna
bevaras ännu namnet på den fromma:
Guds dotter med de helga händerna,
I Herrens örtagård en pingstens blomma.

Från Benarps hall hon kom i byarna
och nödgade de sörjande att skåda
mot glädjens rike bortom skyarna
där bara Gud och kärleken får råda.

Vid plågans läger stod hon bidande
och sökte efter ord som kunde hela.
Hon sade: - Se! All världens lidande
har Frälsermannen  kommit för att dela.

Hon bad för de betryckta själarna
för ondskans offerlamm i slott och koja.
Välsignad gick hon ibland trälarna
och löste fångarna från deras boja.

Då mjuknade de hårda viljorna,
då smälte isarna i frusna drömmar
och själen blev som en av liljorna
när pingstens ande genom världen strömmar.

- Nu öppnas knopparna, nu ryker enarna
och alla vårens underverk får gälla.
I Hästängs vångar blommar stenarna
och himlen ler i Sankta Magnhilds källa.

Var stilla, vandrare och lyss till hälsningen
så klar och tidlös som en källas flöde:
i bävande små hjärterum bor frälsningen ,
din vandrings mål och svaret på ditt öde.

Nils Ludvig

Källor: FULLTOFTA KYRKA
kort beskrivning av Bernt Larsson

   

Till toppen av sidan