Skolfoton
Hörby kommun, med gränstrakter

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Till uppdateringarna

Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

En del länkar på denna sida, "Skolfoton" börjar få väldigt många bilder, som dels kan ta lång tid att ladda upp ifall man inte har fiber och dels blir det svårare för oss att ha koll på. Normalt kan du bläddra (skrolla) upp och  ner på denna sidan med skolfoton och du hittar då skolorna efter hand och detta kan du fortfarande göra med några undantag.

En del orter med många skolfoton kommer eller är flyttade till en helt egen sida. Denna öppnas i ett nytt eget fönster och när du tittat färdigt stänger du detta fönster och är då tillbaka på denna sida med huvudmenyerna till de olika skolorna.
Dessa länkar markeras med ett "stakettecken"
#  i menyn här under.

 

Sorterade A-Ö

Arup skola

Jönstorp skola   #

Råby skola

Västerstad skola

Benarp skola   #

Kilhult skola   #

Satserup skola   #

Åröd skola   #

Buus skolor   #

Killeröd skola

Simskolor   #

Älmhults skola   #

Dala lantbruksskola

Köinge skola

Svensköp skola   #

Äspinge skola   #

Flensma skola

Kölleröd skola   #

Skolkök och Hushållsskola

Önneköps skola

Ekeröd skola

Ludvigsborg skola

Skolstyrelser

Östra Sallerup skola   #

Elmhults skola   #

Lybys skola

Starrarp

Östraby skola

Fulltofta skola   #

Långaröd skola   #

Skärhus skola

 

Funderset skola

Musikskolor

Söderto skola

 

Guddastad skola

Oderup skola   #

Södra Rörum skola   #

Hörby gränstrakter

Hellmanarp skola

Okända skolor   #

Timans skola   #

Huaröd

Herrödsskola (Härröd)

Osbyholm skola   #

 

Lindröd

Häggenäs skola

 

 

Rönnås

Hörby skolor   #

 

 

Åkersberga Höör

Alla skolbilder har ett Bild ID. Detta är en ren identifikation och har ibland koppling till den som sänt in bilden, eller något annat. Därför kan Bild ID avsevärt skilja sig mot vad bilden är, föreställer eller kommer ifrån.
Bild ID är enbart för att underlätta identifikationen av bilden.

 

 

Arup skola

Arups skola
 Detta är ett skolfoto från Arups skola Vet inte vilket år men tvillingarna är födda 1919. Insänt av Kurt Borg.
Bild ID: Arup_KB_003.jpg

   
   

Arups skola 1931
Bild ID: Arup_skola_1931.

Främre raden från vänster:
Gösta Nilsson Gunnarp
Johan Persson Gunnarp
Martin Nilsson Ekeröd
Anna-Greta Persson Gunnarp
Signe Karlsson Ekeröd
Margit Risberg Ekeröd
Edit Johansson Ekastorp
Margit Jönsson Gunnarp.
Bakre raden från vänster:
Bernt Karlsson Ekeröd
Gustav Jönsson Gunnarp
Gunnar Malmberg Arup
Ture Karlsson Ekeröd
Erik Nilsson Ekeröd
Bernhard Nilsson Ekeröd
Åke Nilsson Gunnarp
Lärarinna Rut Svensson Arup.
   
   

Arups skola
Arups skola som byggdes år 1900 kostade 3.090 Kr att uppföra. Den första lärarinnan var Ingrid Maria Ekberg som innehade tjänsten till sin pensionering 1923.
På den ena gaveln hade lärarinnan sin bostad, som bestod av två mindre rum, ett litet kök samt tambur. I Arups skola undervisade lärarinnan klasserna 1 t.o.m. 4 i samma skolsal. Efter nedläggningen 1941 såldes skolhuset och är numera permanent bostad
Bild ID: Arup_1988_0331.

 
   
   

Arup skola. Årtal okänt.

   
   

Arups skola, 1950-tal
Bild ID: Arups-folkskola_01w.

Arups skola
Bild ID: Arups-folkskola_02w.

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Benarps skolor presenteras på en egen sida

Till Benarp skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Buus skolor presenteras på en egen sida

Till Buss skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

Dala lantbruksskola

Dala lantbruksskola
Bild ID: Dala_lantbruksskola.

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Flensma skola

Flensma skola 1952.
Bild ID: Flensma_005w

   
   

Flensma skola omkring 1910.
Elisabet Hellberg var lärare där och skolan lades ner när hon slutade.

Övre raden:
Sigfrid Bengtsson, okänd, Anders Olsson, okänd, Erik Persson, okänd.

Mittenraden:
Okänd, Anders Nilsson, okänd, Anna Andersson, Hilma Olsson, Emma Olsson, okänd, Nils Johanson, Frits Rosén.

Nedre raden:
Anna Andersson. okänd, okänd, Rut Persson, Emma Persson, Nils Olsson.
   

Flensma skola 1918-1919

Övre raden:
Einar Nilsson. Tage Karlsson. Sven Svensson. Nils Olsson. Nils Ewergren. Gunnar Svensson. Gunnar Andersson.
Nedre raden:
Greta Persson. Ella Johnson. Herta Ljunggren. Anna Persson. Sanda Gustavsson. Hanna Nilsson. Selma Håkansson. Ester Persson. Ellen Göransson. Magda Ljung. Svea ?.
   
   

Flensma skola 1920-tal.

Övre raden:
Malte Karlsson. Olle Persson. Wigo Verner. Nils Ewergren. Arthur Persson. Emmy Nilsson. Anna Nilsson. Alma Nilsson. Greta Persson. Ragnhild Håkansson. Svea ?. Emma Arvidsson. Sanda Gustavsson. Anna Persson. Herta Ljunggren.
Nedre raden:
Gunnar Svensson. Einar Karlsson. Anders Nilsson. Gunnar Andersson. Gunnar Lindström. leonard persson. Erik Svensson
   

Till toppen av sidan

 

 

Ekeröd skola

Ekeröds skola 1920-tal
Bild ID: Ekerods-skola-1920-tal.

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

Elmhults skolor presenteras på en egen sida

Till Elmult (Älmhult)  skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Fulltofta skolor presenteras på en egen sida

Till Fulltofta skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Funderset skola

Funderset skola omkring 1920.
Bild ID: Funderset_1920.

   

Till toppen av sidan

 

 

Guddastads skola

Innan skolbyggnaden var klar 1897 fanns det en ambulerande mindre folkskola. Före 1880 hade Frännarp, Bessinge och Guddastad själva fått anskaffa lärare , som dock skulle godkännas av pastorn. De första lärarinnorna måste ha varit lärare utan fast skolhus, men de gick inte från gård till gård utan växlade mellan tre hyrda lokaler.

Guddastad skola insynades och togs i bruk 1897. Den kostade 2258:- att bygga. Skolan har varit en B3b skola fram till 1947, då den blev mellanskola.

Skolroten omfattar Biskopsboda, Bessinge, Frennarp, Guddastad, Ormastorp och Tormastorp.
Den första läraren som antogs på skolrådssammanträdet hette Elna Persson, hon dog 1880.
Elna Olsdotter, Önneköp 1880 – 1886
Ingrid Persson Hårderup 1892 – 1894
Kerstin Jönsson Malmö 1894 – 1895
Ingrid Persson 1896 – 1906 blev handelsbiträde i Kölleröd
Johanna Teresia Persson 1906 – 1948 f. 6 juni 1887
Willis Ingegerd Ström 1948 – 1952 f. 26 aug 1917, gift med C M Ström
Ruth Greta Elisabeth Olsson 1952 – 1975
Lena Svarvell
Karin Isacsson 1976 – 1977

Från och med läsåret 1976/ 77 lägges skolan ner.

Källa: Glimtar från 1830-tal till nutid, skriven av Gunvor Andersson. Faktainformationen hämtad från Bygdeband.

Guddastad skola, omkring 1900
Bild ID: Skolfoto_1900_Guddastad.

   
   

Guddastad skola (okänt år)
Okänd skolklass från Guddastad.
Bild ID: Skolfoto_FCL_0002.

   
   

Guddastad skola 1920 ?
Guddastad skola uppfördes före 1920. Den kom att finnas kvar ytterligare ett läsår, därefter försvinner den.
Bild ID: Guddastad-skola-1920_04.

   
En av våra uppmärksamma besökare har gjort nedan inlägg. Finns det någon "där ute", som vet mer?

Hej!

Jag upptäckte ett faktafel kring bilden "Guddastad-skola-1920_04"

Det står "Guddastad skola 1920", men bilden är betydligt nyare.

Sista skolavslutningen i Guddastad skedde 1977-06-10. Om bildtexten stämmer betyder det att bilden är tagen antingen 1975 eller 1976 beroende på hur man tolkar texten. Ett annat bevis på att det inte är 1920 är att det finns en brandstege på bilden, medan denna saknas på  "Bessinge/EO_0019_Skolklass_Bessinge" (bilden under) som ska vara taget 1950.

Med vänliga hälsningar
Mikkel

 
   

Guddastad mellanskola 1950, 3 och 4 klass
Bild ID: Bessinge/EO_0019_Skolklass_Bessinge.

Tredje och fjärde klass 1950 i Guddastads mellanskola med lärarinnan Willis Ström.
Stående sjunde fr. v. är Elsa Brorsson. Nederst till vänster ses Nils-Erik Jönsson, Tattarp, en av de få överlevande vid flygolyckan utanför Ängelholm 1964.
   
   

Guddastad skola 1961
Bild ID: Guddastad-skola-1961_03.
Foto: Eva Grip. Året är 1961.

 

 

Till toppen av sidan

   

Guddastad skola 1960-tal
Britt och Eva-Kerstin på examensdagen, någon gång på
1960-talet.
Bild ID: Guddastad-skola-1961_02.

Guddastad skola 1961
Fröken Greta Olsson på trappan och den lilla flickan är Birgit. 1961. Foto: Eva Grip, då 11 år.
Bild ID: Guddastad-skola-1961_01.

   
   

Lärarinnan Villis Ström, Guddastads skola
Bild ID: Bessinge/EO_0018_Villis-Strom.

 
   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Hellmanarp skola

Hellmanarp skola 1987.
Bild ID: HH_3731. Foto: Henry Holm.

   
   

Hellmanarp skola 19 dec.1957
Bild ID: HH_3732.

Hellmanarp skola Lärarbostäderna 19 dec. 1957
Bild ID: HH_3733.

   
   

Hellmanarp skola
Läraren W. Sjöwall. Längst framför honom hans två barn, Malte och Thea. Längst till vänster i sjömanskostym Herbert Hedlund. Främre raden nr. 3 fr. v. Ruth Schildt (Hedlund). Nr. 4 Marta Lindström (Olofsson). Nr 6 Carin Svensson. Hon blev sedermera skådespelare och medverkade i många filmer och revyer (Casinoteatern).
Bild ID: Hellmannarps-skola_IB_0004.

   
   

Carin Svensson. Född 28 feb. 1905
(Nr 6 på ovan skolfoto).

Hon var dotter till bondkomikern Sven i Myra, alias Carl Johan Svensson och dennes maka, även hon artist fram till sin död 1913.

Swensson scendebuterade i större roller 1927 och var verksam vid ett turnerade teatersällskap fram till 1930. Men redan som fyraåring medverkade hon vid ett scenframträdande på biografen Alhambra i Malmö. I Stockholm blev hon främst känd som revyartist där hon medverkade i Casinorevyn 1930–1932.

Hon filmdebuterade 1932 i Gösta Rodins Två hjärtan och en skuta och kom att medverka i drygt 50 filmproduktioner mest som piga eller hembiträde.

Som vissångerska framträdde hon i radio i mitten av 1930-talet bl.a. i programmet Den gamla visboken, som sändes i 40 upplagor. Från slutet av 1940-talet och intill mitten av 1960-talet uppträdde hon sommartid i folkparkerna och övriga året i de talrika föreläsningsföreningar som fanns runtom i landet. Repertoaren bestod av gamla, omtyckta visor och kupletter. Vid 72 års ålder sjöng hon in två LP-skivor.

Hon debuterade på Dramaten som 84-åring. Swensson var från 1937 gift med löjtnant, sedermera kapten, Sölve Thorstensson Friberg (1908–1988)
Källa: Wikipedia

   
   

Till toppen av sidan

   

Hellmanarp skola 1958-1959  Bilden tillställd oss av Bengt Edqvist.

   
   

Hellmanarp skola
Originalbilden, hela skolsalen visas.
Bild ID: Hellmannarps-skola.jpg

 
   
   

Hellmanarp skola
Delförstoring av bilden ovan. Känner du igen någon?
Bild ID: Hellmannarps-skola_800px

 

 

Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Herröd skola (Härröd)

Herröd små- och folkskola 1948 klass 1-7
Lärare klass 1-2 Margit Welinder Klass 3-7 Evert Welinder. Skolfotot tillställt oss genom Siv Sturesson
Bild ID: Herrods-skola_001.

   
   

Härröds skola klass 3-4.
Bakre raden: Kirsti Karin Jönsson, Gunvor Johnsson, Ulla Bondesson, Inga-Gull Jönsson, Läraren Åstrand, Olle Bondesson Nils-Erik Andersson.
Mellanraden : Maj-Britt Andersson, Siv Unosson, Elsa Olsson, Inga Nilsson ,Inga-Britt Olofsson, Gull-Britt Olsson, Agneta Nilsson, Aina Andersson, Eva Andersson.
Främre raden: Lars Wilson, Alf Andersson, Karl-Erik Lennartsson, Nils Emilsson och Alf Strömberg.
Lärare Evert Welinder. Eleverna från Herröds skola fick åka taxibil till Köinge skola. Skolfotot tillställt oss genom Siv Sturesson.
Bild ID: LW_098w. (Bild ID: Herrods-skola_003) Skolfotograf okänd.

   
   

Häröds skola 1952.
Sittande fr.vä. Maj-Britt Andersson, Elsa Olsson, Siv Unosson, Inga Nilsson, Gull-Britt Olsson, Eva Andersson. Stående fr.vä. Aina Andersson, Nils-Erik Andersson, Inga-Gull Jönsson, Kirsti, Karin Jönsson, Alf Andersson ,Inga-Britt Olofsson, Lars Wilson, Alf Strömberg, Eric Persson, NilsEmilsson, Agneta Nilsson, Karl-Erik Lennsrtsson, Stig Nilsson, Gunvor Johnsson och läraren Åstrand.
Bild ID: LW_101w

   
   

Herröd skola, klass 3, år okänt
Bild ID: Harrod/2015_001_skolklass_03.

   
   

Herröd skola, klass 4, år okänt
Bild ID: 2015_001_skolklass_02.

   

Till toppen av sidan

   

Herröd skola
Bild ID: Harrod/2015_001_skolklass_01.

   
   

Herröd skola
Bild ID: Herrods-skola_002

   
   

Bild ID: LW_100w. Skolfotograf okänd.

 

 

Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Häggenäs skola

Häggenäs skola 1956
Bild ID: HH_3777.

   
   

Skolfoto Häggenäs 1958 klass 5-6
Bild ID: Hagenas_002_1958-klass5

Övre raden från vänster: Maj-Britt Persson, Eva-Lisa Brorsson, Aina Holm, Elisabeth Lind, Birgitta Malm, Margareta Nilsson, Irene Bengtsson, Kristina Frick, Karin Lind, Evy Johansson, Ann-Margret Georgsson.

Mellanraden från vänster: Britt-Marie Sennewall, Uno Svensson, Karl-Johan Axén, Kjell Svensson, Bengt Christensson, Kurt Persson, Per-Olof Nilsson, Ronny Dalqvist, Berit Johansson, Ingrid Nilsson.

Nedre raden från vänster: Jan-Erik Eliasson, Karl-Gustav Olofsson, Ronny Persson, Olle Nilsson, Erling Arvidsson, Ronnie Rennstam, Kjell Åberg, Sven Svensson, Bengt-Åke

Lärare: Albert Gundsten Persson.

Källa: Karin Svensson

   
   

Skolfoto Häggenäs 1959 klass 5-6
Bild ID: Hagenas_001_1959-klass6.

Övre raden från vänster: Ann-Christin A., Ann-Christin N., Aina Holm, Irene Bengtsson, Birgitta Malm, Margareta Nilsson, Mona Hellström, Berit Johansson, Ann-Margret Georgsson, Ingrid Nilsson.

Mellanraden från vänster: Mona Christensson, Eva-Maj Persson, Stig ?, Bo Forsén?, Karin Lind, Birgitta ?.

Nedre raden: Sven Svensson, Ronnie Rennstam, Ronny Persson., Olle Nilsson, Yngve Hallberg, Karl-Erik Nilsson, Jan Åberg.

Lärare: Albert Gunsten

Källa: Karin Svensson

   
   

Skolfoto Häggenäs 1963 Klass 5-6
Bild ID: IM_0035. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Häggenäs 1963 Klass 5-6
Bakre raden: Christer Johansson, Gert Nilsson, Valentin Carlsson(lärare), Anita Frick, Bodil Andersson, Margareta Lindholm, Kerstin Svensson, Majvi Hellström, Jan Harrysson

 

Främre raden: Anita Nilsson, Sonja Olsson, Anne-Mo Åberg, Monica?, Gunborg Olsson, Eva Lindh, Inga-Lill Arvidsson, Lena Andersson Fulltofta och Lena?

Liggande: Rolf Johansson och Conny Berglund?

   
   

Skolfoto Häggenäs 1964 Klass 5-6
Bild ID: IM_0042. Källa: Eva Malm.

Skolfoto Häggenäs 1964 Klass 5-6
Bakre raden: Kenneth Frick, Bengt Harrysson, Lennart Olsson, Inga-Lill Arvidsson, Bodil Andersson, Eva Lind, Carl-Gustav Forsén och Björn Nyman. Lärare Valentin Carlsson

 

Mellanraden: Anita Nilsson, Lena Andersson, Mona Eriksdotter, Inger Johansson, Anita Nilsson, Monica Carlsson, Irene Johansson, Anne-Mo Åberg, Anita Frick, Gert Nilsson

Främre raden: Göran Andersson, Tommy Carlsson, Erik Axelsson, Lars-Anders Johansson, Mats Forsén, Lars-Inge Nilsson och Håkan Hellström

   

Till toppen av sidan

 

Hörbys skolor presenteras på en egen sida

Till Hörbys olika skolor
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Jönstorps skolor skolor presenteras på en egen sida

Till Jönstorps skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Kilhults skolor presenteras på en egen sida

Till Kilhults skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

Till toppen av sidan

 

Killeröd skola

Killeröd skola 1920

Lärarinna Anna

Bakre raden från vänster
Göte Crona

Främre raden från vänster
2:e Astrid Olsson, sedermera Johansson (Martin Johansson)

Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   
   

Killeröd skola 1920-tal
Lärarinna Anna. Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   
   

Killeröd skola 1924

Bakre raden från vänster
Lärarinna Clara Blücher
Elly Rosenqvist


 

Mellersta raden från vänster
3:e Ove Olsson
5:e Göte Crona
7:e Annie Persson
8:e Astrid Olsson
9:e Hilding Crona
10:e Nils-Erik Olsson

Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   

Till toppen av sidan

   

Killeröd skola 1934

Lärarinna Clara Blücher

Bakre raden från vänster
Arne Persson
Nils-Erik Olsson
5:e Tage Ottosson
8:e Margit Andersson
11:e Ines Persson
12:e Inga
13;e Gunborg Jönsson
14:e Anna-Lisa Lindhe

 

Främre raden från vänster
Börje Nilsson
Börje Andersson
Nils-Olof Nilsson
Algot Nilsson
Torsten Johansson
Alice Ottossson
Inga-Britt Andersson
Gunni Kristensson
Anny Crona
Edit Olsson
Nanny Kristensson

Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   
   

Killeröd skola 1934-1935
Bakre raden 6:e från vänster Anna-Svea Andersson. Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   

Till toppen av sidan

   

Killeröd skola 1936-1937

Bakre raden från vänster
3:e Ella Anderberg
Främre raden från vänster
1:e Arne Persson, Tollstorp
6:e Börje Nilsson

Lärarinna Clara Blücher

Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   
   

Killeröd skola 193?

Lärarinna Clara Blücher

Bakre raden från vänster
Henning Frank
Erik Sjögren
Tage Nilsson
Okänd
Ragnar Johansson
Arne

Andra raden bakifrån, från vänster
Vahlborg
?
Evy
Britt
Ulla Nilsson

Tredje raden bakifrån, från vänster
Ingalisa
Ella Andersson
Alice Ottosson
Britt Herta Nilsson
Signe

Främre raden från vänster
Börje Andersson
Okänd
Charles Svensson
Nils-Olof
Torsten
Gösta Olsson

Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   
   

Killeröd skola 1940 klass 3

Bakre raden från vänster
3:e Vandy Blücher
5:e Dora Gunnarsson
6:e Svea Svensson
8:e Gulli Nilsson
Mellersta raden från vänster
Skymd, Ella
4:e Sven Nilsson

Främre raden från vänster
4:e Stig Nilsson

Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   

Till toppen av sidan

   

Killeröd skola 1947-1948
Bild ID: Oderup_037.

Bakre raden från vänster:
Stig Larsson
Allan Larsson
Olle Fridh
Kurt Birgersson
Kurt Sjöberg
Bengt Crona

Mellersta från vänster:
Gustav Jönsson
Nils Göran Nilsson

Främre från vänster:
Linnea Edvinsson
Margit Andersson
Karin Johansson
Gunni Nilsson
Elna Svensson
Evy Johansson
Anne-Marie Leaonardsson

Bild och textkälla: "Mitt Oderup"

   
   

Killeröd skola 1955-1956
1955-1956 var sista undervisningsåret. Bild ID: Oderup_036.

Bakre raden från vänster:
Kurt-Ingvar Håkansson
Anna-Stina Olsson
Berit Johansson
Ann-Charlotte Åberg
Anita Frank
Ann-Britt Ström
Gun-Britt Ström
Margareta Andersson
Britt-Marie Eriksson
Inga Larsson
Främre raden från vänster:
Hans-Åke Edvinsson
Bengt Elofsson
Kjell-Åke Nilsson
Bertil Andersson
Tommy Larsson
   
Killeröds skola var en mellanskola med klasserna 3 och 4, skolsalen låg vid den östra gränsen till Oderup. Sista läsåret med undervisning var 1955-1956 med Klara Blücher som lärarina. Henns tjänstgöring fortsatte i Oderups mellanskola. Många av eleverna vid Killeröd skola bodde i oderup. Lärare:
1838- Anna Jönsson
1881-1882 Mariana Österlund
1882-1884 Johanna Lindholm
-1881 Botilda Berggren
1892-1914 Bengta Håkansson *1859
1914-1922 Ida Elvira född Fransson *1890
-1920 Anna
1922-1923 Linnea Walters *1902
1923-1956 Clara Blücher född Jönsson *1899
   

Till toppen av sidan

 

 

Köinge

Köinge skola 1922. (En annan tidsangivelse säger att detta är 1915).
Bild ID: TE_228

   
   

Köinge skola 1896 (eller 1915)?
 

Hjälp!
Här finns samma bild ,men vi har mottagit dem från två olika håll.
På den ena bilden anges att året är 1896, på den andra 1915?
Vilket är rätt, eller skall vara rätt?
Bild ID: koinge/1980_0042.

Köinge skola 1896
Arvid H. Ekstrand med elever i Köinge skola.
Bild ID: Bilder-koinge/1980_0008

   
   

Köinge skola omkring 1934
Bild ID: Koinge-skola_1934.

Bakersta raden fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Okänd
5 Okänd

Mittersta raden fr. v.
1 Okänd
2 Rosa Olsson Tågarp f 26.11.1922
3 Lärarinnan Greta
4 Inga Maria, Huggelseke
5 Okänd
6 Okänd

Främre raden fr. v.
1 Okänd
2 Okänd
3 Okänd
4 Anselm Lenander, Tågarp
5 Arvid

Lärarinna Greta

Bilden tillsänd oss av Bertil Strid

   

Köinge skola klass 5-7
Lärare Evert Welinder
Bild ID: Herrods-skola_002. Skolfotot tillställt oss genom Siv Sturesson.

   
   

Köinge skola 1934
Bild ID: 1980_0039a.

Bakersta rad. fr. v.
1 Sture
2 Malte Lenander, Tågarp
3 Börje
4 Okänd
5 Malte Oskar, Köinge
6 Okänd
7 Okänd
8 Okänd
7. Claes, Köinge. Raden näst längst bak är endast nr. 7 känd:

Tredje rad. bakifrån fr. v.
8 Inga Maria Andersson, Huggelseke
9 Rosa Olsson, Tågarp f. 26.11.1922*

Främre rad. fr. v.
1 Hans
Övriga okända

Lärare: Håkan Moberg
*Rosa Olsson g. Risberg har namngett

   

Till toppen av sidan

   

Köinge skola 1934
Småskollärare Margareta Jönsson.
Bild ID: Bilder-koinge/1980_0040.

Bild ID: MML_0001. Foto: © Maria Lindberg Ekström.

   
   

Köinge skola 1931
Bild ID: 2015_0002_koingeklass_1931.

Lärare Håkan Moberg
Överst från vänster:
Anton Andersson
Yngve Lenander
Nils Malm
Artur Andersson
Bertil Andersson
Åke Persson
Nils-Birger Olsson
Harald Persson
Ove Persson

Mittraden:
Rut Persson
Svea
Okänd
Okänd
Linnea Andersson ( Turenbatt )
Greta Nilsson
Hillevi Persson
Inez Almqvist
Evy Nilsson
Dagny?
Svea Nilsson

Nederst:
Anton Hallberg
Henning Olsson
Edvin Andersson
Albin Hall
Hilding Wallin
Sigfrid Svensson
Tage Andersson
Arvid Jönsson
Henning Olsson.

   
   

Köinge skola, ev. klass 5
Läraren heter Evert Welinder.
Bild ID: Koinge-skola_01w.

   
   

Köinge Skola 1948
N.rad.frv. Karl-Erik Lennartsson, Inga Hall, Agneta Nilsson, Margareta Svensson, Inga-Britt Olofsson, Britta Svantesson, Nils-Åke Nilsson.
Främre raden från vänster:
Karl-Erik Lennartsson, Inga Hall, Agneta Nilsson, Margareta Svensson, Inga-Britt Olofsson, Britta Svantesson, Nils-Åke Nilsson.Bakre raden.fr.vä:
Alf Andersson,Lars Wilson,Kerstin Jönsson,Ulla Hall,Nils-Erilk Andersson,Alf Strömberg.
Bild ID: LW_086w. Skolfotograf okänd.

   
   

Köinge småskola 1948.
Utflykt till Nils Anders fälad. Fr.rad.fr.vä. Läraren Anna Olsson, Ulla Hall, Inga Hall, Arne Engkvist, Ulla-Karin Jönsson, Nils Persson, Birgitta Svantesson Inga Svensson.
Bakre raden:
Lars Wilson, Kjell Persson, Per-Arvid Persson, Ragnar Svensson, Per-Olof Olsson, Nils-Erik Andersson, Alf Strömberg, Bengt Nilsson och Jan Nilsson.
Bild ID: LW_096. Skolfotograf okänd.

   
   

Köinge småskola, år okänt
Bild ID: LW_097w. Skolfotograf okänd.

   
 

 Fröken Edit Franzon, med okänd man. Adrss Killeröds skola, Östraby.
Bild ID: Ostraby_068_Edith-Franzon
   
   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

Köinge skola 1922. (En annan tidsangivelse säger att detta är 1915). Delförstoring av Bild ID: TE_228
 Bild ID: TE_230

 

 

Kölleröds skolor presenteras på en egen sida

Till Kölleröds  skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

Ludvigsborgs skola

Albert Gunsten tjänstgjorde vid Häggenäs skola från 1920-1962.

Albert Gunsten tjänstgjorde vid Häggenäs skola från 1920-1962.

   
   

Ludvigsborg skola, 1960
Lärarbostaden i Ludvigsborg 1960
Bild ID: Ludvigsborg/2015_02.

Ludvigsborg skola 1960
Bild ID: Ludvigborgs_skola_1960.

 

 

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Lyby skola

Lyby skola
Bild ID: 1981_0023a.

   
   

Lyby Småskola 1919
Edit Rosdal 1919 med sina elever.

"Fröken i sin favoritställning". Ebba Lybner.
Bild ID: /Lybyskola_001

   
Lybyskolan 50 år senare, Ebba Lybners minnen.    1,9 MB.  Av: Postum: Ebba Lybner 1915-1978.
   
   

Lyby Folkskola 1924
Bild ID: Folkskola-1924.

   
   

Lyby sommarskola 1924
Daniel Nilsson med sommarskolan 1924.
Bild ID: Lybyskola_002_1924

 
   
   

Lyby småskola 1924
1924. Skolklass framför Lyby småskola 1924. Edit Rosdahl med elever. 
I backgrunden skolbyggnaden och hållstallet.
Bild ID: 1981_0036.

   

Till toppen av sidan

   

Lyby skola 1925
Samtliga fem klasser 1925.
Bild ID: Lybyskola_002_1925

 
   
   

Lyby skola 1930-tal
Far är 3:e pojken från höger sida i första raden och Anna 1:a flickan från höger i mittersta raden.
Lyby Skola 004. Skolfoto inskickat av Börjes dotter, Inga-Kerstin Welin. 

   
   


Lyby skola 1930-tal
Far Börje sitter som 1: a pojke från höger sida i 1 :a raden.. Anna hans syster sitter precis bakom honom i mittersta raden första flickan från höger.
Lyby Skola 005. Skolfoto inskickat av Börjes dotter, Inga-Kerstin Welin. 
   
   

Lyby skola 1930-tal
Far sitter som 4:e person i första raden från vänster sida mellan två flickor. Anna står som 1.a flicka i översta raden bredvid sin lärare.  Fotot från läsåret 1938-1939.
Lyby Skola 006. Skolfoto inskickat av Börjes dotter, Inga-Kerstin Welin. 

   
   

Lyby skola 1930-tal
Detta är tror jag far i första klass år 1935 - 1936 Han sitter som 5e pojken från vänster sida i första raden pojken i slipover. Anna sitter som 3:e person från höger i mittraden.
Lyby Skola 007. Skolfoto inskickat av Börjes dotter, Inga-Kerstin Welin. 

   
   

Lyby skola 1946
Översänder ett skolfoto från Lyby folkskola. Läraren är Daniel Nilsson. Fotot är daterat 1946.
Själv är jag nummer 3 från vänster i den övre raden. Bilden tillställd oss av Sven-Erik Rydén

   
   

Lyby småskola 1957-1958

Första raden från vänster
Jan Ove Persson
Börje Nilsson
Bengt Edquist
Leif Nilsson
Bertil Sandgård
Gert Persson
Bakre raden från vänster
Kerstin Andersson
Birgitta Jönsson
Britt-Marie Einarsson
Lärarinna Inga Olsson
Jan Åke Nilsson
Britt Nilsson
Britt Persson

Bilden tillställd oss av Bengt Edqvist.

   
   

Folkskollärare Nils Hellner, född i Äsphult. Arbetade först som lärare i Lyby innan han kom till Hörby
 GATO_269

 
   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Långaröds  skolor presenteras på en egen sida

Till Långaröds skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Osbyholms  skolor presenteras på en egen sida

Till Osbyholms skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Musikskolor

Dragspelsaskola 1958.
I mitten lärare Ove Månsson. Sittande raden: 2:a fr. h. Arne Nilsson Råbyvång
Bild ID: /Dragspelsskola_1958. Bilden tillsänd oss av Olle Resell

Till toppen av sidan

 

Oderups skolor presenteras på en egen sida

Till Oderup skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Okända skolor presenteras på en egen sida

Till okända/oidentifierade skolor
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

Råby skola

Råby skola 1965 klass 7
Bilden tillställd oss av Bengt Edqvist.
Bild ID: Raby_klass-7_1965

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Satserups skolor resenteras på en egen sida

Till Satserup skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Simskolor  presenteras på en egen sida

Till Simskolor
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

Svensköps skolor resenteras på en egen sida

Till Svensköp skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöpnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

Skolkök och Hushållsskola

Förmodligen i Önneköpstrakten och Långaröds socken.
Bild ID: LO_078.

 

 

 

Hushållsskola, förmodligen i Önneköpstrakten och Långaröds socken. Året är 1932.
Bild ID: 000021.

Bakre raden.1 Helga Olsson Önneköp 4; 2 Astrid Nilsson Ingemanstorp; 3 Gully Johner Önneköp 4; 5 Elna Jönsson Ellestorp; 6 Ej känd; 7 Anna Olofsson Lilla Långaröd; 8 Greta Olofsson Farhult 2.
Främre raden. 1 Judit Svensson Önneköp 3; 2 Anna Andersson Buus 1-3; 3 Ej känd; 4 Margit Svensson Skepperöd 3-4; 5 (Siri Gulli Elisabeth Olofsson skolkökslärare); 6 Gulli Olin Önneköp 4; 7 Hanna Bergqvist Stenkelösa 4; 8 Etel Ekstrand Önneköp 4.
   
   

Skolkökskursen 14 okt-12 dec. 1953.
Bild ID: EO_0032.

Skolkökskursen 14 okt-12 dec. 1953.
Från vänster: Gunnel, Anna-Karin, Elsa Brorsson och Gunvor.
Bild ID: Bild ID: EO_0033.

   
   

Skolkökskursen 14 okt.-12 dec. 1953.
Bild ID: EO_0034.

   

Till toppen av sidan

   

Skolkökselever 1953. Läraren, eller fröken som det kallades på den tiden är Gunnel Frostmar.
Bild ID: Horby/Skola_1955.

   
Från vänster, stående övre raden.

1. Gunnel Frostmar, lärare. f: 1915-01-01.
2. Ture Olsson, Kilhult. f: 1938-12-18.
3. Gösta Stridh, Svensköp. 1 f: 1938-02-26.
4.Foke Lindhal, Hulta. f: 1937-09-15.
5. Elon Nilsson, Skogsdala. f: 1938-07-11.
6. Östen Gunnarsson, Kilhult 1 f: 1937-12-11.
7. Arne Andersson, Maa. f: 1938-04-27.
8. Stig Lundstedt, Kilhult. f: 1937-03-31.

Från vänster, sittande främre raden.

1. Gunborg Persson, Harphult 3. f: 1938-03-03.
2. Inger Nilsson, Hulta. f: 1938-05-24.
3. Naemi Svensson, Högestad. f: 1938-04-23.
4. Asta Bergkvist, Krömsö. f: 1938-05-18.
5. Gulli Olsson, Kilhult. f: 1938-05-12.
6. Maj-Britt Svensson, Elmhult. f: 1937-08-01.

 

   
   

Foto från "Önneköpsbilderna"
Bild ID: 000081.

Foto från "Önneköpsbildern
Bild ID: 000227.

   
   

Foto från "Önneköpsbildern
Bild ID: 000149.

Foto från "Önneköpsbildern
Bild ID: 000151

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

   Starrap


Bild ID: Skola-Starrarp-1946
   
   


Bild ID: Skola-Starrarp-1957
   
   

Till toppen av sidan

 

 

 

 

Skärhus

Skärhus missionshus
Bild ID: 000681.

 
   
   

Skärhus söndagsskola
Lärare Joel Persson och Maria Mortier
Bild ID: 000682.

 

 

   

Maria Mortier 1881 - 1932.
Bild ID: Maria-Mortier_1881-1932

2:a från vänster rektor Joel Persson och 3:e Tollarparen
Bild ID: HH_3485. Foto: Henry Holm.

.  
   

Skärhus söndagsskola
 Lärare Joel Persson och Maria Mortier
Några namn rad 1 två 2:a från högerJonér. Rad 2 fyra från vänster, Verner Nilsson. rad 3 etta från vänster, Elin Persson,
tvåa Jonnér, femma bergkvist.
Bild ID: 000683.

 

 

Till toppen av sidan

   

Skärhus söndagsskola
Bild ID: 000684.

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Söderto skola

Söderto skola
Årtal och fotograf okänt. Originalbilden förvaras på Hörby museum.
Bild ID: Soderto-skola_01

 
   
   

Söderto skola 1947 - 1948, klass 5, 6, och 7
Bild ID: Soderto_skola_1947-1948.

Bakre raden fr. v.
Kjell-Åke Andersson
Kjell-Ove?
Thure Andersson
Stig Andersson
Arvid Olsson, lärare
Gert Svensson
Bengt Nilsson

Främre raden:
Lilian Karlsson
Dagny Nordin
Inga-Maj Jönsson
Ann-Marie Nilsson
Sonja Jönsson
Sonja Karlsson
Gunda Andersson
   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Södra Rörums skolor presenteras på en egen sida

Till Södra Rörums skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Timans skolor presenteras på en egen sida

Till Timan skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

Västerstad skola

Västerstad skola
Oda är till höger med vitt förkläd,  möjligen kan det vara småskolan i Västerstad.
Bild ID: Eva_Leijon_19.

   
   

Västerstad skola
Bild ID: Vasterstad-skolklass_001
Okänd klass från Västerstads skola

   
   

Helga Bardéns Skolkort 1. i Västerstad. Helga 3-dje från v. första raden.
Bild ID: SOU_ 091. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Helga Bardéns Skolkort 2. i Västerstad. Helga 5-te från v. andra raden.
Bild ID:
SOU_ 092. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Helga Bardén (Olssons) skolkort 3 i Västerstad.
Bild ID:
SOU_ 092. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Västerstad skola 1930
Västerstad skola. Agda Bardéns skolkort. 1930 Agda 3e fr. v. övre raden.
Bild ID: SOU_100. Källa: Sven Olsson, Ulatofta.

   
   

Västerstad skola 1961
Bild ID: Vasterstad_002.

År 1961 Västerstads Östra skola. Klass 1. Lärarinna: Agnes Johnsson.
Bakre raden från vänster:
1. Kaj Olsson, Åsa
2. Kjell Andersson, Vedåkra
3. Göte Andersson Farboret
4. Bruno Lindqvist, Västerstad
5. Sven Henningsson, Västerstad.
Främre raden från vänster:
1. Kerstin Möller, Västerstad
2. Bodil Rosenqvist Västerstad.
   

Till toppen av sidan

   

Västerstad skola 1963
Bild ID: Vasterstad_001.

År 1963 Västerstads Östra skola. Klass 3-4. Lärarinna: Anna Johansson.
Bakre raden från vänster:
1. Sven Hofvander, Åsa
2. Göte Andersson Farboret
3. Bruno Lindqvist, Västerstad
4. Göran Rosenqvist, Västerstad
5. Kjell Andersson, Vedåkra
6. Anders Nilsson, Amalietorp
7. Sven Henningsson, Västerstad
8. Jan-Erik Ingvarsson, Vedåkra
9. Sven-Erik Andersson, Västerstad
10. Tommy Olsson, Åsa
Mitten raden från vänster
1. Bengt Persson, Vedåkra
2. Karin Malmqvist, Vedåkra
3. Mona Johansson, Vedåkra
4. Gunvor Malmqvist, Vedåkra
5  Ingrid Lindeborg, Vedåkra
6.  Berit Andersson, Omset
7  Kerstin Möller, Västerstad
8  Britt-Marie Persson, Västerstad
9  Bodil Rosenqvist, Västerstad.

Främre raden från vänster
1. Kjell Eriksson, Omset
2. Kaj Olsson, Åsa
3. Uno Rosenqvist, Västerstad
4. Börje Hägg, Västerstad
5. Göran Andersson, Korsholm.

   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

Årröds skolor presenteras på en egen sida

Till Årröds skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

Äspinges skolor presenteras på en egen sida

Till Äspinge skola
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

 
Önneköp

Söndagsskolan i Önneköp, 1921
Bild ID: Onnekop/1977_0199

Lärarinna: Johanna Hansson. Foto: Oskar Nilsson, Önneköp.

 
   
Tillbaka till startsidan

Till toppen av sidan

Tillbaka till menyn gamla bilder

 

 

Östra sallerups skolor presenteras på en egen sida

Till Östra Sallep skolor
(öppnas i ett eget nytt fönster. Stäng det nyöppnade fönstret när du tittat färdigt så är du tillbaka här)

   

 

 

Östraby skola

Östraby skola
Bild ID: Ostrabyskola_01_colorerad.

   
   

Östraby skola.
Bild ID: HH_3958. Foto Henry Holm.

   
   

Östraby skola 3 december 1955.
Bild ID: HH_3947. Foto Henry Holm.

   
   

Östraby folkskola omkring 1920
Skolhuset på Östraby 1 omkring 1920.

   

Till toppen av sidan

   

Östraby folkskola 1911
Småskolan i Östraby 1911. Östraby 10:58. Fröken i klassen heter Jacobina Åradsson, ibland kallad "Bina".
Bild ID: Ostraby_057_Skola_1911

   
   

Östraby folkskola 1948
Bild ID: Ostraby_056_Skola_1948

Östraby folkskola 1948

Främre raden:
Gudrun Andersson
Elsa Ahlberg
Karin Ågren
Carrie Persson
Ulla Viktorsson
Gun Strid
Margareta Gunnarsson
Sonja Edvinsson

Bakre raden:
John Larsson
Sven-Börje Nilsson
Ingvar Persson
Manghold Andersson (lärare)
Bo Harrysson
Anne-Marie Persson
Inga-Maja Anderssom
Gert Nyman
Bertil Folkesson
Per Nilsson
Lennart Pålsson
   

Till toppen av sidan

 

 

Skolstyrelser

Ö. Frosta skolstyrelse 1952 – 1955. Bilden tagen 7:e sept. 1955.
Bild ID: O_Frosta_skolstyrelse_1952-1955

Ö. Frosta skolstyrelse 1952 – 1955.

Bakersta raden fr. v.
1 Oscar Persson Norrtou
2 Lorentz Larsson Lyby
3 Gunnar Petersson Eskilstorp Harphult f. 19.01.1911
4 Anders Jönsson Boarp
5 Ivar Kristoffersson S. Rörum f. 31.01.1914
6 Calle Nilsson Rosentorp Äspinge f. 14.11.1899
7 Erik Svensson Aleboda Äspinge

Mittersta raden fr. v.
1 Göte Wilson Ludvigsborg
2 Nils Hermansson S. Rörum
3 Nils Johansson Satserup
4 Per Nilsson Maa f. 23.12.1900
5 Ture Andersson Norrtou
6 Ossian Nilsson Häggenäs
7 Martin Persson Elmhult f. 10.11.1903
8 John Persson S. Rörum

Sittande raden fr. v.
1 Evert Welinder Köinge f. 30.09.1906
2 Birgit Andersson Almarkaröd
3 Ernst Åkesson Hellmannarp
4 Skolstyr. ordf. Johannes Olsson Råbyvång
5 Erik Trolle Fulltofta f. 14.08.1901
6 Edith Johansson Osbyholm
7 Bernt Larsson Fulltofta f. 29.12.1907

Frånvarande: Hemming Nilsson Ekeröd S. Rörum

Bilden insänd av Bertil Stridh

   
   

Till toppen av sidan

 

Rönnås (ej Hörby kommun)

Rönnås Folkskola

   

Till toppen av sidan

 

 

Åkersberga i Höör (ej Hörby kommun)
Åkersberga skola 1945

Bild ID: /Henset_041_Akersberga_1945.

Åkersbergsklassen, 20 oktober 1945 till 10 april 1946. Var hemma över julen. 3e raden ovanifrån 3e från höger är Margit Haraldsson (gift Olsson) från Henset
   
   

Åkersberga skola 1946
Margit Haraldsson Henset (gift med Harry Olsson), slår med
mat gong-gongen.
Bild ID:  Henset_042_Margit_1946.

 
   

Till toppen av sidan

 

Linderöds skolor

   
   
   
   
   
Bilderna insända till oss av Bertil Stridh.  
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Till uppdateringarna

Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Till toppen av sidan

 

© Upphovsrätt eller inte?
När du sänder bilder till oss (gäller alla typer av bilder, inte bara skolfoton).
En enkel regel att hålla i minnet för oss som sysslar med "vanliga" bilder. Alla "vanliga" bilder, dvs. sådana som i princip var människa kan fotografera och som togs före 1 jan. 1969. (enl. övergångsbestämmelser 1994) är helt fria att använda. Alla bilder efter detta datum skall fotografen tillfrågas och fotografens namn skall anges, helst i anslutning till bilden.
Därför kan du sända alla skolfoton (eller andra foton) till oss för publicering, som är tagna innan 1969, utan att fråga fotografen, eftersom upphovsrätten gått ut. Vet vi fotografens namn anger vi naturligtvis detta ändå. Du får också använda kortare avsnitt från andras böcker, skrifter etc. om du anger källan. Ren fakta, finns det ingen upphovsrätt på.

Läs mer här: ©

 

 

 

 

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan