Toppen av sidan

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher
Menysida för Fulltofta torpruiner  

 

Stora Åkarp
(omnämns som Aagerup år 1560)

Stora Åkarp, eller Aagerup som det omnämns som år 1560 har gamla anor, sannolikt fanns det redan på medeltiden. De gamla terrassodlingarna runt gården tyder på en ålderdomlig brukning, kanske redan från vikingatiden.

Arrendatorn på 1770-talet hette Pär Pärsson. Han erlade i arrendeavgift årligen 13 silverdaler.

Arrendatorn hade åborätt, dvs. ärftlig rätt till fortsatt arrende. Gården hade även en egen skaltkvarn. I bäcken, som passerar gården finns spå efter tidigare dämningar, till gagn för kvarnen.

Mellan 1860-1880 minskade brukningen och flera ängar och hagar planterades med gran. På 1930-talet hette arrendatorn  Johan Jönsson. Han var en duktig skogskörare. Gården lämnades under 1940-talet.

Text: © Bodil Pedersen.

Läs en berättelse av Bodil Pedersen.
Klicka på miniatyrsidan så får
du upp en läsbar PDF-fil. 

 
 

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

   
   

Text på stenen: HPs Åkarp

Text på stenen: HPs Åkarp, ifylld på bilden för förtydligande.

Herbert Peterssons vägsten
Arrendator och stenhuggare Herbert Petersson bodde på Stora Åkarp under åren 1913-1923. Han hade även en bit mark mellan Jägarehyddan och S:t Magnhilds källa där han hade rest en vägsten på samma sida som källan med texten HPs Åkarp vilket betyder Herbert Peterssons Åkarp. När vägen breddades på 1990-talet försvann stenen. Eller finns den kanske i gräset nedanför vägen?
Text Bodil Pedersen. Foto: in memoriam Lennart Persson.

   
   

Skvaltan på Stora Åkarp med staket runtom som den gamla Humlen slingra sig på. Foto: jan 2014.

Rester av trappan på boningshuset Stora Åkarp.
Foto: jan 2014.

   
   

Boningshusets stengrund på Stora Åkarp.
Alla f
oto: jan 2014  © Roland Pedersen.

 
   
   


kartan har klickbara zoner. Kartutsnitt från 2024.
   
   

Kartutsnitt från kartat 2020.

   
   
Detalj av karta som visar var Stora Åkarp ligger.
Komplett översiktskarta från © från Stiftelsen Skånska Landskap över Fulltofta strövområde hittar du här:
Kartutsnitt från kartat 2015.
   
   

© Kartan visas med tillstånd från Stiftelsen Skånska Landskap.

   
   

Stora Åkarps geografiska läge. Skånska rekognoseringskartan från 1812 och 1815-1820. Uppmätt av fältmätningsbrigaden.
Originalet är handritad, och i skala 1:20 000 och finns på Krigsarkivet i Stockholm.

   

Till toppen av sidan