Nunnäs

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

   


Fast fornlämningar på Nunäs udden.
Text: bertil "Be-Pe" Persson. Bild ID:
   
   


Svar på ovan brev till "Be-Pe".
Text: bertil "Be-Pe" Persson. Bild ID:
   
   


Drevet.
Text: bertil "Be-Pe" Persson. Bild ID:
   
   


Peståren.
Text: bertil "Be-Pe" Persson. Bild ID: Pestaren
   
   

Nunnäs nr 4,  ¼ mtl

Byns åbo brukade även gård nr 2 och 3, Han bodde på nr 4

Åbo Nils Månsson kallad Nils Måns född den 25/2 1857 i Fulltofta, hustru Johanna Åkesson född den 18/5 1863 i Södra Rörum. De gifte sig den 30/11 1888

Barn:
son: August Edvin född den 9/8 1889 i Fulltofta utflyttad 1915.
dotter: Hildur Elida född den 30 /12 1890 i Fulltofta utflyttad 1913
son: Gustav Albin född den 6/11 1892 i Fulltofta yrke: hemmansägare utflyttad 1942
dotter: Anna Elfrida född den 19/9 1894 i Fulltofta utflyttad 1921
dotter: Ester Alice född den 10/3 1896 i Fulltofta utbildade sig till folkskolelärarinna utflyttad 1918
dotter: Edit Maria född den 22/10 1898 hemmadotter utflyttad 1932 en månad efter faderns död till S:t Pauli församling i Malmö
dotter: Gerda Linneá född den 29/11 1900 i Fulltofta utflyttad 1931.
Herta Mathilda född den 5/ 6 1904 utflyttad 1935
son: Maruitz Elvir född den 17/4 1908 i Fulltofta yrke: jordbruksarbetare utflyttad 1942

Nils Måns arbetar även som kyrkovärd i Fulltofta kyrka.
Han dog i cancer den 14/ 4 1932 begravd den 21/4 1932.

Johanna dog den 21/3 1941 hon hamnade på Hörby lasarett för en lårbensfraktur förmodligen ett fall i hemmet men av allt stilla liggande på lasarettet drar hon på sig en lunginflammation och dör av detta.
Begravs den 29/3 1941.

Bodil Pedersen
Källa: Husförhörslängd 
Alla:2 församlingsbok 1910-1929
Alla:3:församlingsbok 1930-1942
Fl:2 död o begravningsbok 1895-1941

Nils Måns gård i Nunnäs.
Bild ID: lud_1027a_Nunas.jpg

 

 

Nils Måns gård i Nunnäs. Idag Ringsjöns katthotell.
Bild ID: lud_1107a.

   
   

Nils Måns i Nunnäs nr 4, omkring 1920

Läs om vad Länsstyrelsen Skåne har om Nunnäs.

   
   


Nunnäs gravfällt.
Foto: 9 juli 2017 Jorchr. Licens: CC-BY-SA 3,0
Nunnäs gravfält
Nunnäs gravfält, även kallat Grykull, i Fulltofta socken i Hörby kommun i mellersta Skåne är ett stort gravfält från järnåldern. Gravfältet ligger i en vacker ekhage på krönet av en höjdsträckning vid Östra Ringsjön, strax utanför Fulltofta naturreservat.
Det består av två domarringar, sex skeppssättningar, 35 resta stenar och 15 klumpstenar. Domarringarna är omkring sex meter i diameter och består av sex stenar vardera, ursprungligen sannolikt fler. Skeppssättningarna består av mellan fem och tretton resta stenblock och är uppemot 13 meter långa. Samtliga saknar flera stenar. Två är anlagda stäv mot stäv. Av de resta stenarna är alla utom 13 omkullfallna. De har, liksom klumpstenarna, ursprungligen sannolikt ingått i gravanläggningar. Den största resta stenen står vid grusvägen strax väster om gravfältet och är två meter hög. I nordöstra delen av gravfältet finns en cirka 15 meter lång hålväg.

Ringsjöbygden är klassisk mark för arkeologer och de rika fynden från stenåldern vittnar om bebyggelse redan från mesolitisk tid (till exempel i Ageröds mosse). Nunnäs omgivningar är fornlämningsrika och dess kulturlandskap har en ålderdomlig karaktär genom inslag av stengärdesgårdar och lövskogsodlingar. Området har sedan medeltiden präglats av Fulltofta gård. På andra sidan riksväg 13 ligger ett annat stort gravfält, Mörkrets gravfält i Hästäng.
Källa: Wikipedia.
   
   


Skeppssättning vid Nunnäs.
Bild ID: Nunnas_001.
   
   
”Grydzbacken”
Gravfältet här på grusplatån kallades på 1600-talet för ”Grydzbacken”. Gravfältet består av sex skeppssättningar, två domarringar, resta stenar och klumpstenar. Gravfältet har varit större och den resta stenen i väster har ingått i det. I nordöstra delen finns en cirka 15 meter lång hålväg.

Domarringarna har ursprungligen troligen bestått av sju respektive minst tolv stenar, idag finns sex kvar. Skeppssättningarna är 11-13 meter långa, två är anlagda stäv mot stäv. Även skeppssättningarna saknar stenar. Av de cirka 35 ursprungligen resta stenarna är alla utom 13 omkullfallna. De har liksom de omkring 15 klumpstenarna sannolikt ingått i gravanläggningar.

Gravgåvor till den döde
Gravar från den här tiden är oftast brandgravar, den döde kremerades och begravdes med gravgåvor som kunde behövas i ett kommande liv. Det man finner vid arkeologiska undersökningar är fragment av smycken, kanske en kniv eller en kam, någon gång ett vapen och så keramik. Keramikkrukan har ibland varit en behållare för de brända benen, ibland för mat eller dryck för resan till dödsriket.

Begravningarna ger oss kunskap idag
Arkeologiska undersökningar av gravar ger oss kunskap om gravritualen och om den döde. Kön och ålder kan ofta bestämmas, ibland kan man också säga något om sjukdomar man lidit av.

Man, kvinna eller barn?
Fördelningen mellan män och kvinnor på gravfälten brukar vara jämn, men oftast saknas barnen. Av gravgåvorna kan man dra slutsatser om den dödes plats i samhället och om kontakterna med andra områden och andra länder.

Dagens gravfält i en vacker ekhage är nog annorlunda än järnålderns. Människornas tankar kring döden kan vi ana oss till, men berättelserna och traditionerna kring gravfältet och de som begravts här är borta för alltid.
(Text från skylt på platsen, dock hämtad från nedan sajt. https://kulturbilder.wordpress.com/2018/01/26/nunnas-gravfalt-horby/) Där du också kan se fler bilder från Nunnäs.
 
   

Till toppen av sidan

 

 

   

Kartan hämtad från vår systersajt
www.torpruiner.se
öppnas i eget fönster

   

Till toppen av sidan

 

 

Startsida Gamla bilder Hörby tätort Kontakt Uppdateringar
Lokala företag och verksamheter från förr länkar som inte passar in på orter och branscher

 

 
   
   
   

Till toppen av sidan