Gamla bilder från Södra Rörum

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher
 
   


Bild ID: Sodra-Rorum                                ++-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet
   
   

Centrum Södra Rörum.
Foto 1979 © Arne Falk.

Centrum Södra Rörum.
Foto 1979 © Arne Falk.

   
   

Vägval i Södra Rörum "hugget som stucket" ska vi dra till Höör eller Hörby ingen människa att fråga. Vi kan fråga kon fast den bryr sig nog inte. Foto 1979 © Arne Falk.

Centrum Södra Rörum.
Foto 1979 © Arne Falk.

   
   

Centrum Södra Rörum.
Foto 1979 © Arne Falk.

Foto © Arne Falk år 1979.
Hörby Brottareklubbs korvvagn som även hyrdes ut. Numera finns vagnen topprenoverad i  Kungshult privat ägo.
Se mer av korvvagnen under länken kiosker.

   
   

Insänt av Vivian Karlsson.

   
   

Parti av Södra Rörum. Tidsepok okänd.

   
   

Prästgården i S. Rörum.

 

 

 

På denna länk samlar vi alla
kommunens kyrkor och kyrkliga verksamheter

 

 

   
   

Parti av Södra Rörum. Tidsepok okänd.
Bild ID_ TE_205

   

Till toppen av sidan

   

Självavläggare, 1940-talet.

Bakom skylarna Gilbert Svensson. På avläggaren Arvid Persson. Här visar man självavläggaren som hög säden och sedan la det i lagom strängar så att man sedan för handkraft samlade och band ihop säden i kärvar för att sedan resas för torkning mot varandra.

Gården ägdes av Annie Svensson som tidigt blev änka och sonen Gilbert Svensson. Arvid Persson var dräng på gården ända till Gilbert Svensson tog över den. Foto: Britta Olsson.

Bertil Månsgård i S.Rörum. Ett lantbruk på mellan 10-13 tunnland som ägdes av Anders Månsson som var både lantbrukare och kreaturshandlare. 1945 tog Anna och Bertil Månsson över gården nu med betäckningen S:a Rörum nr 10.
Foto: Edvard Nillssonm omkring 1928.

   
   

På bilden ser vi en nymodighet som är spänd efter hästen och det är en potatis upplockare som var mycket behändigare att använda än att halvplöja upp potatisen. Här går hjulet i den kupade  potatisen och tog upp den, la den sedan fullt synlig på marken och då var det lätt att plocka potatisen i korgarna.

Från vänster: Annie Svensson, Gilbert Svensson, Arvid Persson, ”morfar” Sven Andersson.

Torvupptagning på Kvesarums mosse. Man har nog rast när fotografen kom och överraskade. Det ser ut på klädseln att vara en varm och skön dag och alla ser muntra och glada ut.

Från vänster:
Fritz Nilsson, Arvid Persson, Gilbert Svensson, Signe Nilsson,  Nils Nilsson. Foto: Britta Olsson, 1940-talet.

   
   

Skördning 1940.
Bindning för hand av ”nekar” med hopsnodda band av sädesstrån. Det är mor och son som har arbetet med att samla ihop efter självavläggaren som la säden i lagom strängar att samlas för hand. man reste sedan ”Nekar” eller Kärvar mot  varandra med ungefär tio kärvar i rad för torkningens skull. När säden hade torkat körde man hem det till gården och tröskade med en stationär tröska som drevs med remdrift antingen av som det hette ånglokomobil eller traktorns svänghjul. Gården finns fortfarande kvar, men är nersliten och dåligt underhållen.

Från vänster: Gilbert Svensson och Annie Svensson

Här har man lastad vagnen full med sädeskärvar för transport hem till gården och när allt är hemkört tröskar man säden med stationär tröska som drivs av en ånglokomobil. I vagnen står Gilbert Svensson och lavar. Drängen Arvid Persson står på marken och använda hötjuga för att sticka upp kärvar på lasset.
Foto: Britta Olsson, 1940-talet.

   
   

Höräfsa, körd av Britta Olsson (född Svensson) år 1945-1950 Britta Olsson var dotter till Annie Svensson och syster till Gilbert. Höräfsan använde man för att efter höskörden eller inkörning.

   
   

Huset kallades Kyrkliden och här bodde en gång kantor Svensson. När skolan i Satserup blev för liten fick de skolbarn som ej fick plats i skolan komma till kantor Svenssons hus och där bli undervisade av skolläraren och kantorn helt frivilligt och utan ersättning. 1956 köpte Gurli Anderssons föräldrar huset och bodde kvar till 1977. Huset revs 1987. Foto som angivet årtal omkring 1928.

   

Till toppen av sidan

   

Caféet ligger vid gamla grusvägen Hörby – Höör i S: Rörum.1918 revs det gamla Caféet och detta nya Café och Bageri byggdes 1920. Bageriet drevs av Systrarna Carlia – Hanna och Anna Olsson.
Betong räcket är borta där Elsa sitter och ersatt av järnräcke från trappstegen och upp. Ån går precis nedanför så fotografen har stått på gräsängen på andra sidan ån och fotograferat.
Foto: Edvard Nilsson, omkring 1928.

Läs här om fler av kommunens konditorier och bagerier

S: Rörums gamla kyrkogård med folkskolan i backgrunden byggd 1878 och småskolan byggd 1905,till höger på bilden är idag församlingshem och folkskolan privat bostad. Stenen som numera är utan fundament och därför betydligt lägre visar att här vilar Lantbrukare Åke Andersson Funderset född 1834-08-20 och död 1900-06-06 hustru Johanna född 1839-11-08 och död 1912-06-01 samt dottern Emma född 1870-05-10 – död 1896-04-09. Foto: Edvard Nilsson.

   
   

Willershall som gården S:a Rörum nr 7 kallades byggdes 1822 och första ägaren var prosten Flensburg. 1961 övertog Karin född Svensson och Hans Fränkel gården. På trappan står Karins syskon Märta och Torsten Svensson. Gården som hade ungefär tjugo tunnland odlad mark och lika mycket skog har inte genomgått någon större förändring utan boningshuset och trappan där Märta och Torsten står ser likadan ut idag som när den byggdes 1822.

Hilma Roth (Ekeröds gård) född 1908 i Funderset Södra Rörum. Dotter till Sven Johansson Funderset. Kortet taget på Ekeröds gårds trappa.
Hilma Roth tjänade som piga på Ekeröds gård och när ordet piga inte var fint längre fick hon titeln hembiträde.

 

   
   

Pål Svensson förvärvade egendomen i början av 1800-talet och sonen Kristian Pålsson med fru Maja tog över gården i mitten av 1800-talet. Senare ägare blev Elise och Lars Andersson. Elise dog i början av 1930, men maken Lars brukade egendomen med hjälp av barnen Albin och Alice till 1954. Vid Trulstopsvägens andra sida byggde Pål Svensson ett undantagshus där han bodde sedan sonen Kristian övertagit gården. Även Kristian bodde i undantagshuset på äldre dagar. Huset stod obebott efter Kristians bortgång och 1934 revs och bortforslades det.

Murare Nils Jönsson, S. Rörum. Byggde huset till sig själv och hustrun. Huset ligger vid den gamla vägen som gick mot Höör och Kvesarum. Huset finns kvar som bostad men är klätt med vit mexi tegel, badpool i trädgården. Vägen mellan S:a Rörum och Höör, Kvesarum är numera omlagd och går idag förbi kyrkan mitt i byn.

   
   

Vägen Trulstorp – Funderset.

Lars Anderssons Trulstorp i S. Rörum. År 1955 arrenderade barnen Albin och Alice ut marken och 1970 såldes markerna till Uno Svensson som styckad av marken till sommarstugetomer och lät uppföra ett antal exklusiva stugor på området. Restaurang uppfördes badpooler byggdes och tennisbana anlades. Området fick namnet Skogsbyn AB. Även Hotel byggnader uppfördes samt lokaler för kursverksamhet. Av olika anledningar ligger verksamheten nere. Byggnaderna på bilden såldes av Uno Svensson till privat personer som renoverade upp både boningshuset och uthuslängorna. Husen finns kvar och ligger som man ser på bilden utmed vägen till Funderset.

   

Till toppen av sidan

   

Brevkort, et brevkort skickad till Emil Persson i Ljungbyhed. Avsändaren är okänd men notera 5 öres frimärket med kung Gustav den V, kortet är skickad den 14 maj 1902 från Södra Rörum vilket är stämpeln på frimärket. stämplad också i Hörby och Eslöv samma dag.

Peter Rasmusson S. Rörum. (Gunnar Nilsson)

   
   

Smedjan i S. Rörum.

Martin Åkerbergs i S. Rörum.

   

Till toppen av sidan

 

   Titta gärna in på länken "Skolfoto i kommunen" där finns bilder från
många andra skolor och orter inom Hörby kommun.

Till toppen av sidan

 

  Artikel av Henry Holm. Foto: Göran Olsson. Bild ID: HH_4059

 

 

Material som kommer från Södra Rörums bygdeförening
(materialet ligger redan på deras egen sida)
Så här skriver Södra Rörums byaförening på sin hemsida.

"Vi känner oss stolta över att  alla böcker som bygdeföreningen har gett ut nu finns tillgängliga för alla; historiskt intresserade, släktsforskare, de som funderar på att slå rötter i Södra Rörum likväl som alla vi som redan  bor här.Vi har valt att göra böckerna tillgängliga i två olika förmat. Alla titlar finns i eboksfil (ePub) som kan läsas på en eboksläsare eller i en smartphone och i en optimerad, sökbar PDFfil (OCR Optimized). I den sökbara PDFfil är det alltså möjligt att skriva in sökord  och på detta sättet leta upp information om personer och platser.
Det är fullt tillåtet och kostnadsfritt att ladda ner böckerna. Södra Rörums Bygdeförening innehar dock alla rättigheter till böckerna och det är därför inte tillåtet att använda filerna i kommersiellt syfte.
Vi önskar Dig en intressant Lässtund!"

Vi tycker precis det samma, de har gjort ett gediget arbete med att ta fram dessa böcker och vi vill gärna hjälpa till att sprida deras böcker för fler. Klicka på omslaget så får du upp en läsbar PDF-fil.

     
     

Utgiven 1991
PDF-fil  17,6 MB

Utgiven 1998.
PDF-fil 23,4 MB

Utgiven 1995
PDF-fil 24,2 MB

     
     

Utgiven 1987.
PDF-fil 8,9 MB

Urgiven 1993.
PDF-fil 31,2 MB

PDF-fil 487 kB

     
     

Till Södra Rörums Bygdeförenings egen hemsida. www.sodrarorum.com

   

Till toppen av sidan

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Uppdateringarna

Till menyn presentation av lokala företag/verksamheter från förr

Diverse länkar som inte passar in på, orter eller branscher

 

 

 
   
   
   

Till toppen av sidan