Kvarnrörelse

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr
 

Alfred och Ingvar Perssons kvarn

Henset kvarn

Nils Möllare

Anders Nilsson, Önneköp

Häggenäs kvarn

Nymölla kvarn, Äspinge

August Nilsson, Henset

Häggenäs mölla

Oderup

Carl Lindqvist

Ingemanstorps mölla

Osbyholms kvarn

Christofer Andersson

Hörby Valskvarn

Pärups Kvarn

Ebbamölla kvarn

Kilhults väderkvarn

Sydkvarn

Filip Persson, Önneköp

Korsholm

Vattenkvarnen i Häggenäs

Gamla Kvarnen, Slagtoftavägen

Kvarntorp vid ån Råbygatan

Västerstads mölla

Gammalstorps mölla

Kvarnvik

Årröds kvarn, Per Nilsson

Gräsma Kvarn, Huaröd

Lars Nilsson, Ingemanstorp

Önneköps valskvarn

Ludvigsborgs kvarn

Östraby kvarn

 

Gammalstorps mölla

Kristiandstadbladet 1883-02-03.
Tillsänt oss av Staffan Persson.

Kristiandstadbladet 1886-02-27.
Tillsänt oss av Staffan Persson.

   

Om man läser mellan raderna i tidningsklippen, verkar det vara en tråkig historia med mjölnaren Måns Andersson. Han försöker sälja kvarnen för att åka till Amerika 1883 men verkar inte lyckas utan dör i lunginflammation 1886, 61 år gammal och då blir kvarnen till salu igen. Efterlämnar gör han en änka och både myndiga och omyndiga barn.
Källa: Staffan Persson.

   
   

Året är 2012.

Året är 2012.

   
   

Stenarna finns till en viss del kvar där man dämde i dammen.

Man kan idag (2015) ana var brunnen låg

   
   
   
   

Karta från Frosta OK 1978. Så den stämmer inte helt med verkligheten idag. Mycket mer igenvuxen skog och platsen för möllan är inte helt enkel att hitta då det i princip inte finns något kvar.

   
   

Gammalstorp 11:3 eller 11:4A.

När denna vattenkvarn ursprungligen byggdes är inte känt, men den var i bruk fram till 1920. Den siste mjölnaren var Per Månsson och när han slutade mala såldes kvarnen till grannen som i sin tur sålde huset för bortflyttning, men behöll jorden. Grannen lär ha betalt 200 kronor för fastigheten.
I dag finns endast rester av husgrunden, och dessa är helt överväxta med gräs och mossa. Rännan är bitvis bevarad och spår av dämmet syns fortfarande.
Tyvärr stals en stor kvarnsten för många år sedan, av en närboende, som använde den till utebord. Vederbörande har både flyttat och är avliden.

Den siste som bedrev verksamhet var Per Månsson, son till Måns Jönsson och bror med Jöns Månsson. Båda tidigare ägare av sedermera Sjölands ställe.
Till Möllan hörde så mycket jord att ägaren hade både jordbruk och bokskog. När Per Månsson avlidit, såldes fastigheten till August Sjöland. De hus som fanns kvar köptes av lantbrukaren Erik Sjöberg i Satserup och flyttades.
För de som vet var kvarnen legat, syns fortfarande en del rester kvar. Dock har fallna träd och slör börjat ta över, och om några få år är även denna historia bortglömd för evigt. Delar av faktauppgifterna hämtade från boken: Förr och nu i Äspinge socken.
Textkälla: Industriminnesinventeringen/Riksantikvarieämbetet, år 1977. Foto © Fred Lundberg, 2012.

 

Till toppen av sidan

 

 
Carl Lindqvist

Annons från 1957.

Flustret som sommarstuga.
Flustret tillhörde Grosshandlare Carl Lindkvist, Hörby valskvarn, och som ligger där vid ån än idag. Fastigheten har även används som scoutstuga och idag finns en fiskeklubb där. Det staket å taket, med flaggstång som inramade en terrass finns ej kvar. Likaså har gavelfönstret ersatts med en altandörr. Årtal okänt:

Se fler bilder på Flustret här.

 

   

Till toppen av sidan

 

 

Alfred och Ingvar Perssons kvarn

Kvarn nr. 16 avser väl Alfred och Ingvar Perssons kvarn på St. Olofsgatan, även kallad Benstampen eller Kvarntorp kvarn.

 
   

Till toppen av sidan

 

Häggenäs kvarn

Gerdasro Häggenäs nr 3 där Viktor Thomá bodde med sin familj. Fotot är från 1940-talet

   
   

Vattenkvarnen i Häggenäs
Vattenkvarnen Häggenäs med fastighetsbeteckning 3:46 tillhörde torpet Häggenäs 9 kvarnens ålder är okänd.
År 1902 anställdes Johan Månsson som dräng och sedan möllare han bodde med sin familj i kvarnen till omkring 1907 då han tog över arrendet av torpet Häggenäs nr 9 han flyttade den 23/5 1918 till Hörby.
1920 såldes kvarnen av en katolsk prost som hette Mickenheim till Anton Thomá född den 7/7 1864- död den 17/4 1933 hans hustru hette Gerda född Andersson den 13/9 1870. När Anton köpte kvarnen fanns där en såg som drevs av vattenhjulet från den intilliggande Kvesarumsån. Anton Thomá moderniserade kvarnen och installerade turbin och bandsåg. Kvarnverksamheten lades ner först, medan krossen och sågen användes till år 1953. Anton Thomá köpte gården Häggenäs nr 3 som fick namn efter hans hustru Gerdasro den ligger längst Fulltoftavägen nära kvarnen.
År 1927 övertog sonen Viktor Thomá kvarnen. Han var född den 2/12 1896 och dog 1967. Hustrun Edit född Svensen den 21/5 1903 i Danmark hon dog 1980. Efter Viktors död stod änkan Edit Thomá som ägare till kvarnen några år. Efter Edits död föll kvarnen i dottern Gerda kallad ”Jejja” ägo. Gerda Viktoria var född den 22/3 1928 på Lunds Lasarett

Kvarnen är byggd i 1½ våning och har sadeltak, tidigare fanns det halmtak som byttes ut 1927 mot korrugerad plåt som fortfarande finns kvar. Väggarna är murade av gråsten, förutom den delen av huset där tidigare kvarnhjulet fanns, där är väggarna av trä. På den motsatta gaveln är gavelröset i trä, medan den nedre delen av gaveln är av gråsten. Anteckningar beskriver att byggnaden var uppdelad i bostad och kvarn, på vinden fanns en möllekammare.
Delar av rännan och dammluckorna finns kvar, i anslutning till kvarnen ligger Valkedamm som idag är igenvuxen men man kan dock se den. Dammen har fått sitt namn efter att det har funnits i närheten en vadmalsstamp där man valkade tyg. Vadmal var ett kraftigt valkad melerad kardgarnsvara av samma typ som komisstyg. Ett speciellt svensk tyg, som förr användes till bl. a. arbetskläder, militär och sjömanskläder
Valkning gick till så att man vek ihop tyget som typ ett dragspel och lade detta i varmt vatten med såplösning och bearbetade ylleplagget med stockar som sattes i rörelse med hjälp av vattenkraften. Tyget förflyttades och blev jämnt bearbetad, på detta vis blev fibern i tyget tätare och mycket slitstarkt

Bästa sättet att ta sig till kvarnen är att efter Granlidens pensionat gå längst Fulltoftavägen ca. 40-50 meter, där syns en övervuxen gammal markväg på höger sida som leder upp till kvarnen. Om än det är svårframkomligt är det ca 75 meter dit.

När kvarnen lades ner på 1950-talet var den starkt konkurrerad av Ludvigsborgskvarn som vi mer idag känner igen med namnet Kvarngården.
Efter nedläggningen fick Häggenäs kvarn tjänstgöra som garage förråd till jordbruksmaskiner m.m. Idag är den ganska förfallen.

Bodil Pedersen
Källor: Industriminnen Hörby kommun
Arkiv digital

Vid dammluckan och rester av rännan

 

 

Stenfundament där en av dammluckorna fanns. Vägen till dammen skymtar.

   
   

Bostadsdel där både kvarnbostaden och kammaren på vinden fanns.

Interiör inne i kvarnen.

   
   

Framsidan och ingången till Häggenäs kvarn.

Den gavelsidan som bostäderna fanns.

   
   

Framsidan av Häggenäs kvarn i Ludvigsborg.

 
Foto: Bodil & Roland Pedersen  
   

Till toppen av sidan

 

 

Västerstads mölla


Västerstad, Hägers mölla revs 1985.
Bild ID: HH_3952. Foto: Henry Holm.
   
   

Västerstad, Hägers mölla revs 1985.
Bild ID: HH_3953. Foto: Henry Holm.

   
   

Västerstad, Hägers mölla revs 1985.
Bild ID: HH_3856.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Ingemanstorps mölla

Ingemanstorps mölla Nils Persson 18 nov 1958.
Bild ID: HH_3774.

Ingemanstorps mölla.
Bild ID: HH_3775.

   

Till toppen av sidan

 

 

Hörby Valskvarn (även stavat Walskvarn)

Hörby Valskvarn, ca. 1938. Valskvarnen ägdes av grosshandlare Carl Lindqvist. Bilden är från framsidan vid Råbygatan, samt bakom vid Sumphuset. Kvarnmästaren vid denna tidpunkt hette Celspon, och hade sin bostad under magasinet, å den byggnad som är i förgrunden. Mjölnaren å interiör bilden är Johanna Johansson Bangatan Hörby.

   
   
Lantmännens gamla kvarntorn. Hörby siluett som försvann   Källa PDF-fil på Bygdeband.
   
   

Lasarettet och parken skymtar i bakgrunden.

   
   
   
   

Valskvarnen som bytte namn till Hörby Valskvarn den tillhörde hemmanet nr 11 Ola Olsson. Där har funnits en kvarn på samma plats sedan 1700-talet. Efter Olas död 1889 tog Per Larsson över arrendet man sa ofta Per Lars Mölla som fortfarande platsen nämns vid. Han anlade byggnaderna och grävde den första vattenrännan, som dock bara var 1 meter bred. Senare grävdes en bredare av Carl Lindkvist som även tog över verksamheten. Med tiden fick kvarnbyggnaden en andra våning. Byggnaderna är rivna sedan en del år tillbaka. Idag ligger Granngården på denna tomt.
Bild ID: PL_046w

Walskvarn utsikt mot Råbygatan. På bilden syns även Strands lilla hus, som låg precis in till stenvalvsbron.

   
   

Kvarndammen och Länsjukhuset.

   
   


Kvarndammen.
Bild ID: GATO_534_Qvarndammen.
   
   

Rännan till Hörby Valskvarn, och är tagen uppe från flustret, som sedan leder fram till de moderna turbinerna.

En del bekräftade, en del obekräftade. men med all sannolikhet är det fotograf Carl Martinsson som tagit alla bilder.
Bilderna kommer från Ingegärd Olofssons fotosamling.

   
   
1945 kom Valskvarnen under ny ledning av Sydkvarn och kvarnmästaren blev Sten Abdon, som tjänade här till 1961. Familjen Abdon byggde sig en magnifik villa belägen söder om infartsvägen, som framgår på den vänstra bilden om dock ledsamt nog inte med på bilden. Deras son Rolf var klasskamrat i småskolan och han bjöd mig på saftkalas för första gången i mitt liv. Sedan kom jag dit flera gånger. När kvarnrännan nästan på svämmade över bräddarna, på sena våren gick det bra att bada där på säkert avstånd från turbinerna, eller så badade vi i sädesbingen, ungefär som Joakim von Anka i hans pengarbinge. Naturligtvis utgick kvarnrännan från uppe vid Flustret, och där strövade vi i den trolska miljön mörklagd av täta lövverk och barrträdsdungar eller vid dem vattensjuka ängarna vid randen där ljuset tvärtom flödade och växtligheten dominerades av ett gult hav av kabbelekor.
Text: © Leif Blumenau.
Bilden, tagen från Mellersta Skåne1953, visar kvarnmästare Sten Abdon som håller koll på skyddsanordningen. Såvitt jag vet brann det aldrig på Sydkvarn, vilket var ovanligt  för silor att detta slag.
   
   
 

Hörby Valskvarn.
Bild ID: Gato_657
 
 
 

Hörby Valskvarn.
Bild ID: Gato_658
   
   
 

Hörby Valskvarn.
Bild ID: Gato_656
   
   
 

Hörby Valskvarn.
Bild ID: Gato_652
 

Till toppen av sidan

 

 

Christofer Andersson
Vid Slagtoftavägen låg den Holländska väderkvarnen. 1866 köpte Christofer Andersson kvarnen, och 1874 övertogs den av sonen Lars. Den som troligen byggde kvarnen hette Per Larsson eftersom han titulerades kvarnägare och ägde lertäckt nr. 11.
Våren 1877 sålde Lars Cristoffersson kvarnen till Jöns Olsson. Samma år inflyttade mjölnardrängen Olof Johannesson och året därpå Johannes Olsson.

Natten den 26 juli 1885 brann kvarnen. Nattväktare Österberg hade gått förbi kvarnen, sett ljussken, men trott att man arbetade i kvarnen. När han efter sin vandring i gatorna kommer ner till torget, möter han F Pettersson, som säger att kvarnen brinner. Väl uppkomna till kvarnen ser de förödelsen.

Östsberg hade son väktare skyldighet  att mellan klockan 23.00 på kvällen och 03.00 på morgonen genom tutning i horn tillkännage att allt inte stod rätt till – så skedde inte. Tre hus blev lågornas rov. För Jönsson Olsson och hans familj var det ett svårt år. Tre månader innan branden hade hans 3-åriga dotter avlidit.

Efter branden kom Jöns Olsson på obestånd och i november 1886 övertog Olof Johannson kvarnen. Han hade tidigare varit mjölnardräng hos Jöns Olsson. Den siste kvarnägaren hette Er Johansson, som hade kvarnen igång ända till 1960-talet, då han med ålderns rätt slutade att mala.

Den Holländska väderkvarnen vid Slagtoftavägen.

   
   

Till toppen av sidan

 

 

Filip Persson, Önneköp

Bild ID: LO_010

Kvarnen Önneköp 1918, som är av ”Holländsk” typ och av gemene man kallades Holländare, ägdes 1878 av Filip Persson och taxerades till 3400 riksdaler. Kvarnen köptes och övertogs av en man som hette Anders Nilsson, som sedermera överlätt kvarnen till sin son Nils Andersson. På 1960-talet slutade Nils Andersson med kvarnrörelsen men tidigare hade Holländaren rivits och en modernare Kvarnbyggnad med elektrisk drivning av kvarnhjulen uppfördes. Bonings hus och nya kvarn byggnaden finns fortfarande

   
   

Bild ID 000049. Önneköps mölla får ny hätta och nya vingar 1915.

Möllebacken i Önneköp omkring sekelskiftet (kanske 1918). Vägen som syns på bilden är vägen Önneköp – Huaröd. Namnet Möllebacken fick den för att uppe på toppen syns möllan och där planade vägen ut. Vägen har samma sträckning än i dag men är betydligt breddare och asfalterad. På vänster sida av vägen är det i dag byggd längor med marklägenheter. Dom gamla husen på bilden finns fortfarande kvar och ännu i dag kallas backen av Önneköpsbor för Möllebacken. Kvarnen på bilden är riven och ersatt med en modernare byggnad. All kvarn rörelse upphörde på 1960-talet.

   
   

Bild ID:000815.
Möllaren på Önneköp 1-2. Anders Nilsson f. 1871, hustru Maria f. Johansson 1872, vigda 1898. Barnen Elin Josefine f. 1899, Anna Eugenia f. 1902, Nils f. 1904, Wahlborg Linnéa f. 1906, Karin Viola f. 1908, Märta Desideria f. 1910.
Foto: Oscar Nilsson i ateljén i Önneköp.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Per Nilsson, Årröd

Omkring 1910-1915. Årröds mölla med möllare Per Nilsson med fru Johanna och dottern Anna. Möllan flyttad från Löberöds trakten till Årröd 1860. Året 1861 var möllan färdiguppförd men mellan 1862 - 1867 fanns ingen möllare utan bönderna malde själva. Första möllarna 1868 - 1874 var Jöns Olsson och Göran Jönsson. Året 1880 - 1891 arrenderade John Nilsson med fru Anna Jönsdotter möllan. År 1892 tog möllaren Per Nilsson över och drev möllan fram till 1915 då han sålde till möllare Ernst Nilsson. Det vita boningshuset finns kvar och används även idag som bostad fast numera bräddfodrat och rödmålat.

Industrihistoria
Kvarnen flyttades till Årröd från Löberöd 1888. Den förste ägaren till kvarnen i Årröd var Per Nilsson. 1915 köptes den av Ernst Nilsson och ägs nu, sedan 1967 av dennes son Bror Nilsson som har arbetat i kvarnen sedan 1941.
Fram till 1942 drevs kvarnen med vindkraft och två råoljemotorer. Det fanns två par stenar, triör och kross. 1942 togs vingarna bort och elektricitet installerades. Kvarnen är fortfarande i drift med ett par stenar, triör och kross. Man maler endast foder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring 1930. Årröds affär startades i början på 1910-talet av C F Kronholm och hans svärfar Nils Bengtsson i Farboret. Senare ägare från 1918 och framåt. har varit. Liljeholm Zeime Fredlund, Oskar Sjögren, Anders Andersson, Nils Jönsson CA Persson arrenderade. av Nils Bengtson.

Nils Jönsson övertog affären 1932 och drev den fram till 1963 då affären lades ner. Byggnaderna på bilden finns kvar och affären är idag tegelklätt och används som privat bostad. Framför husen finns fortfarande en del av gamla väg 13 kvar.

Det berättas av möllaren Bror Nilsson att folk som skulle med bussen antingen till Hörby eller Sjöbo väntade inne i affären tills bussen kom och för att busschauffören skulle stanna satte handlaren upp en utskuren, rödmålad hand i trä som stopp. Sommartid i ett håll i marken och vintertid i en snödriva.

   
Möllan uppfördes 1888 den flyttades till Årröd från Löberödstrakten. Vingarna togs bort 1943 och senare drevs kvarnen med elektricitet. Spannmålen maldes av stora kvarnstenar. Kvarnen var i bruk in på 2000-talet.Ägare från 1888 var Johan Nilsson född 25/3 1860 i Västerstad, han efterträddes av Per Nilsson född 18/7 1872 i Vomb. Från 1915 var Ernst Nilsson född 23/11 1888 i Lyby mjölnare och han efterträddes av sonen Bror Nilsson som var mjölnare från 1968 till början av 2000-talet. Från 1929 såldes även bensin vid möllan fram till slutet av 1990-talet.
Källa: Bygdeband.
   
   

Årröds kvarn 1920

   
   

1920. Bilden visar Årröds mölla med möllare Ernst Nilsson med dottern Elsa. Ernst Nilsson köpte möllan 1915 av möllaren Per Nilsson. Sonen Bror Nilsson född 1917 tog sedermera över möllan efter sin far och driver den ännu idag. 1943 togs vingarna ner och möllan drevs och drivs ännu idag elektriskt.

Grunden är åttkantig- och murad av gråsten, utöver grunden finns tre våningar. Kvarnen är klädd med svart papp och överst på hättan finns en vit knopp. Fönstren i de två mellanvåningarna har fronton och vitmålade fönsterbågar. Bottenvåningen ligger litet över marken och framför ingången finns en enkel trätrappa. Bostadshuset är lika gammalt som kvarnen på platsen medan uthusen är nyare.
Källa: Industriminnesinventeringen/Riksantikvarieämbetet, år 1977.

   
   
 

Åröds kvarn.
Bild ID: Gato_482
   
   

Utfärd med möllaren i Årröd Ernst Nilssons lastbil. Sigfrid syns på flaket.
Bild ID: SOU_ 022. Källa Sven Olsson, Ulatofta.

   
   
Årröds kvarn 2012  

Foto 2012: © Bertil Wilhemsson. www.byahornet.se

   
   

Foto 2012: © Bertil Wilhemsson. www.byahornet.se

   
   

Foto 2012: © Bertil Wilhemsson. www.byahornet.se

 
   
   
Årröds kvarn 2017  

Foto 2017 : © Fred Lundberg.

 
   
   
Årröds kvarn 2018  

Foto: © Fred Lundberg. 22 juni 2018.

Foto: © Fred Lundberg. 22 juni 2018.

   
   

Förfallet börjar närma sig fulländning. Några månader till finns nog inte ens siluetten kvar.
Bild ID:_Kvarn_06. Foto: © Fred Lundberg. 22 juni 2018.

   
   

Foto: © Fred Lundberg. 22 juni 2018.

Foto: © Fred Lundberg. 22 juni 2018.

   
   
Årröds kvarn 2019  

Än kämpar Årröds kvarn för att hålla sig upprätt.
Bild ID: Arrods_kvarn_09. Foto: © Roland Pedersen 22 aug. 2019.

   
   

Bild ID: Arrods_kvarn_03.
Foto: © Roland Pedersen 22 aug. 2019.

 
   
   

Bild ID: Arrods_kvarn_04
Foto: © Roland Pedersen 22 aug. 2019.

Bild ID: Arrods_kvarn_05
Foto: © Roland Pedersen 22 aug. 2019.

   
   

Bild ID: Arrods_kvarn_07
Foto: © Roland Pedersen 22 aug. 2019.

Bild ID: Arrods_kvarn_06
Foto: © Roland Pedersen 22 aug. 2019.

   
   

Vi fotograferade denna kvarn så sent som 22 aug. 2019, men när jag körde förbi idag var jag tvången att ta några bilder till – innan den lägger sig helt. Tornet har bara på en månad sjunkit ner i delar av kvarnen.
Bild ID: Arrods_kvarn_12. Foto: © Fred Lundberg 22 sept. 2019.

   
   

Bild ID: Arrods_kvarn_13. Foto: © Fred Lundberg 22 sept. 2019.

   
   

Bild ID: Arrods_kvarn_15.
Foto: © Fred Lundberg 22 sept. 2019.

Bild ID: Arrods_kvarn_14.
Foto: © Fred Lundberg 22 sept. 2019.

   
   

Bilderna ovan tog vi för 17 dagar sedan, men nu är siluetten från Åröds kvarn för alltid borta.
Bild ID: Arods_kvarn_16_2019-10-09.  Foto: © Fred Lundberg 9 okt. 2019.

   
   

Bild ID: Arods_kvarn_17_2019-10-09. men nu är siluetten från Åröds kvarn för alltid borta.
Bild ID: Arods_kvarn_16_2019-10-09.  Foto: © Fred Lundberg 9 okt. 2019.

   
   

Bild ID: Arods_kvarn_18_2019-10-09.
Foto: © Fred Lundberg 9 okt. 2019.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Gamla Kvarnen, Slagtoftavägen

Gamla kvarnen vid Slagtoftavägen. Troligtvis 1880-tal.

Kvarnen 1989 Antikvariat Greger Antoft
Bild ID: HH_3033w. Foto: © K. G. Press-Foto AB

Intressant att bilderna är tagna från samma plats men med många års mellanrum
   
   

Gamla kvarnen vid Slagtoftavägen.

 
   
   
Vid Slagtoftavägen låg den Holländska väderkvarnen. 1866 köpte Christofer Andersson kvarnen, och 1874 övertogs den av sonen Lars. Den som troligen byggde kvarnen hette Per Larsson eftersom han titulerades kvarnägare och ägde lertäckt nr. 11.
Våren 1877 sålde Lars Cristoffersson kvarnen till Jöns Olsson. Samma år inflyttade mjölnardrängen Olof Johannesson och året därpå Johannes Olsson.

Natten den 26 juli 1885 brann kvarnen. Nattväktare Österberg hade gått förbi kvarnen, sett ljussken, men trott att man arbetade i kvarnen. När han efter sin vandring i gatorna kommer ner till torget, möter han F Pettersson, som säger att kvarnen brinner. Väl uppkomna till kvarnen ser de förödelsen.

Östsberg hade son väktare skyldighet  att mellan klockan 23.00 på kvällen och 03.00 på morgonen genom tutning i horn tillkännage att allt inte stod rätt till – så skedde inte. Tre hus blev lågornas rov. För Jönsson Olsson och hans familj var det ett svårt år. Tre månader innan branden hade hans 3-åriga dotter avlidit.

Efter branden kom Jöns Olsson på obestånd och i november 1886 övertog Olof Johannson kvarnen. Han hade tidigare varit mjölnardräng hos Jöns Olsson. Den siste kvarnägaren hette Er Johansson, som hade kvarnen igång ända till 1960-talet, då han med ålderns rätt slutade att mala.Gamla Holländska väderkvarnen vid Slagtoftavägen.. Före 1885.
Bild ID: GATO_058
   
   

Kvarnen 1989 Antikvariat Greger Antoft.
Bild ID: HH_3028w. Foto: © K. G. Press-Foto AB

   
   

Tomten i förgrunden är fortfarande öde Bil Månsson har inte byggt sin bilfirma än.

   
   

Foto: © Per Landin.

   
   

Kvarnen 1989 Antikvariat Greger Antoft
Bild ID: HH_3005w. Foto: © K. G. Press-Foto AB

   

Till toppen av sidan

 

Kilhults väderkvarn

Kilhults väderkvarn omkring 1910. På bilden syns "Lundstedts" boningshus, övriga uthus är delvis rivna. Kvarnen byggdes 1862 och var i drift till 1946. Siste mjölnaren var Bernhard Lundstedt.

   

Till toppen av sidan

 

Korsholm

Möllan i Korsholm.

   
   

Korsholms kvarn.
Bild ID: PL_021w

   

Till toppen av sidan

 

 

Vattenkvarnen i Häggenäs

Vattenkvarnen i Häggenäs
Vattenkvarnen Häggenäs med fastighetsbeteckning 3:46 tillhörde torpet Häggenäs 9 kvarnens ålder är okänd.
År 1902 anställdes Johan Månsson som dräng och sedan möllare han bodde med sin familj i kvarnen till omkring 1907 då han tog över arrendet av torpet Häggenäs nr 9 han flyttade den 23/5 1918 till Hörby.
1920 såldes kvarnen av en katolsk prost som hette Mickenheim till Anton Thomá född den 7/7 1864- död den 17/4 1933 hans hustru hette Gerda född Andersson den 13/9 1870. När Anton köpte kvarnen fanns där en såg som drevs av vattenhjulet från den intilliggande Kvesarumsån. Anton Thomá moderniserade kvarnen och installerade turbin och bandsåg. Kvarnverksamheten lades ner först, medan krossen och sågen användes till år 1953. Anton Thomá köpte gården Häggenäs nr 3 som fick namn efter hans hustru Gerdasro den ligger längst Fulltoftavägen nära kvarnen.
År 1927 övertog sonen Viktor Thomá kvarnen. Han var född den 2/12 1896 och dog 1967. Hustrun Edit född Svensen den 21/5 1903 i Danmark hon dog 1980. Efter Viktors död stod änkan Edit Thomá som ägare till kvarnen några år. Efter Edits död föll kvarnen i dottern Gerda kallad ”Jejja” ägo. Gerda Viktoria var född den 22/3 1928 på Lunds Lasarett

Kvarnen är byggd i 1½ våning och har sadeltak, tidigare fanns det halmtak som byttes ut 1927 mot korrugerad plåt som fortfarande finns kvar. Väggarna är murade av gråsten, förutom den delen av huset där tidigare kvarnhjulet fanns, där är väggarna av trä. På den motsatta gaveln är gavelröset i trä, medan den nedre delen av gaveln är av gråsten. Anteckningar beskriver att byggnaden var uppdelad i bostad och kvarn, på vinden fanns en möllekammare.
Delar av rännan och dammluckorna finns kvar, i anslutning till kvarnen ligger Valkedamm som idag är igenvuxen men man kan dock se den. Dammen har fått sitt namn efter att det har funnits i närheten en vadmalsstamp där man valkade tyg. Vadmal var ett kraftigt valkad melerad kardgarnsvara av samma typ som komisstyg. Ett speciellt svensk tyg, som förr användes till bl. a. arbetskläder, militär och sjömanskläder
Valkning gick till så att man vek ihop tyget som typ ett dragspel och lade detta i varmt vatten med såplösning och bearbetade ylleplagget med stockar som sattes i rörelse med hjälp av vattenkraften. Tyget förflyttades och blev jämnt bearbetad, på detta vis blev fibern i tyget tätare och mycket slitstarkt

Bästa sättet att ta sig till kvarnen är att efter Granlidens pensionat gå längst Fulltoftavägen ca. 40-50 meter, där syns en övervuxen gammal markväg på höger sida som leder upp till kvarnen. Om än det är svårframkomligt är det ca 75 meter dit.

När kvarnen lades ner på 1950-talet var den starkt konkurrerad av Ludvigsborgskvarn som vi mer idag känner igen med namnet Kvarngården.
Efter nedläggningen fick Häggenäs kvarn tjänstgöra som garage förråd till jordbruksmaskiner m.m. Idag är den ganska förfallen.

Bodil Pedersen
Källor: Industriminnen Hörby kommun
Arkiv digital

Vid dammluckan och rester av rännan

 

 

Stenfundament där en av dammluckorna fanns. Vägen till dammen

   
   

Bostadsdel där både kvarnbostaden och kammaren på vinden fanns.

Interiör inne i kvarnen.

   
   

Framsidan och ingången till Häggenäs kvarn.

Den gavelsidan som bostäderna fanns.

 

   

Framsidan av Häggenäs kvarn i Ludvigsborg.

 

 
Foto: © Bodil & Roland Pedersen  
   

Till toppen av sidan

 

 

Pärups Kvarn

Pärups kvarn 1909.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Vilka kvarnar är detta?
Kvarnar från "Bessingebilderna". men vilka kvarnar är det?

Året är 1961. Och texten tror jag är:
Margareta och Toppsig.

Bild ID: Bessingebilderna/Bes_211.

Bild ID: Bessingebilderna/Bes_006.

 

Bild ID: Bessingebilderna/Bes_160.

     

Till toppen av sidan

 

 

Sydkvarn

Hörby Valskvarn, ca. 1938. Valskvarnen ägdes av grosshandlare Carl Lindqvist. Bilden är från framsidan vid Råbygatan, samt bakom vid Sumphuset. Kvarnmästaren vid denna tidpunkt hette Celspon, och hade sin bostad under magasinet, å den byggnad som är i förgrunden. Mjölnaren å interiör bilden är Johanna Johansson Bangatan Hörby.

Bilden till höger föreställer rännan till Hörby Valskvarn, och är tagen uppe från flustret, som sedan leder fram till de moderna turbinerna.

   
   

1945 kom Valskvarnen under ny ledning av Sydkvarn och kvarnmästaren blev Sten Abdon, som tjänade här till 1961. Familjen Abdon byggde sig en magnifik villa belägen söder om infartsvägen, som framgår på den vänstra bilden om dock ledsamt nog inte med på bilden. Deras son Rolf var klasskamrat i småskolan och han bjöd mig på saftkalas för första gången i mitt liv. Sedan kom jag dit flera gånger. När kvarnrännan nästan på svämmade över bräddarna, på sena våren gick det bra att bada där på säkert avstånd från turbinerna, eller så badade vi i sädesbingen, ungefär som Joakim von Anka i hans pengarbinge. Naturligtvis utgick kvarnrännan från uppe vid Flustret, och där strövade vi i den trolska miljön mörklagd av täta lövverk och barrträdsdungar eller vid dem vattensjuka ängarna vid randen där ljuset tvärtom flödade och växtligheten dominerades av ett gult hav av kabbelekor.
Text: © Leif Blumenau.
   

Till toppen av sidan

 

 

Anders Nilsson, Önneköp

Bild ID 000049. Önneköps mölla får ny hätta och nya vingar 1915.

Bild ID: LO_010.
Kvarnen Önneköp 1918, som är av ”Holländsk” typ och av gemene man kallades Holländare, ägdes 1878 av Filip Persson och taxerades till 3400 riksdaler. Kvarnen köptes och övertogs av en man som hette Anders Nilsson, som sedermera överlätt kvarnen till sin son Nils Andersson. På 1960-talet slutade Nils Andersson med kvarnrörelsen men tidigare hade Holländaren rivits och en modernare Kvarnbyggnad med elektrisk drivning av kvarnhjulen uppfördes. Bonings hus och nya kvarn byggnaden finns fortfarande kvar. Foto: Oskar Nilsson, Önneköp

 

   
   

Bild ID:000815.
Möllaren på Önneköp 1-2. Anders Nilsson f. 1871, hustru Maria f. Johansson 1872, vigda 1898. Barnen Elin Josefine f. 1899, Anna Eugenia f. 1902, Nils f. 1904, Wahlborg Linnéa f. 1906, Karin Viola f. 1908, Märta Desideria f. 1910.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Lars Nilsson Ingemanstorp

Bild ID:000605.
Lars Nilsson, Möllare, Ingemanstorp

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Nils Möllare

Bild ID 000011.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Kvarnägare August Nilsson, Henset

1920-tal. Kvarnägare August Nilsson och hans hustru Anna ,samt deras två yngsta barn Frida och Gunnar. Mannen längst bak är okänd.

   

Till toppen av sidan

 

Kvarntorp vid ån Råbygatan (även kallad "Gästgivaremöllan")
Kvarnen med de många namnen. Genom åren har denna kvarn kallats för Kvarntorp, ibland Kvarntorp nr:16, Benstampen,  Gästgivaremöllan och det förekommer även Hörby kvarnen eller "den gröna kvarnen".

Kvarntorp eller Nr:16 Syskonen från vänster är Ingvar Maj-Lisa och Elsa de hade sin bostad på andra våningen i kvarnen. Fotot är tagit den 16 juni 1935.
Bild ID: Kvarnvik_001. Inskickat av Per Landin

   
   

Kvarntorp
Bild ID: HH_3253Kvarnen med många namn
Hörby nr 16
av Christine Larsson
Hembygdsföreningens
årsbok 2018.
   
   


Det här stod att läsa den 7 juni 2024 på "Hörby i gamla tider o bilder / Viktoria Hemmingsson.
Ett minne blott, tyvärr! Fotot postade fotograf Torsten Blomdahl här i gruppen år 2018. Igår brann kvarnen ner.I ett annat inlägg här idag finns en kommentar med en länk till ett dokument om kvarnen.
   
   
 
   Utdrag från boken Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren av Henry olsson.
   
   

Där Hörby ån delar sig och går vidare upp mot Lasarettsparken och andra delen in till kvarnrännan.
Bild ID: Kvarnvik_002. Foto: © Per Landin.

Kvarnen taget från gång/cykelvägen med ån till höger som inte syns. Det gula tegelhuset till vänster är bostadshuset stallet bakom kvarnen. Till vänster på tomten där stenläggningen är fanns en gång Snickerifabriken innan den brann.
Bild ID: Kvarnvik_003. Foto: © Per Landin.

   
   

Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: Kvarntorp_007_2018

Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: Kvarntorp_006_2018

   
   

Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: Kvarntorp_005_2018

   
   

Foto: © Roland Pedersen.
Bild ID: Kvarntorp_008_2018

   
   

Kvarnstorps kvarn.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun. Året är 1978.

   
   


Här är en annan vinkel på bron och kvarndammen 2023 november.
Källa: Hörby i gamla tider och bilder. Foto. Jonas Engström.
   
   

Målning av Kvarntorp.Konstnär okänd.
Bild ID: Kvarnvik_004

   
   


Målning av Albert Krüger av kvarnen, som då 1930 hade en annan färg.
Bild ID: Kvarnvik_008_tavla.
   
   
 

6 juni 2024 skriver Skånska Dagbladet.
"Gamla kvarnen på Sankt Olofsgatan i Hörby har brunnit ner till grunden. När räddningstjänsten kom fram var bygnaden redan övertänd. Polisen utrederhändelsen som mordbrand".
Bild ID: Kvarnvik_009_Brand. Foto: © Isac Lundgren. Blåljus Hörby.
   
   


2024-06-21 Mer finns inte kvar.
Foto: © Fred Lundberg
   
Bilderna med bild id: HH_ kommer från journalisten Henry Holms bildarkiv.
Bilder med bild id: PL_ kommer från Per Landin
   
   
Tidningsartikel från Kristianstadsbladet / Mellersta Skåne lördagen 19 juli 1986
   
   
   
   


Otto Alfred Persson och Ingvar Persson, far och son har drivit kvarnen vid Hörbyån i snart sextio år.
   
   


Här reglerar Ingvar Persson turbinen. Den gamla kvarnen är ett sinnrikt systen av remmar, hjul och axlar.
   
   


Årsproduktionen ligger på 1 000 säckar malen fodersäd.
Ingvar persson har fortsatt faderns O A:s kvarnrörelse.


Vattnet står lågt i ån efter den torra sommaren. Ibland får turbinen lite extra hjälp av electricitet.
   
   


O A Persson kom till Hörby den försye april 1927. Då hade han arranderat en hel rad kvarnar i lundatrakten.
   

Till toppen av sidan

 

Kvarnvik

Kvarnvik vid ån Råbygatan 1950-tal
Bild ID: HH_3016w

Kvarnvik vid ån Råbygatan 1950-tal.
I äldre tider "Prästens koggemölla"  Senare kombinerad såg och spannmålskvarn. Bytade namn till Kvarnvik i slutet av 1800-talet. Fanns två byggnader till foto finns på gammalstorp. Dammfallet finns fortfarande kvar. Platsen är vid ån där sjukhusparken finns idag (två betong lejon som vaktar entrén sett från Råbygatan).
Bild ID: HH_3015w

   
   


Kvarnvik, året är juli 1956.
Bild ID: Gato_930_Kvarnvik. Källa: Hörby i gamla tider o biler / Lena Tufvesson Hjeltäng.
   
   


Kvarnvik, året är juli 1956.
Bild ID: Gato_931_Kvarnvik. Källa: Hörby i gamla tider o biler / Lena Tufvesson Hjeltäng.
   
   
   

Kvarndammen vid Kvarnvik år 1902
 från Per Landins samling

   
   

Hörbyån 1962-01-23. Kvarnvik vid sjukhusparken.
Bild ID: HH_3261

Kvarnvik1964
Bild ID: HH_3254

   
   


Kvarnviksdammen i Hörby.
GATO_263
   
   

Kvarnvik, Kvarndammen/Vattenkvarnen Hörby.
Bild ID: PL_049w

   
   

Vid Kvarnvik. Disp Oscar Frostmer kamrer Arne Landen till vänster. 1968-01-19. Bild ID: HH_3262.

Vid Kvarnvik. Disp Oscar Frostmer kamrer Arne Landen till vänster. 1968-01-19. Bild ID: HH_3262.
Delförstoring av HH_3262
Bild ID: HH_3262a

   
Bilderna med bild id: HH_ kommer från journalisten Henry Holms bildarkiv.
Bilder med bild id: PL_ kommer från Per Landin
   

Till toppen av sidan

 

 

 

Ebbamölla kvarn

Ebbamölla, kvarn.

Fru Lysell, änka efter kvarnägaren Otto Lysell. På bilden finns även hembygdsföreningens ombud, kantor Ernst Olsgård, Äspinge.

   
   

Källa: Industriminnen.Källa: Min karta, Lantmäteriet. 
   
   

Källa: Industriminnen.

   
   
 
Inventeringsnummer

M 66-014

Ort

Äspinge

Stadsdel Företag, äldre benämningar

Ebbamöllan

Landskap

Skåne

Adress

Ebbamölla Hörby

Länsbokstav

M

Ek karta

2D 8d Hörby

Top karta (UTM-nr)

VB 193 915

Vedertagen benämning

Ebbamöllan

Kommun

Hörby

Fastighetsbeteckning

Ebbamölla 1:2 + 1:3

Industrigrupp/er

5c

Socken/Församling

Äspinge

Nuvarande fastighetsägare (1978)

J. E. Planck 1:2, E Svensson 1:3

Igångsättningsår

 

Byggnadsår

1700-tal

Kod nr

12 66 06

Disponeras f.n. av

 

Nuvarande användning (1978)

Sommarstugor

 
   
   

Skiss från "Industriminnen". Hugo Gilmet.

   
   

Skissen tillställd oss av Per-Gunnar Mörck.

   

Till toppen av sidan

 

Oderup

Oderup 13:14 Väderkvarn typ Holländare. Året är 1945.
1891-1915 Per Håkansson Tågström.
1915-1941 Nils Larsson, tel: nr 10.
1941-1970 Edvard Larsson.
1970-1975 Allan Larsson
Bild ID: Oderup_027. Källa: "Mitt Oderup". Kamratcirkeln.

 
   

Till toppen av sidan

 

 

Osbyholms kvarn

Ousbyholms kvarn som sedan 1927  innehafts av tre generationer Pålsson. Kvarnen hade sin storhetstid under 1940- och 50 talen då den moderniserades och  bl. a installerades nya turbiner. Kvarndriften upphörde i mitten av 1980-talet men kom senare under en period att ersättas av småskalig el. produktion.
Bild ID: IM_0003w. Källa Osbyholms byaförening.

   
   

Osbyholms kvarn 1943.

   
   
   

Bild ID: Osbyholms-kvarn_02

   
   

Bild ID: Osbyholms-kvarn_03

 
   
   

Osbyholms kvarn.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun.

 

Osbyholms kvarn.
Skissen avritad och moderniserad från häftet Industriminnen Hörby kommun. Bild ID: Osbyholms-kvarn_01

 

Inventeringsnummer

M 66-007

Ort

Osbyholm

Stadsdel Företag, äldre benämningar

Osbyholms vattenkvarn

Landskap

Skåne

Adress

Osbyholm, Hörby

Länsbokstav

M

Ek karta

2D 8c Osbyholm

Top karta (UTM-nr)

VB 1129 905

Vedertagen benämning

Osbyholms vattenkvarn

Kommun

Hörby

Fastighetsbeteckning

Osby 2:27

Industrigrupp/er

5 c

Socken/Församling

Hörby

Nuvarande fastighetsägare (1978)

Nils Åke Pålsson

Igångsättningsår

 

Byggnadsår

 

Kod nr

12 66 02

Disponeras f.n. av

Nils Åke Pålsson

Nuvarande användning (1978)

Kvarn

Uppgifter hämtade från häftet Industriminnen Hörby kommun från 1977.

Till toppen av sidan

 

 

Nymölla kvarn

Nymölla Äspinge 8 april 1968
Bild ID: HH_3864. Foto © Henry Holm.

   
   


Bild ID: Nymolla-karta.
Källa: Min karta, Lantmäteriet, med egen notering.

Nymölla 2013. Foto: © Fred Lundberg.

   
   

Illustration av Per-Gunnar Mörck.

 

   
   
 

Boningshuset från 1926. Bild tagen från "Svenska Gods & Gårdar från 1944"
   
   
 

Textinformation från "Svenska Gods & Gårdar från 1944".
   
   

Nymölla Äspinge 8 april 1968.
Bild ID: HH_3865.

 
   
   


Längst till höger Johan Lindeborg? 2:a Karl Nilsson.
 

Essi Bengtsson i hemmet. Huset låg en bit från Nymölla.
   
   

Emma Nilsson.
Här på besök hos Ludvigsborgs pensionat.

Emma Nilsson. Nymölla.
Här på besök hos Ludvigsborgs pensionat.

 


Elsa  Nilsson. Nymölla. Som också arbetade där.
   
 


Elsa  Nilsson. Nymölla, som arbetade på Ludvigsborgs
pensionat.


Elsa  Nilsson. Nymölla, som arbetade på Ludvigsborgs
pensionat.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Nillson från Nymölla.
Här på besök hos Ludvigsborgs pensionat, där hon även arbetade.

 

   
   


Hästarna som fanns på Nymölla.
Konstnär © 01_Ann‑Kristin Yman Robarth.
Bild ID: AKYR_001.


Linderödsgrisarna som fanns på Nymölla.
Konstnär © 01_Ann‑Kristin Yman Robarth.
Bild ID: AKYR_002.
   
   


Korna som fanns på Nymölla.
Konstnär © 01_Ann‑Kristin Yman Robarth.
Bild ID: AKYR_003.


Gässen som fanns på Nymölla.
Konstnär © 01_Ann‑Kristin Yman Robarth.
Bild ID: AKYR_004.
   
   


Fåren som fanns på Nymölla.
Konstnär © 01_Ann‑Kristin Yman Robarth.
Bild ID: AKYR_005.


Tuppen och hönsen som fanns på Nymölla.
Konstnär © 01_Ann‑Kristin Yman Robarth.
Bild ID: AKYR_006.
   
   Konstnären till ovan tavlor, Ann‑Kristin Yman Robarth. https://www.konst.se/akyr
   
   

Till toppen av sidan

 

Ludvigsborgs kvarn

Bild ID_ LUD_1158a

Ludvigsborgs kvarn numera sjukhemmet numera kvarngården, 1926-1927 var det kvarn och lantbruk som ägdes av Alfred Wiberg. från vänster: Lantbrukselev Nilsson. Oskar Bagare Brödutkörare. Cederström. Erik Bagare ” Algot Nilsson. Bagarmästare Georg Olsson. Mjölnare Henriksson.

Förtydligande/komplettering:
Ovan bild av kvarnen och bageriet som det såg ut på 50-talet. Det ser ut att vara samma herrar som på bilden snett ovanför, och bilden är daterad 1926-1927, och det står att den ägdes av Alfred Wiberg. Alltså långt före Signe och Julius Alms tid. När Alms tog över har jag ingen aning om, men de var väl etablerade i början av 50-talet. De hade bostad i samma fastighet som bageriet, man gick in på baksidan av huset. De hade en vakthund som gick kedjad på gården, en schäfer som hette Master, den skällde så fort någon kom och vi var lite rädda för den.
Karin Moberg, Malmö

   
   

Till toppen av sidan

 

Gräsma Kvarn, Huaröd

Gräsma kvarn i Huaröd.

 

 

Gräsma kvarn i Huaröd.

Gräsma kvarn i Huaröd.

   
   
    Vård och underhållsplan för Gräsma Kvarn. Regionmuseet i Kristianstad.
   

Till toppen av sidan

 

 

Henset kvarn

Det är Henset kvarn. Anna och August Nilsson med barnen, fr v Gunnar, Frida och Nils. Gunnar Nilsson f 1914, var min svärfar. 
Mvh
Birgitta Nilsson, Helsingborg.
Bild ID: Branscher/Kvarn_Bes_0258.

   
   

1920-tal. Kvarnägare August Nilsson och hans hustru Anna ,samt deras två yngsta barn Frida och Gunnar. Mannen längst bak är okänd.

   

Till toppen av sidan

 

Östraby kvarn

Bilden insänd av Gunnar Lindgren.

   
   

Östraby Kvarnen 1950.
Bild ID: HH_3952. Foto: Henry Holm.

   
   

Östraby Kvarnen 1950.
Bild ID: HH_3953. Foto: Henry Holm.

   
   

Östraby mölla omkring 1930, numera riven.
Bild ID: Ostraby_043

Östraby kvarn 2005.
Foto: © Jorchr CC-BY-3.0

   

Till toppen av sidan

 

   Oidentifierad kvarn

 

   
   

Östraby kvarn omkring tiden 1910-1930.
Bild ID: /Ostrabykvarn_1910-1930. Bilden insänd av Gunnar Lindgren.

   

Till toppen av sidan

 

 
 

Mjölnare Anders Persson. F. 1832 i Hörby d. 1892 i Hörby.
Här i skarpskytteuniform. Fadern hade Benstampen i Hörby.
Bild ID: Gato_476
 
   
   

Till toppen av sidan

 

Önneköps valskvarn
   
   


Artikel från SST, Södra Sveriges Tidningar (finns inte mer).
SST var ett samarbete mellan Kristianstadsbladet och mellersta Skåne. Efter några år köptes Mellersta Skåne upp av Skånska Dagbladet.
Bild ID: Onnekop_valskvarn_03.

  Läsbar text

Tips:
En god hjälp när du skall läsa olika PDF-filer, oftast tidningsklipp.

Förstora eller förminska fönstret på skämen genom att hålla nere CTRL-tangenten och sedan trycka på plus eller minus på det numeriska tangenbordet.
Återställer till normalstorlek (100%) trycker du på CTRL-tangenten + Noll på det numeriska tangentbordet.


Artikel från SST Södra Sveriges Tidningar (finns inte mer).
Bild ID: Onnekop_valskvarn_03.

  Läsbar text
Källa: Christer Nilsson, Önneköp.  Källa: Christer Nilsson, Önneköp.  
   

Till toppen av sidan

 

 

 

 
Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 
   
   

Till toppen av sidan