Kommunhuset och Politiker
(och kommunens vattenverk + div. kommunal verksamhet))

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

Kommunalhuset, anställda och dess politiker Nils Nilsson
Riksdagsman i Skärhus 1912
Gamla kommunalhuset George Krook
Kronolänsman, tjänsteman, kommunalman och kulturell banbrytare och organisatör.
Medaljutdelning i kommunalhuset Biblioteket
Hörby köping 50 år Vattenverket
Annat inom kommunen Janne Nilsson
Försvarsminister och statsråd
  Riksdagsman Nils Persson Svensköp

 

 

   Hörby Köping 50-års jubileum

 

Du ser här det inbjudningskort som journalisten Henry Holm fick när han blev bjuden på Hörby Köpings 50-års jubileum.

 

Du kan se mycket material från Henry på hans egen sida, och mer kommer.

Till Henry Holms sida

   

 

 

   Hörby kommunhus och dess politiker

Bild ID: Gruppbild-1973-troligen. Fotograf okänd.

1. Berit Albinsson
2. Inez Björklund
3. Britt-Marie Hofvander
4. Ann-Marie Jacobsson,
5. Nils Jönsson,
6. Sonja Lundholm
7. Karin Svensson
8. Ann-Margret Andersson
9. Ingegärd Johansson.
10. Stefan Melander
11. Margit Frej
12. Gunvor Andersson
13.Marianne Andersson
14.Inga Bjarnehäll
15. Elsa Meissner (ekonomi)
16. Arne Lander (kanslichef)
17. Åke Rosberg (teknisk chef)
18. Nils Persson,
19. Bo Selmer
20. Håkan Hellström,
21. Sven Sjöstedt
22. Nils Göran Larsson
23. Gert Nilsson (fritidschef)
24. Carl-Axel Sandberg (ekonomichef)
   
   

Kommunförvaltningen 1977
Bild ID: HH_3098w. Foto: © Tommy Svensson Från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Kommunförvaltningen 1977
Bild ID: HH_3098w. Foto: © Tommy Svensson. Från Henry Holms bildarkiv.

Identifiering kommer efter hand, och det är ni besökare som måste hjälpa oss.       Större bild

1. ?
2. Gert Nilsson, fritidschef och fotograf
3. Elisabeth Sundén
4. Nils Nilsson, socialchef
5. Ingalill Knutsson, Ekonomikontoret
6. Inga Bjarnehäll, Personal/Lönekontor
7. Ann-Margret Andersson, Gatu- och Tekniska kontoret
8. Ann-Marie Jacobsson, Socialkontoret
9. Bo Selmer
10. Lena Hjalmarsson, Plan och Byggkontoret
11. Inger Bergfors, Kansliet
12. Berit Albinsson
13. Åke Rosberg, Gatu- och Tekniska kontoret
14. Ingrid Thulin
15. Tage Frostle
16. Gunvor Andersson
17. Sonja Karlsson, Socialförvaltningen
18. Lena Persson
19. Pia Allansson, Fritidskontoret
20. Marianne Andersson
21. Lena Persson, Skolkontoret
22. ?
23. Berta Larsson
24. Eva Malm, Fastighetskontoret
25. Elsa Sjöbäck-Meissner, Ekonomikontoret
26. Inez Björklund, Lån Fastighetskontoret
27. Thom Nilsson, Kontorsvaktmästare
28. Arne Lander, Kanslichef
29. Margit Freij
30. Anita Wiik, Lönekontoret
31. Carl-Axel Sandberg, Ekonomichef
32. Margit Wikens
33. Karin Nyberg, Fastighet-Plan- och Bygg
34. Anna Brita Persson (född Whilborg), Äldreomsorgen
35. Gulli Holm
36. Bo Göran Trulsson
37. Hans Holst, Fastighetschef
   
   

Kommunstyrelsen inkl 2 suppl 1977-01-17
Bild ID: HH_3310. Från Henry Holms bildarkiv.

1. Gösta Nilsson
2. Inga Bjarnehäll
3. Allan Ernstsson
4. Karin Sahlberg
5. Stellan Persson
6. Stig Johnsson
7. Gösta Larsson
8. Lennart Magnusson
9. Harry Hansson
10. Erik Nilsson
11. Tage Frostle
12. Alex Andersson
13. Ivan Johansson
14. Arne Lander, kanslichef
15. Albin Persson
16. Owe Persson
   
   

Lars Lonhage Albin Persson Stellan Persson
Bild ID: HH_3099w. Foto: © K. G. Press-Foto AB. Bilden hämtad från journalisten Henry Holms bildarkiv.

   
   

Kommunhuset 1957-01-26
Bild ID: HH_3043w. Från Henry Holms bildarkiv.

 
   

Till toppen av sidan

   

Trafiknämnden 1955-04-29
Bild ID: HH_3299. Foto: Henry Holm.

   
   
Kommunalfullmäktige, i en lokal på Kyrkoskolan.

Foto:Carl Martinsson.
Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.

   
   

Kommunhusets arkiv Fr. v byggnadsingenjör Nils-Göran
Larsson, stadsarkitekt, t. h. Björn Bäckström och
Inga Bjarnehäll i mitten.
Foto: Gert Nilsson. Bild ID: HH_3453.
Från Henry Holms bildarkiv.

Kommunhusets arkiv Fr. v byggnadsingenjör Nils-Göran
Larsson, stadsarkitekt, t. h. Björn Bäckström och
Inga Bjarnehäll i mitten.
Bild ID: HH_3312. Foto: Henry Holm.

   
   

Folkpartiträff 3e fr. v. Kamrer Fritz Westerberg Eslöv.
Bertil Ohlin 2:afrån höger. Ivar Säfstrand längst till höger.
Foto: Skåne-Bild Eslöv. Bild ID: HH_3429.
Från Henry Holms bildarkiv.

 

 

Fyr-partidebatt september 1958
Bild ID: HH_3498. Foto: Henry Holm.

Folkpartimöte 1956 på Parktorget i Hörby

Folkpartimöte 1956 på Parktorget i Hörby
Från vänster folkpartiledaren professor Bertil Ohlin , landstingsman Eric Petersson, chefredaktör Ivar Säfstrand, riksdagsmännen Eric Nelander Trelleborg och Nils Persson Svensköp
Bertil Ohlin Professor (fp), Eric Petersson Landstingsman, Ivar Säfstrand Chefredaktör, Eric Nelander Riksdagsman Trelleborg och Nils Persson Riksdagsman Svensköp.
Foto: Postum Henry Holm.
Bild ID: Folkpartimote-1956-Parktorg

   
   

Kommunhuset. Fotograf: okänd, men sökes.

 
   
   

Ringsjövägen
Bild ID: TE_067

   

Till toppen av sidan

   

Förlaga till kommunhuset 1956. Bild ID: HH_3009w. Bilden kommer från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Ringsjövägen.
ELJ_0042w

   
   

2017-04-25. Hörby kommunhus efter ombyggnaden. Foto: © Fred Lundberg

   
   

Finn ett "fel".

   
   

Hörby kommuns logotyp på framsidan av huset. Se stora bilden ovan? Designern har nog varit en aning för nitisk i sin uppgift att lägga logon ton i ton och låta skuggorna skapa "bilden". Stilrent och snyggt – men den syns på tok för lite.

Hörby vapen och logotype.

   
   

Bild ID: Komunhuset_02.
Foto: © Jorchr_CC-BY-SA_3-0

   
   

Ringsjövägen.
ELJ_0040w

   
   

Kommunhuset på Ringsjövägen.

   

Till toppen av sidan

   

Ringsjövägen
Bild ID: TE_068.

   
   
Detta var ett svarskort som Hörby kommun svarade med till sina kommunmedborgare. På "den tiden" använde man penna, papper. kuvert och frimärke och inte minst tog det mycket längre arbetstid att svara – men då fungerade kommunikationen. Idag har vi e-post, som sändes med en knapptryckning, men det tar " tio" gånger så lång tid att få svar idag – om det ens kommer något. Detta fenomen är naturligtvis inte bara Hörby kommun som står för. Det är en  dålig, nonchalant attityd och trend, som genomsyrar samhället totalt. Så visst var det "bättre förr"
   
   

Kommunalråd Tage Frostle

Åke Rosberg

   
   

Tage Frostle med gris, när han inte är kommunalråd.
Bild ID: HH_3451

Katarina Frost. Turism Hörby 1991-04-02.
Bild ID: HH_3641.

   
   

Från vänster
Gösta Palm - Elsa Meissner - Albin Persson - K A Sandby -
Tommy Westerberg - Åke Rosberg.

Kommunalkonferens.

   
   

Parksoffor sätt ut. O Nilsson Flygare och Emil Nilsson
Bild ID: HH_3458. Foto: Henry Holm.

Park i Hörby 18 aug. 1961
Bild ID: HH_3479. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Janne Nilsson. Försvarminister och statsråd

Statsrådet Janne Nilsson
Se fler bilder och läs om Janne på länken Bostället.

Janne Nilsson med sin stora S:t bernardshund och trogne följeslagare i trädgården på Bostället.
Delförstoring: Bild ID: Bostallet_05a.

   

Janne Nilsson, född 17 maj 1882 i Hörby, Malmöhus län, död 9 december 1938, var en svensk politiker tillhörande Bondeförbundet som var försvarsminister 1936–1938. Han var gift med Anna Nilsson med vilken han fick fyra döttrar och en son.

Efter lantbruksstudier flyttade Nilsson till USA där han arbetade 1905–1911. Han var ordförande i Hörby landskommuns kommunfullmäktige 1919–1934, ordförande i Hörbyortens mejeriförening, ordförande i Skånska andelsslakteriföreningen, ordförande i Skånska slakterikartellen, ordförande för styrelsen för Jordbruksbankens avdelningskontor i Hörby. 1922 blev Nilsson ledamot i riksdagens andra kammare för Bondeförbundet.
Källa: Wikipedia.

   

Till toppen av sidan

 

 

 

   Nils Nilsson Riksdagsman i Skärhus år 1912.

Bild ID 000124.
Nils Nilsson Riksdagsman i Skärhus år 1912.

Bild ID: 001121
Riksdagsman Nils Månsson även kallad Skumpen eller Ljusets bonde. Född 1776 04 05 i Starrarps by, Fränninge. Farfar till Riksdagsman Nils Nilsson Skärhus.

   

Till toppen av sidan

 

   George Krook
"Georgshill pr Hörby, Georg Krook" är en adress och ett namn, som inom Frosta härad böra vara bekant. Få frostingar torde väl hafva lagt i dagen så mycket lefvande intresse, sådan arbetsamhet och energi, antingen det nu gäller honom i egenskap af tjänsteman och kommunalman eller som kulturell banbrytare och organisatör, som kronolänsman Georg Krook.

Då mannen i fråga för icke så länge sedan frånträdt sin befattning som kronolänsman och han 1903 kunnat fira sitt 50 års jubileum som statens tjänsteman, passa helt säkert några data ur hans verkningsrika lif för dettas minnesalbum.

Georg Krook föddes den 16 juni 1836, genomgick Lunds katedralskola och aflade studentexamen vid Lunds universitet den 13 dec. 1853. Den 17 juli samma år antogs han till volontär vid Kongl. Skånska Dragonregementet och bevisade i sådan egenskap tvenne års exercisskvadroner, regements- och andra möten, tills han i dec. 1855 erhöll begärdt afsked. Den 26 sept. följande år aflade han vid Lunds universitet examen för inträde i Rikets kammar- och räkenskapsverk och antogs därefter såsom fogdeskrifvare hos kronofogde Witthoff. Efter åtskilliga förordnanden såsom kronofogde och länsman utnämndes han till ord. kronolänsman i Frosta härads norra distrikt den 31 dec. 1860. Sedan han i 28 år tjänstgjort i detta vidlyftiga och svårskötta distrikt, blef detsamma deladt uti tvänne, och blef Krook bibehållen vid det östra distriktet, som han sedan tills för kort tid sedan innehaft.

Med nya konkurslagens införande 1864 förordnades Georg Krook såsom Rättens ombudsman i konkurser inom hela Frosta härad och bibehöll han detta förordnande till 1896, Då häradets länsman hvar inom sitt distrikt erhöllo i sådan egenskap förordnanden.

Med nya väglagens införande år 1892 antogs Georg Krook till sekreterare och ombudsman uti styrelsen för Frosta härads väghållningsdistrikt, en befattning som han ännu innehar.

I egenskap af ledamot och verkställande direktör i styrelsen för Hör-Hörby, Hörby-Tollarps samt Eslöf-Hörby järnvägar har Georg Krook inlagt stor förtjänst om dessa trafikleder. Dessa befattningar har han dock numera lämnat sedan två af dessa linier uppgått i Östra Skånes järnvägsnät.

I kommunalt hänseende har kronolänsman Georg Krook beredt sig ett mer än vanligt aktadt rum i Hörby sockens och Hörby samhälles annaler. Det har varit kraft, sans och reda i hans åtgöranden, och har han innehaft den oskattbara förmånen att kunna med all önskvärd klarhet föra sina tankar till torgs. I fem år och under själfa öfvergångstiden var kronolänsman Krook af Kungl. Maj:t Befallningshafvande i länet förordnad såsom ordningsman inom Hörby municipalsamhälle och köping samt under själfva ofvergångsåret, då köping och landstförsamling åtskiljes, jämväl ordförande i Hörby sockens kommunalstämma. Under en lång följd af år revisor och därefter ledamot i Frosta härads sparbanksdirektion samt revisor af kommunens kyrko- och kommunalräkenskaper under ej mindre än trenne kommunal ordföranders tjänstetid samt under nio år ordförande i Hörby m. fl. socknars bevillningsberedning, har kronolänsman Krook afträdt från alla kommunala förtroendeuppdrag. Sedan några år tillbaka är han meddirektör i aktiebolaget Skånska Handelsbanken i Hörby.

Att en så lång och hedrande verksamhet icke kunnat förbli obelönad är en given sak. Utom det att kronolänsman Krook vid flera olika tillfällen af höga vederbörande erhållit belöningar för visadt tjänstenit, är han sedan 1895 innehafvare af guldmedaljen af femte storleken "för nit och redelighet i rikets tjänst".

Vare det nog sagdt, att kronolänsman Krooks lifsgärning i det allmännas tjänst utgör en stor och gedigen insats i Frosta härads, Hörby samhälles och kringliggande orts framåtskridande och sunda utveckling.

George Krook, Georgshill.
Kronolänsman, tjänsteman, kommunalman och kulturell banbrytare och organisatör.
Bild ID: Georgshill_008_Krook.

 

George Krook, Georgshill.
Kronolänsman, tjänsteman, kommunalman och kulturell banbrytare och organisatör.

 

 

Bild ID: Georgshill_004. Foto: © Roland Pedersen.

Källa:
Frosta Härads minnesteckningar
av Johannes Hall, tryckt år 1904.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Vattenverket

Invigning på Hörby Vattenverk år 1942

 

   
   
   

Invigningen av Hörby Vattenverk 1939. Från vänster:
1. C. Magnusson. 2. Hilmer Persson. 3. Viktor Liljenberg. 4. Ivar Säfstrand. 5. Otto Andersson. 6. A. W. Sjöberg.
Alla f
oto: Carl Martinsson.
Bilderna från Ingegärd Olofssons samlingar.

 
   
   

Året är 1942.

   

Till toppen av sidan

 

   Biblioteket

Biblioteket Kommunalhusets övre plan 1963-09-12
Bild ID: HH_3053w. Bild från journalisten Henry Holms bildarkiv.

 
   

Till toppen av sidan

 

   Gamlakommunalhuset på Slagtoftavägen
   

Gamla Kommunhuset på Slagtoftvägen byggdes1945.
Fotot är från 1947.
Foto: Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.

Det gamla kommunalhuset var mycket mer än det. På översta våningen till höger var Hörbys bibliotek som på min tid övervakades av bibliotekarie Felicia Saecula, syster till frun av den ganska kända konstnären Kruse, han som författade Mitt Hörby.

Hon var sträng och tolererade inget småprat eller ens viskande i sina domäner. Just nedanför var ju en klinik  dit man skulle gå och vaksineras. Dem fick slita mig från the ljusgröna järnräcket för bli stucken i armen.

När jag var lite äldre tillrades patrullen Svalan en lokal i den kolsvarta källaren invid skyddsrummet och där var jag tillsammans med Lars, som ju var son till kårledaren, Reis. Han var en välsignelse för Hörbys unga, ofta inviterades hela scoutkåren till sitt torp uppe på Linderödsåsen och som man kom i beröring med till vardags i hans bokhandel som han övertog från Emma Person.
© Leif Blumenau.

   
   

Gamla kommunalhuset.

Gamla kommunalhuset och kommunalråden, året är okänt. 

   
   

Gamla kommunalhuset i Hörby Järnvägsövergången Mejeriet till vänster
Bild ID: HH_3064w. Från Henry Holms bildarkiv.

   
   

Hörby Landskommun*. Bildkälla: Göran Andersson.

*En landskommun är ett administrativt begrepp - för Sveriges del historiskt - betecknande en kommun som inte är stad, köping, municipalsamhälle eller motsvarande, det vill säga om kommuner av skilda slag finns inom samma stat.
   
   

Kommunalfullmäktige på ett möte i gamla kommunalhuset på Slagtoftavägen.
Foto: Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.
Från vänster:
Gunnar Olborn, Hilmer Persson, Maritz Nilsson, Carl Jönsson, ordförande PA Gustavsson, Wisslander, AW Sjöberg, Viktor Liljenberg

   
   

Kommunalfullmäktige 1946. Gamla kommunalhuset.
Foto:Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande.
Övre rad från vänster: Viktor Liljenberg, Gunnar Olborn, AW Sjöberg, Maritz Nilsson.
Nedre rad från vänster: Hilmer Persson, Carl Jönsson, PA Gustavsson, Wisslande

   
   

Kommunalfullmäktige vid tidigare tid, än bilden ovan.
Foto:Carl Martinsson. Bild Ingegärd Olofsson ställt till förfogande

   
   

Hörby kommunstyrelse vid sista sammanträdet 1973.

Ledamöter från vänster: Fabrikör Gösta Larsson, Hörby, nämndeman Nils J. Nilsson, Hörby, nämndeman Allan Ernstsson, Åkeslund, landstingsman Harry Hansson, Hörby, kommunstyrelsens ordförande Nils Jönsson, Gammalstorp, kanslichefen Arne Lander, Hörby, nämndeman Erik Nilsson, Södra Rörum, lantbrukare Malte S. Olsson, Norrto, nämndeman Albin Persson, Råby, lantbrukare Gunnar Andersson, Bessinge och bilreparatör Lennart Magnusson, Hörby.

Fotograf okänd, men sökes.

   
   

Enda texten på bildens baksida är: "Hörby-bor". Vad vi vet är att bilden är tagen i gamla kommunalhuset.
Bild ID: PD_001_Gruppbild-25-pers

   
   

Gammalstorp Nils Jönsson.
Bild ID: HH_3909. Foto: Henry Holm.

   
   

Gamla kommunhuset på Slagtoftavägen 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   
   

Gamla kommunhuset på Slagtoftavägen 1952. Foto: Ingegärd Olofsson.

   

Till toppen av sidan

 

   Medaljutdelning i kommunhuset

Medaljutdelning gamla kommunalhuset
Bild ID: HH_3490. Foto: Henry Holm.

Medaljutdelning gamla kommunalhuset. Gösta Netzen till höger
Bild ID: HH_3497. Foto: Henry Holm.

   
   

Prisutdelning Gamla kommunalhuset. Gösta Netzen längst till höger
Bild ID: HH_3455

   
   

Medaljering Okänd
Bild ID: HH_3484. Foto: Henry Holm.

Medaljutdelning gamla kommunalhuset.
Hörby distriktsveterinär Lars Axelsson delar ut silvermedalj till fru Anna Sjöberg 20 feb. 1964
Bild ID: HH_3491. Foto: Henry Holm.

   
   

Medaljutdelning gamla kommunalhuset 9 dec. 1963. Gösta Netzen i mitten.
Bild ID: HH_3563. Foto: Henry Holm.

Prisutdelning Gamla kommunalhuset. Gösta Netzen i mitten
Bild ID: HH_3456. Foto: Henry Holm.

   

Till toppen av sidan

 

   Annat inom kommunen

Stoppljus och lyktstolpar
Bild ID: HH_3273

29 mars 1962
Bild ID: HH_3499

   
   

Cirkulationsplats väg 13 före förlängningen söderut.
Bild ID: HH_3580

Vägarbete 1955-11-17.
Bild ID: HH_3581

   
   

Kabelvindor 1958.
Bild ID: HH_3658

 
   

Till toppen av sidan

 

   Riksdagsman Nils Persson, Svensköp

Riksdagsman Nils Persson Svensköp, framför bussen Hörby-Kristianstad. De två damerna är okända.
Bild ID: TGB_118w

 
   

Till toppen av sidan

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort Senaste uppdateringarna
Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 

 

 

 
   
   
   
   

Till toppen av sidan