Kilhult

Kilhult stavas också Killhult beroende på tidsanda

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Till uppdateringarna

Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

En av våra målsättningar är att ni som besöker oss, lätt skall kunna hitta på sidorna. Därför har vi i den mån vi tycker det är möjligt länkar till delar inom respektive avdelning/ort. Men många gånger finns det mycket mer än vad del-länkarna visar, men vi vet inte riktigt hur och var vi skall placera materialet  för att det skall vara logiskt riktigt – titta manuellt igenom hela sidan för att få fram allt som finns där. Du med lokalkännedom om respektive ort eller by får väldigt gärna hjälpa oss. Kontakta oss här.
 

Länkarna sorterade A-Ö

Bokelund

Kilhultsbor

Mejeriet

Posten

Diverse blandat

Konfirmander

Namnförbistring

Sandgren (familjen)

Eskilstorp

Linberedning

Nykterhetsrörelsen

Skolor/Skolklasser

Handlare/affärer

Lokalföreningen

Winérs

       

På sidan finnas fler bilder än vad länkarna avser, så bläddra (skrolla/rulla) nedåt så får du se alla bilder

 Bild ID: Kilhult-karta_01. Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   

 

  MHF:s gåsagille i NTO-gården 1957

MHF:s gåsagille i NTO-gården 1957 (nuvarande Svensköpsgården). Ovanför scenen syns  Carl Hallkvists illustration dagen till ära.
Bild ID: Kilhult_014-Gruppfoto. Källa: Bertil Stridh.

1. Gunnars Peterson, Eskilstorp-Harphult. f. 19-01-1911.
2. Hjalmar Lundell, Kilhult. f. 17-09-1893,
3. Amanada Hallkvist, Kilhult f. 26-12-1882.
4. Carl Halkvist, Kilhult  f. 29-05-1890.
   
   


Delförstoring av detalj i ovan bild av MHF:s gåsagille i NTO-gården 1957.
Bild ID: Kilhult_015-Teckning-Delfor
   
   


Carl Hallkvists skiss/förlaga för illustrationen till gåsamiddagen 1957. Slutresultatet blev dock lite annorlunda.
Bild ID: Kilhult_013-Teckning. Källa: Bertil Stridh.
 
   


 
   Winérs i Kilhult 


Ett kvitto ifrån Johan Winér Vagnmakeri och Snickeriverkstad i Kilhult Svensköp 1947, som är till Johan Åkerman i Rönnarp Ottarps församling. Johan Åkerman är min farmors mor. Alltså Johan Winérs bror Eriks Svärfar
Bild ID: LW_001. Källa: Lennart Winér.
 
 

Min Farfar Föräldrar.
Petter Olsson 1868-1948.
Anna Olsson född Kristiansson 1864-1935.
Bild ID: LW_002. Källa: Lennart Winér.Min Far med syskon.
Rad ett fr. v. Birger (min far) 1942-2007. Ingvar 1940-
Rad två fr. v. Sigurd 1939-2014. Gudrun 1937-2018.
Rad tre fr. v. Gunnar 1930-1996. Astrid 1928-2016 med Hildur 1943- i famnen. Bilden är ifrån 1944.
Bild ID: LW_004. Källa: Lennart Winér.
 
 


Min Farfar och Farmor.
Eric Winér 1904-1973. Agnes Winér född Åkerman 1906 - 1951. Bilden är tagen i slutet av 1920-talet.
Bild ID: LW_003. Källa: Lennart Winér.
 
 


Kilhult 1:53 Svensköp. Huset min farfar Erik Winér lät bygga 1936 och de bodde där till 1946.
De gifte sig julafton 1927 och bodde då i Kilhult hos brodern Otto som var lantbrukare.
Flyttade 1928 till Brostorp Äsphult.
1928 Linderöd.
1929 Kolema Röstånga.
1930 Kilhult 1:16 Svensköp.
1932 Kilhult 1:32 Svensköp.
1934 Råby Hörby.
1935 Kolema Röstånga.
1936 Kilhult 1:53 Svensköp.
1946 Billeberga där dog Agnes 1951 och Eric gifte om sig 1952.
Med Esther född Thorell 1907.
1970 till Ystad och där dog Eric 1973.
Esther 1976 till Malmö där hon dog 1987.
Bild ID: LW_005. Källa: Lennart Winér.
 
 


Kilhult 1:53 Svensköp.
Bild ID: LW_006. Källa: Lennart Winér.


Kilhult 1:53 Svensköp.
Bild ID: LW_007. Källa: Lennart Winér.
 
 


Köpekontrakt på Kilhult 1:53 1936
Bild ID: LW_008. Källa: Lennart Winér.
 
 


Köpekontrakt på Kilhult 1:53 1936
Bild ID: LW_009. Källa: Lennart Winér.
 
 


Köpekontrakt på Kilhult 1:53 när de säljer huset 1946
Bild ID: LW_010. Källa: Lennart Winér.. Källa: Lennart Winér.

 

 

Till toppen av sidan

 

   

Jag är svärson till Ines och John Persson Kilhult, och bland alla efterlämnade kort hittade jag detta.
Har visat det för Bertil som heller inte känner igen någon på bilden. Så mitt hopp står till Gammartorps-sidans besökare.
Bild ID: GATO_302_Gruppbild

   
   


Byggmästare Per Christianssons familj.
Bakre raden fr. v. Dottern Hanna f. 26.06.1890. Per Christansson f. 27. 04.1854. Dottern Alma f. 12.10.1895.Hustrun Hanna Jönsson f. 29.04.1861, och dottern Alma f. 20.12.1892. Barnen framför. fr. v. Ivar f. 24.02.1900, Nils f. 28.11.1892 och Anders f. 26.03.1898.
Bild ID: Kilhult_008_Christianssons. Bild- och textkälla: Bertil Stridh.
   
   
 

Axel och Karin Ohlins barn i Kilhult. Fr. v. Sigvard f. 07.02.1945. Bertil f. 14.04.1938, Karl-Axel f. 18.03.1943 och
Minni f. 24.11.1940
Bild ID: Kilhult_009_Axel-Karin. Bild- och textkälla: Bertil Stridh.
 
   
   


Kilhult 2:45. På bilden Karin Andersson/Ohlin
Bild ID: /Kilhult_010_karin-Andersson. Bild- och textkälla: Bertil Stridh.
   
   


AK-arbetare i Kilhult omkring 1936. 2:a fr. v. är Axel Ohlin f. 15.07.1898. Bilden tagen framför Ola "Ringares" tomt. I högra kanten av bilden, Byggmästare Ivar Perssons hus och grinden till t. v. i bilden med den nästan osynliga portalen går in mot Ola "Målares" hus, som idag ägs av Bertil Stridh.
Bild ID: Kilhult_011_AK-arbetare. Bild- och textkälla: Bertil Stridh.
   

Vad var AK Arbete

Statens arbetslöshetskommission (Arbetslöshetskommissionen, AK var en svensk statlig myndighet. Den bildades 1914 med uppgift att handha arbetslöshetsfrågor och ersattes 1940 av Statens arbetsmarknadskommission.

Krigsutbrottet 1914 trodde man skulle leda till massarbetslöshet från myndigheternas sida, men krigsårens inkallelser och upprustning av krigsindustrin betydde låg arbetslöshet samtidigt som exportindustrin skördade goda tider. AK:s roll under åren 1914–18 reducerades till ett blott rådgivande och statistiksamlande organ. Verksamheten startade på allvar först efter första världskriget (1914–18).

År 1922 var mer än 34 procent av befolkningen arbetslös. Man ordnade då så kallat nödhjälpsarbete, som bestod av väg- och brobyggen, skogsarbete och utdikning av åkermark. Detta år var cirka 35 000 personer sysselsatta genom kommissionens försorg. På 1930-talet kom benämningen att bli AK-arbete.

 

För att inte AK-arbetena skulle te sig alltför attraktiva, sattes olika lönegränser som varierade från socken till socken. Nödhjälpsarbeten skulle ses som en sista utväg, och lönerna sattes under "lägsta lön på orten" vilket ofta var grovarbetare eller statare. Att de senare även hade olika naturaförmåner togs inte med i beräkningarna, med följd att de som anvisades ett AK-arbete ofta tvingades långt från trakten och att arbetarna tvingades leva på i stort sett existensminimum.

Efter mycket hård kritik från arbetarnas sida röstade riksdagen igenom en höjning av lönerna till marknadsmässiga avtalsnivåer 1936. AK som institution började successivt avvecklas och förminskas då många uppdragsgivare, kommuner och vägdistrikt, valde att anlita professionella byggnadsfirmor istället för AK:s arbetskraft. Vid denna tid började även arbetslösheten att minska.

Statens arbetsmarknadskommission tog över 1940. År 1947 bildades Arbetsmarknadsstyrelsen som fanns fram till 2007 och förkortades AMS. Källa: Wikipedia.

   
   


Kilhults by 1947. Helmer och Greta Persson har börjat bygga hus.
Bild ID: Kilhult_012_Helmer-Greta-Persson
   
   

Dansbanor i Elmhult och Kilhult

Den äldsta dansbanan i Svensköps socken var förmodligen på Elmhult 2, strax utanför där Niklas och Johanna Edvinsson bor. Elna Mårtensson har berättat att när hon var fem år fick hon följa med sin morfar dit. Hon var född 1911 så det bör ha varit omkr. 1917.

Nästa dansbana låg också den på Elmhult 2 inte långt från den första men andra sidan vägen, i bokskogen intill Skogstorps åker. I folkmun kallat ”Lövs Park”, Zigenarna brukade hålla till där någon vecka om året. Dansbanan kallades Ekdalens Tivoli och drevs bl. a.. av Charles Bergqvist från Kromsö omkr. 1930.

 

I Kilhult har funnits två dansbanor, en i ”Haugena Backe” (Håkans Backe). Den kom till under A. K- arbeten omkring. 1935, det var ju arbetslöshet på 1930-talet och för att sysselsätta folket byggde man ny väg både mot Hörby och Tollarpshållet.

Det var för att arbetarna skulle ha något att roa sig med som dansbanan kom till. Glädjen blev dock inte långvarig för grannen som var religiös tyckte det var syndigt att dansa, och lyckades få markägaren att säga upp kontraktet. Dock blev det inte slut med synden, för följden blev att man flyttade tvärs över vägen ett par hundra meter till en annan markägare. Den nya dansbanan låg på en bokbacke så den fick heta ”Boksäter” och var förmodligen i gång en bit in på 1940-talet.

Bertil Stridh.

Läs och se mer på länken "Tivoli, marknader och Dansbanor i trakten
   


Dansbiljett till Ek-dalens Tivoli omkring 1930.
Insänd av Bertil Stridh.


Året är 1927.
   
   


Bild ID: Kilhult_007_Affären.
   
   
Björks hus
 

Björks hus.
   
   


Ombyggnaden av Björks hus (Gunnar Mårtenssons).
Bildkälla: Bertil Strid, Ola Ols museum.
   
   


IOGT-huset i Kilhult. På baksidan av bilden står: Minne från kretsmötet 26.e Maj 1918. I vänstra fönstret står Bengta och Sven Widell.
Bild ID: Kilhult_006_Godtemplarsalen. Källa: Bertil Stridh
   
   


Kilhults skola under byggnation 1953-1954. Byggmäster Rudolv Andersson, Kivik.
Bild ID: Kilhult_005_Skola_1953. Källa: Bertil Stridh


Kilhults skola under byggnation 1953-1954. Byggmäster Rudolv Andersson, Kivik.
Bild ID: Kilhult_004_Skola_1953. Källa: Bertil Stridh
   
   


Kilhult 1:45. Målning av Carl Veilsjö.
Bild ID: Kilhult_003. Bildkälla Michael Andersson.
   
   

Rättelse: Carl står till vänster och Herbert till höger.

   
   

Begravning i Amerika April 1925 av Jons Moberg, alias Jöns Persson född i Kilhult, f. 1897-04-19. Emigrerade 1901. Hans föräldrar var Per Johnsson och Elna Nilsdotter.

 
   
   
   
   
   
   
   

Tomten (Bertil Stridh) är ute och cyklar, just då svänger Helmer Persson in med sin Saab. Tomten ställer sig på bromsen och ger Greta en julklapp.
Helmer 1917-11-18 och Greta 1911-09-10 bedrev bageri och caférörelse från 1946 till omkring 1990.

   
   

Nils Karlssons i Kilhult 2:14

   
   

Svensköps kommun och skolstyrelse upphörde 31:Dec 1951 och upp gick i Östra Frosta. Här är de sista nämnderna från Svensköp.

Bild ID: Kilhult_175_1951.

   
   

Svensköps kommun och skolstyrelse upphörde 31:Dec 1951 och upp gick i Östra Frosta. Här är de sista nämnderna från Svensköp.

Bild ID: Kilhult_176_1951.

   
   

Svensköps kommun och skolstyrelse upphörde 31:Dec 1951 och upp gick i Östra Frosta. Här är de sista nämnderna från Svensköp.

Bild ID: Kilhult_177_1951.

   
   

Affisch från1902.

   
   

Begravningsgäster efter dragon Anders Nordströms jordfästning 1945. Nordström var född 04.08.1870 på Svensköp 3:11 och dog 28.06.1945 på Svensköp 1:17. Normalt sett brukade samlingen vara i ”sorgehuset” men i detta fall hade Nordström ingen närmare anhörig som kunde ordna detta. Därför fick grannen Anna Ljunggren ordna det. Förmodligen bjöds det på både mat och kaffe.
Bild och text insänt av Bertil Strid.

1 Edit Ljunggren?
2 Svea Nilsson Trulstorp?
3 Joel Svensson?
4 Anna Nilsson Ågren Kilhult f 09.07.1887
5 Anna Rignell Kilhult f 23.02.1897
6 Okänd
7 Okänd
8 Elsa Holmqvist Svensköp f 08.10.1902
9 Edvin Ottosson Kilhult f 10.02.1906
10 Okänd
11 Okänd
12 Okänd
13 Johanna Jeppsson Persson Kilhult f 07.06.1869
14 Edvin Hylén Kilhult f
15 Nils Olsson Kilhult f 26.09.1869
16 Pojke
17 Anna Ljunggren?

18 Flicka
19 Emma Nilsson Svensköp f 13.06.1899
20 Adolf Ottosson Kilhult f 29.05.1875
21 Otto Nilsson Svensköp f 04.06.1894
22 August Pålsson Kilhult
23 Okänd
24 Anders Harald Nilsson Trulstorp f 25.10.1899
25 Rhoda Persson Kilhult f 06.01.1910
26 På Rhodas arm sonen Roland f 17.05.1944
27 Okänd
28 Okänd
29 Okänd
30 Albin Persson Kilhult f 13.09 1900
31 Per Ljunggren Kilhult f 27.05.1887
32 Joel Holmqvist Svensköp f 13.01 1901
33 Johan Andersson Svensköp f 08.01.1887
34 Okänd
   
   

Kilhult 2:8 Hanna f: 28/4-1882 och Nils Liljedahl omkr. 1922.

   
   

Kilhult från sydväst, omkring 1950.

   
   

Kilhult från norr.

   
   

1938. Den nya vägen har just blivit färdig och Anna och Oskar Rignell skickar ett vykort med "autostradan och skyskrapan"
baksidan av vykortet visas här nedan..

   
   

Autostradan och skyskrapan.

 
   
   
   
   

Foto: © Torsten Blomdahl.

   
   

  Här hittar du fler kyrkor och kyrklig verksamhet i bygden

   
   

Svensköps kyrka i Kilhult. Tidigt 1900-tal.

   
   

Adressaten på vykortet herr N. Lijedahl är samma person som på bilden ovan där han sitter i trädgården.

 
   
   

Delförstoring av ovan bild.

   
   

Café och Helmer Perssons bilstation i Kilhult på 1950-talet.
Foto: Knut Bergqvist.

Café och Helmer Perssons bilstation i Kilhult på 1950-talet.
Foto: Per Bergqvist.

   
   

  Andra caféer, konditorier och bagerier i kommunen.

   
   

Familjen Rignell. Oscar Valfrid Rignell. f:1882-01-03.

   

Till toppen av sidan

 

 

   Kilhultsbor
 

Bild ID: Bilder-BEST/Ola-malare_01
   
     
     
 

Anders Svensson drev i många år taxirörelse i Kilhult Svenköps församling. Han och hans fru Emmy körde skolskjutsar. Skulle ungdomar till dansbanor lastade han hela bilen full. Han tog väl hand om ungdomarna. Hade de åkt med honom iväg så såg han till att de kom hem igen också.
Bild ID:
Bilder-BEST/Anders-Svensson_Kilhult_01
 

Bild ID:
Bilder-BEST/Ingrid-Nilsson_Kilhult_01
 

Bild ID:
Bilder-BEST/Karl-Hallqvist_Kilhult_01
     
     


Bengta Ström f. i Svensköp 18.08.1850 och hennes man Nils Persson f. i Västra Vram 10.03.1849. Bodde i Kilhult, Bengta dog 27.12.1935 och Nils dog 12.06.1916.
Källa: Kurt Borg


Handlare Sven Persson, Kilhult. f. 22.09.1852. Han var handlare i nuvarande församlingshemmet.
Bild ID: BEST_024.
 

Karna Persson, Kilhult. f. 14.01.1885. Hustru till handlare Persson.
Bild ID: BEST_023.
     
     
 

"Nils Torkels Ola", Kilhult. f. 18.07.1885.
Bild ID: BEST_019.


Anders Trulsson, "Trulsa Anders", Kilhult. f. 18.03.1885.
Bild ID: BEST_020.
 

"Nils Torkels Hanna i Kilhult". Hanna var född 25.10.1878.
Bild ID: BEST_025.
     
     
 

"Lille Per Nils döttrar i Kilhult". Hanna till vänster f. 19.09.1867.
Anna till höger f. 02.03.1874. Mannen bakom dem är förmodligen gift med en av döttrarna. Bilden är tagen i Nord Amerika.
Bild ID: BEST_027.
 

"Lille Pert Nils Hanna i Kilhult". f. 19.09.1867.
Emigrerade till Nord Amerika 1884.
Bild ID: BEST_026.Basida av bilden ovan.
Bild ID: BEST_026a.
 

"Lille Per Nils Hanna i Kilhult. f. 19.09.1867.
Emigrerade till Nord Amerika 1884.
Bild ID: BEST_029.
     
     
 

"Lille Per Nilssons Anna i Kilhult. f. 02.03.1874. Emigrerade till Nord Amerika 1898.
Bild ID: BEST_030.
   
     
     


Soldat.
Bild ID: Kilhult_002.
Bildkälla Michael Andersson.


Brudparet Gun Andersson Kilhult f. 2/1-1945 och Bengt Martinsson f. 8/11-1942.
Bild ID: /GATO_546. Bildkälla: Ingrid Olsson.
 

Brudparet Ingrid Lundell Kilhult f. 13/10--1936 och Ture Olsson Kilhult f. 18/12-1938.
Bild ID: /GATO_547. Bildkälla: Ingrid Olsson.
     
     

Per Jönsson f. i Torostorp 5/10-1874. Bosatt i Högestad och Kilhult.
Bild ID: BS_012
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Marta Persson, Kilhult f.05.07.1913.
Gift med Hilding Andersson Bessinge.
Bild ID: BS_075
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Tina Widell f. i Stoby 26/4-1895, uppvuxen i Kårestad. Hon var kusin till Sven Widell Kilhult.
Bild ID: BS_054
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

     
     

Gunhild Sandgren f. i Mönsterås 25/3-1884, skollärare Emil Sandgrens dotter i Kilhult. Gunhild blev fotograf först i Långebro, Kristianstad och senare i Landskrona. Porträttet här har hon själv tagit.
Bild ID: BS_066
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Anton Bengtsson Linderos f. i Häglinge 10/8-1878. Handlare i Kilhult omkring 1908-1925.
Bild ID: BS_068
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Viktor Sandin Kilhult f. 28/5-1881.
Bild ID: BS_065
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

 

     
     

Per Jönsson f. i Torastorp 5/10-1874 och hans första fru Hilda Lindgren f. i Åhus 25/8-1877, död 1910. Per gifte om sig med Elna Persson och flyttade till Högestad, sedan till Kilhult.
Bild ID: BS_146-Kilhult.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Maria Johansson f. i Hamneda 19/2.1882. Gift med Viktor Sandin, Kilhult.
Bild ID: BS_1476-Kilhult.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Johan Persson f. i Kilhult 24/1-1888
Bild ID: BS_148-Kilhult.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

     
     

Ebba Persson f. i Elmhult 24/8-1888. Drev affär i nuvarande Församlingshemmet i Kilhult, tillsammans med sin far Sven Persson omkring 1900-19100.
Bild ID: BS_149-Kilhult.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Per Perssons barn på Norreskog, Kilhult. Betty f. 16/2-1897 och Nils f. 4/10-1900.
Bild ID: BS_150-Kilhult.
Foto: O "Ola" Fotograf.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Malte f. 13/6-1906 och Ebba f. 20/8-1904, barn till Anna och Bengt Berg bosatta i Eslövstrakten. Anna f. i Kilhult 2/7-1872.
Bild ID: BS_151-Kilhult.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

     
     

Hanna Persson f. i Kilhult 28/4-1882 och Nils Lijendahl f. i Högseröd 30/6-1879.
Bild ID: BS_152-Kilhult.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.

Elna Östergren f. i Norra Åsum 4/4-1882 och Nils Persson Kilhult f. 29/12-1879.
Bild ID: BS_153-Kilhult.
Källa:
Bertil Stridh, Ola Ols Bygdemuseum.Elin Lundell, Svensköp, klädd i lottadräkt, f. 1895 d. 1992.
Bild ID: Gato_325
     
     

Ola Persson i Kilhult, f. 3/12-1892.
Bild ID: LJ_011.
Källa: Bertil Stridh,
Ola Ols Bygdemuseum.
 

Hanna Persson f. i Kilhult 28/4 1882.
Gift med Nils Liljedahl.
Bild ID: O-Ohlsson_001.
Källa: Bertil Stridh,
Ola Ols Bygdemuseum.
 

Bengta Persson f. 1/5-1890.
Gift med Sven Widell.
Bild ID: LJ_012.
Källa: Bertil Stridh,
Ola Ols Bygdemuseum.
 

     
     

Elna Östergren f. i Norra Åsum 4/4-1882. Gift med Nils Persson, Kilhult (Björkebo).
Bild ID: BS_154-Kilhult.
Källa: Bertil Stridh,
Ola Ols Bygdemuseum.

Jöns Persson f. i Kilhult 19/4-1887. Emigrerade till Amerika 1901, bilden tagen där.
Bild ID: BS_157-Kilhult.
Källa: Bertil Stridh,
Ola Ols Bygdemuseum.

Anna Persson f. i Kilhult 2/7-1872
Gift med  Bengt Berg.
Bild ID: BS_158-Kilhult.
Källa: Bertil Stridh,
Ola Ols Bygdemuseum.

     
     

Anna Frideborg Sjöberg Född Nilsson i Kilhult 1910. Var gift med Henning Sjöberg och var verksamma i Tollstorp, Östraby.

Kilhult 1927. Anna Frideborg Sjöberg Född Nilsson i Kilhult.  1910.

Postmästare Mårtensson i början av 1900-talet. Lantbrukare Sven Mårtensson var den förste postmästaren i Kilhult, en originell och legendarisk man. Skolbarnen hämtade posten med sig hem, sen de i tur och ordning ropats upp av Sven Mårtensson. Sven Mårtensson blev postmästare 1875 och efterträddes 1908 av fröken Anna Rignell.
Foto:
Ola Olsson, ofta kallad "Ola fotograf".


Titta gärna in på länken "POSTEN"

     
     

Kilhult 1934.

Stig Nilsson, Kilhult. f: 1913-12-19

Syskonen Björk, Kilhult.
Fr. v.
Gunnar Björk, 1916. Anders Björk, 1923. Erik Björk 1914. Sittande:
Sven (?) Björk

     
 

Till toppen av sidan

 
     

Greta Mårtensson, gift Nilsson.
1925-07-10

Per och Bengta Svensson.

Johan Persson, Kilhult. f: 1888-01-24.

     
     

Kurt Mårtensson, Kilhult f: 1926-12-27.

Mimmi Ohlin f:1940.

     
     

 

Bertil Strid
Har en egen sida om hans bygdemuseum.

 
     
     

Svea Nilsson. f: 1906-05-10.
I min gröna ungdom.

 Helge Pratare har en egen länk.

 
     
     

Svante Sandgren.

Sten Sture Sandgren.

Martin Sandgren.

     
     

Emil Sandgren. och Bo Carne. Lärare på Hermods.

Sally Sandgren.
Nr 12 på gruppbilden ovan.

Tyra Sandgren. nr 4 på gruppbilden ovan.

     
     

Anders Nilsson han är född i Everöd.

Det ligger en efterlysning på Bygdeband på denna man. Kanske någon av våra besökare vet något? Meddela oss i så fall  info@gammalstorp.se. Är kul om vi kunde hjälpa till.

Vi efterlyser någon som vet vem denne man är eller vet något om honom.
Det vi vet är att han heter Anders Nilsson han är född i Everöd 13/3 1896 och bodde i Kilhult 2 på mejeriet mellan 1919-1926. I församlingsboken står det han är maskinist. Men han flyttar till Ronneby och i deras inflyttningsbok står det att han är mejerist. När han flyttade till Svensköps församling kom han från Voxtorp i Halland. På fotot står det Anders Nilsson, Alnarp 1924.

Fotograf: Okänd. Tidsperiod 1924.
Josephine Karlfelt.

Anders Johnsson, Kilhult, Hulta. f: 1898-03-16. Gift med "bagarens Elsa", Elsa Olsson, Kilhult. f: 1899-07-15. Anders var bror till Emil Johnsson-Ranefjord.

 

Anders Svensson drev i många år taxirörelse i Kilhult Svenköps församling. Han och hans fru Emmy körde skolskjutsar. Skulle ungdomar till dansbanor lastade han hela bilen full. Han tog väl hand om ungdomarna. Hade de åkt med honom iväg så såg han till att de kom hem igen också. Källa: Bygdeband.

Titta gärna in på länken nedan

Buss, taxi och Åkerier i bygden

På bilden: Emil Johnsson 1901-11-25  Hulta Svensköp, tog sig namnet Ranefjord. Han var bror till Anders Johnsson. När Emil blev änkling gifte han sig med sin ungdoms kärlek, svägerskan Elsas syster Helga Olsson, Kilhult. f: 1901-10-10.
Fotograf Per Bagge, Lund
Källa: https://arkivkopia.se/sak/ublu-13472

 

Han tog sig namnet Ranefjord och blev lärare, troligtvis i Fjälkestad, Gualöv eller i den trakten.

Emil Sandgren. Lärare på Kilhults folkskola mellan åren 1894 – 1906.
Bilden är tagen den  10 dec. 1919.

Tillkomst: Augusti 1924
På bilen: Elsa Olsson Kilhult f: 1899-07-15. Gift med Anders Johansson Hulta f: 1898-03-16.
Fotograf Per Bagge, Lund
Källa:
https://arkivkopia.se/sak/ublu-22247

Elsa Olsson, Kilhult.

Svea Nilsson, Björkebo f: 1906-05-10

Anna Frideborg Sjöberg med hästKerstin Lundell Kilhult f. 23/12-1930.
Bild ID: GATO_550.
Bildkälla: Ingrid Olsson.


Fr. v. Margit Jönsson, Kilhult f. 1921.
Bild ID: GATO_541.
Bildkälla: Ingrid Olsson.
     
 

Brudparet Kerstin Johansson f. 29/4-1931 och Stig Johansson, vigda i Svensköps kyrka. Bildkälla: Ingrid Olsson.
Bild ID: GATO_553.
 

John Lundell, Kilhult f. 18/8-1821.
Bild ID: Gato_560. Bildkälla: Ingrid Olsson.


John Lundell, Kilhult f. 18/8-1921.
Bild I: Gato_556. Bildkälla: Ingrid Olsson.
     
     


Familjen Lundell, fr. v. Ragnhild f.10/1-1918 Tommy f. 1/4-1946.
Kenneth f.8/10-1944 och John f. 18/8-1921.
Bild ID: Gato_567.
Källa: Ingrid Olsson.


John och Ragnhild Lundells söner. Tommy 1/4-1946.
Kenneth f.8/9-1944.
Bild ID: Gato_568.
Källa: Ingrid Olsson.


Elin Lundell, Kilhult f. 20/5-1895, med sitt barnbarn Anna Charlott Lundell.
Bild ID: Gato_561.
Bildkälla: Ingrid Olsson.  
     
     


Hakon Lundell f. 16/11-1919, med hustru
Anna Greta f. 24/6-1923.
Bild ID: GATO_545.
Bildkälla: Ingrid Olsson.


Torsten Lundell f. 21/12-1928.
Bild ID: Gato_557.
Bildkälla: Ingrid Olsson.


Torsten Lundell, Kilhult f. 21/12-1928.
Bild ID: Gato_559.
Bildkälla: Ingrid Olsson.
     
     

Tillkomst: Augusti 1924
Elsa Olsson Kilhult f: 1899-07-15. Gift med Anders Johnsson Hulta f: 1898-03-16.
Fotograf Per Bagge, Lund
Källa: https://arkivkopia.se/sak/ublu-22247

Nils Olssons dotter, Elsa i Kilhult.
Fotograf: Per Bagge, LundAnna Greta Lundell f. 24/6-1923 med sonen Göran f. 30/3-1949.
Bild ID: GATO_552.
Bildkälla: Ingrid Olsson.
     
     

 

Till toppen av sidan

 
   
  Helge Pratare

Helge Pratare även kallad Åsens Trubadur. Vem var Helge Pratare? Man vet att hans verkliga namn var Helge Willasson eller Veladsson, samt att han dog i Svensköp den 21 augusti 1876. Han var inte mantalsskriven någonstans utan gick runt i bygderna och spred glädje omkring sig. Det var också därför han var välkommen, den gamle trubaduren, sagoförtäljaren och berättaren allmänt kallad Helge Pratare. Där Helge var bekant, var han också gärna sedd i huset och det var nästan som helgdag då han kom. Vid mitten av 1800-talet stod hans anseende på sin middagshöjd och ingen begravning, inget barndop eller bröllop kunde firas i Svensköp eller angränsande utan att han var med. Han sjöng visor och spelade fiol, improviserade rim och höll högtidstal ofta mycket humoristiska. I död och begravningsboken för Svensköp 1876 har kyrkoherden antecknat följande; Den 21 augusti avled kringvandrande Helge Villasson å nr 2 Kilhult, inhyses hos torpare Esbjörn Ström. Har ingenstädes varit mantalsskriven under många år och därför ingenting kunnat utrönas om hans rätta hemvist, 67 år icke gift. Helge Pratare skulle alltså vara född 1809.

I Svensköps sockens minnesbok berättas bl. a. Om Helge Pratare, en på sin tid mycket känd vandringsman, sagoförtäljare och trubadur. Han gick bort 1876 och hans enkla gravsten är rest på kyrkogården i Kilhult (numera Killhult).

 

   
   
   

   

  Här hittar du många fler intressanta personer i bygden

   
   

Kilhult 1:10. Fyra generationer. Stående fr. v. Ingar Nilsdotter f: 1848-05-27, Anna Nilsdotter, Kilhult f: 1890-03-04 och Johanna Jeppsdotter, Kilhult f: 1869-06-07. Sittande Nils Nilsson f:1823-08-05.

Per Svensson f: 1854-08-04 i Forshult Djursröd församling. Gift 1878-06-28 med Bengta Nilsdotter f: 1858-02-19 i Bröt Träne församling. Från giftermålet fram till omkring 1910 drev de lantbruk i Ollnestorp, därefter i Kilhult. Det berättas att de var hos fotografen den dagen de åkte för att besöka sonen Nils som fyllde 50 år 1932-05-23.

   
   

Svensköpspojkar på Hörby marknad omkr. 1958

Från vänster
1 Assar Olsson Kilhult f. 02.02.1935
2 Sven Göte Andersson f. 1935
3 Erwin Stridh Svensköp f. 10.02.1936
4 Gösta Stridh Svensköp f. 26.02.1938
5 ?
6 Kjell Karlsson Hulta Gård f 31.03.1935
7 Alve Engdahl Högestad f. 05.06.1936

Inez Nilsson f: 1904-09-12 och brodern Bertil Nilsson f: 1912-05-31

   
   

Familjen Nils Persson i Kilhult. Fr. v. Ture 1910-10-20, Stig f: 1913-12-19, Göte f: 1907-11-12, Nils Persson f: 1879-12-29, Bertil f:1912-05-31, Elsa f: 1917-12-03, Svea f: 1906-05-10, Elna f: 1882-04-04 och Inez f: 1904-09-12

   
   

Fr. v. Göran Nilsson, Kilhult. f: 1950-04-10, Pelle Bertilsson, Elmhult f: 1954-06-23 och Bosse Bertilsson, Elmhult?

   
   
   
   
 
   
   


Bilden är tagen i Kilhult.
Fr. v. Bertil Nilsson Kilhult/Elmhult f. 31.05.1912. Siri Nilsson Elmhult f. 12.08.1917. Ebba Nilsson Elmhult f.09.04.1921. Svea Nilsson Kilhult f. 10.05.1906. Helga Nilsson Elmhult f.09.04.1914. Inez Nilsson Kilhult f.12.09.1904 och Stig Nilsson Kilhult f.19.12.1913. Bilen är en Chevrolet årsmodell 1939.
   
   

1. Viktor Sandin. 2. Maria Sandin. 3. Jöns Olsson. 4.Alfred Sandin. 5. Thilda Sandin. 6. Anna Sandin. 7. Herta Sandin.

   

   

Till toppen av sidan

 

 
   Titta gärna in på länken "Skolfoto i kommunen" där finns bilder från många andra skolor.
   Under denna länk har vi samlat hela kommunens konfirmander

 

   Familjen Sandgren


Sankta Sandgren, Kilhult. f. 05.10.1888.
Lärare Sandgrens dotter.
Bild ID: BEST_005


Anna Sandgren, Kilhult. f. 25.03.1884.
Skollärarens dotter.
Bild ID: BEST_012
   
   


Emil Sandgren f. 24.07.1854. Kantor och lärare i Kilhult.
Bild ID: BEST_021.
 

Hilda Sofia Sandgren, f. 19.01.1860. Emil Sandrens fru och de hade tolv barn tillsammans.
Bild ID: BEST_022.
   
   

Familjen Sandgren

   
   
1. Eugen 1890-03-05 Mönsterås. Gåramålare.
2. Sten Sure 1894-09-14 Mönsterås. Gåramålare.
3. Stefan 1896-03-14 Svensköp.
4. Tyra 1885-06-05 Mönsterås. Sköterska.
5. Greta 1901-03-30 Svensköp.
6. Emil 1858-07-24 Oskarshamn.
6. Folkskolärare i Kilhult 1894-1906.
7. Petrus 1901-03-30 Svensköp.
8. Svante 1891-12-22 Mönsterås. Sjöman.
9. Martin 1893-08-09 Mönsterås.
10. Hilda 1860-01-19 Åby i Kalmar län.
11. Sangta 1888-10-05 Mönsterås.
12. Sally 1886-09-27 Mönsterås.
13. Gunhild 1884-03-25 Mönsterås. Fotograf i landskrona.
14. Gösta 1898-06-08 Huaröd.

Till toppen av sidan

 

 
  Eskilstorp


KILLHULT, Eskilstorp.
Inte säkert att det är standard om du ska köpa ny bil idag, men fråga gärna din bilförsäljare om det finns en vedfunktion som tillbehör?
Astrid Petersson närmast kapsågen och Asta Billqvist ser nöjda ut med tillvalet.
Bilden är från 1945 och gengasbilen är en Chevrolet av årsmodell 1930 enl. uppgift.
Bilden förmedlar vår och en doft av nysågad ved!
Bild ID: Gato_855. Källa: Ingemar Olofsson.
   

Till toppen av sidan

 

 

 
   Handlare i Kilhult
Lanthandlare i Kilhult
(Från Elsa Olssons arkiv. Författare/berättare Olof Jönsson i Harphult). PDF-fil öppnas i ett eget fönster
   
   
Liljegrens Önneköp, f. d. Anton Linderos affär  

Liljegrens Önneköp
Stående från vänster sönerna Liljegren: Sigfrid, Valfrid, Villiam, Joel. Sittande Jöns Olof Liljegren med hustru Johanna Persdotter.

Sigfrid var född 1897 och gifte sig i Kilhult 1926 med Hanna Nilsson f 1898. Makarna övertog Anton Linderos affär samma år och Sigfrid startar också taxirörelse som han driver omkring 15 år. 1964 säljer Liljegrens affären till Bertil Bondesson. Bilden tillställd av Bertil Stridh.

   
   

Anton Linderos

Snogeröd

 

 

 

Firma i specerier och kolonialvaror, glas och porslin, manufaktur och järnvaror med filial i Kilhult.

Nuvarande innehavaren, Lars Anton Linderos, f. i Häglinge församling, Malmöhus län, 10 aug. 1878, övertog firman 1920.

1898 övertog Liljegrens hans butik i Kilhult.

 

   
   

Bakre paret: Hanna f. 07.06.1898 och Sigfrid Liljegren f. 24.09.1897. Framför deras pojkar Ingvar f.13.04.1927 och Ebbe f. 1931. Sittande på kofångaren Inez Nilsson 12.09.1904. Bilen är en Dodge årsmodell 1932?

   
   

Liljegrens nya affär under uppbyggnad 1939. Byggmästare Ivar Persson. Foto från Bertil Stridh.

   
   

Liljegrens affär omkring 1940. Foto från Bertil Stridh.

   
   


Almanacka. 1941, J.S. Liljegren Tel. 7 Svensköp.
På bladen verser på danska
Bild ID: OOS_423. Källa Ola Ols Museum.

Termometer från
J. S. Liljegrens lanthandel.

Termometern och Almanackan,
finns att se på Ola Ols bygdemuseum.

   
   

Liljegrens första affär 1935. Från vänster: Hanna Liljegren f:1898-06-07, barnet: Ingvar Liljegren f: 1927-04-13, piga i svart klänning: Agnes Ljungren f: 1915-04-08, gift Olsson, lilla barnet: Ebbe Liljegren f: 1931-06-15, handelsbodsbiträde: Inez Nilsson f: 1904-09-12 Uppgiftslämnare: Bertil Stridh

   
   

Liljegrens gamla affär. Fr. v. Sigrid Liljegren f: 1897-09-24. Hembiträdet Agnes Ljunggren f: 1915-04-09, och Hanna Liljegren 1898-06-07. Barnen Ingvar 1927-04-13 och Ebbe f: 1931-06-15

   
   

Liljegrens gamla affär. Hanna Liljegren f: 1898-06-07 med barnen Ingvar F: 1927-04-13 och Ebbe f: 1931-06-15

   
   

Liljegrens.

   
   

Bilden är tagen på baksidan av Liljegrens gamla affär omkring 1935. Ingvar Liljegren, hustrun Karin och deras dotter Kjerstin.

Sven Perssons affär i Kilhult i början av 1900-talet. Karna Sven Pers med döttrarna Alma och Ebba. Affären sedermera ombyggd till församlingshem. På hästskjutsen, Anders Svensson i Svensköp.

 

   
   

En enda livsmedelsaffären av fyra som finns kvar i Svensköp. Huset byggdes 1887 av C J Bengtsson som startade affär i huset. Det var tydligen stora svårigheter att få lönsamhet på affären för mellan starten 1887 och fram till 1913 var det fem ägare till butiken. 1913 stabiliserades lönsamheten och 1922 byggde man kupan på huset. Idag ser inte byggnaden ut som på bilden utan mellan åren 1935 till 1945 tog man bort ovanvåningens slutande tak och gjorde om huset till ett funkishus. Huset finns fortfarande kvar i fyrvägskorset som en mycket välsorterad lanthandel. Notera på bilden den handpumpade bensinpumpen från Caltex som senare bytte namn till Texaco.

   
   

Helga Olssons affär i Kilhult. En enda livsmedelsaffären av fyra som finns kvar i Svensköp. Huset byggdes 1887 av C J Bengtsson som startade affär i huset. Det var tydligen stora svårigheter att få lönsamhet på affären för mellan starten 1887 och fram till 1913 var det fem ägare till butiken. 1913 stabiliserades lönsamheten och 1922 byggde man kupan på huset. Idag ser inte byggnaden ut som på bilden utan mellan åren 1935 till 1945 tog man bort ovanvåningens slutande tak och gjorde om huset till ett funkishus. Huset finns fortfarande kvar i fyrvägskorset som en mycket välsorterad lanthandel. Notera på bilden den handpumpade bensinpumpen från Caltex som senare bytte namn till Texaco.

Vägkorset i Kilhult. Bilden är tagen innan vägen till Hörby byggdes, omkring 1933.

   
   


Denna bensinskylt fanns vid Helga Olssons affär.
Bild ID: /OOS_483.. Källa Ola Ols Museum.


Källa: Min karta, Lantmäteriet.
   
   
   
   


Affären i Kilhultskorset, bilden tagen från kyrktornet 1951. Så såg affären ut på Helga Olssons tid. Numera är det Linas & Evas lanthandel. Gaveln som syns till vänster i bild är gamla skolan.
Bild ID: Kilhult_007_Affaren. 
   
   

Termometer från Liljegrens affär i Kilhult.

 
   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1933.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1929.

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1915.

 

   

 

   Landsbygd    Tätort

På ovan två länkar hittar då många lanthandlare och livsmedelsaffärer i kommunen

Till toppen av sidan

 

 
   Posten i Kilhult

Svensköps första poststation belägen i Killhult den startade troligen 1875.
1928. Posthuset, första föreståndaren Sven Mårtensson, i dörröppningen Anna Rignell syster till skolläraren. Huset låg på kyrkans tomt. Sven Mårtensson som var postmästare fram till 1908 efterträddes av Anna Rignell 1908 som hade tjänsten fram till 1939. Tjänsten som postmästare gick sedan till Annas brorsdotter Britta Rignell som hade tjänsten 1939-1941. Efter Britta Rignell kom så den siste postmästaren i Kilhult fjärdingsmannen Albin Persson som innehade tjänsten från 1942 fram till 1967, dock i annan lokal. Posthuset på bilden revs 1955.
Foto: Ola Olsson, ofta kallad "Ola fotograf".

§

Omkring 1910. Postlokalen i Svensköp Sven Mårtensson innehade titel och ämbetet som postmästare i 33 år. Här har han uppnått pensions ålder.
Från vänster:  Postmästare Sven Mårtensson, Smedsmästare Per Ekenberg.

   
   

Kvitto från smeden Per Ekenberg 1891. Ekenberg var född 01.05.1843 och övertog smedjan i Kilhult 1874 och drev den fram till sin död 1925


   

Till toppen av sidan

 

 
   Linberedning i Kilhult

Kerstin (Åke) Persson Kilhult. Elna (Jöns) Bengtsson, Piledal. Dom äldre kvinnorna fick spinna både lin och ull på sommar-halvåret eftersom arbetet på åker och äng ansågs för tungt. På vintern, då intet utearbete fanns för pigorna, skulle dessa eller hemmadöttrar, spinna lin eller ull.

Linbearbetning hos per Jönsson, Kilhult. Pojken hette John Persson, son till Elna och Per Jönsson. Från vänster: 1. Bengta Mårtensson 2. Okänd, 3. Per Jönsson, 4. Jöns Olsson, 5. Elma Jönsson.

   
   

Linbrytning med hela familjen, Nils och Else Olsson med barnen Nils, Elsa, Bengta, och Olof. Vid brytning lade man ”taget” (linet) över ”brödan” som utgjordes av två plankor på kant och som var sammansatta till en bänk och sedan ”krossade” eller bröt man linet med en annan bräda.

 
   
   

Kilhult 1:54. Hanna Jernberg, Kilhult spinner lin. Huset på bilden finns kvar men är helt omändrat. fastigheten är helt tegelklätt med inred ovanvåning  tillbyggd uterum och ny entré

1970. Den gamla linberedningsstugan eller brydestuan som dom också kallades inspekteras av Målarmästare Carl Hallkvist före renoveringen. Carl Hallkvist tog initiativet till renoveringen och hembyggsföreningen sköt till cirka 5000 Kr. Frivilliga krafter hjälpte till men det tvåhundraåriga gamla stenvalvet som var sammanfogat med kilning av stenarna utan hjälp av murbruk var man tvungen att anlita hantverkare. 1971 var brydestuan renoverad och den 29 augusti klockan två var det invigning med folkmusik av Frosta Spelmanslag samt demonstration av linberedning. Givetvis var det också kaffeservering.

   
   

Carl Hallkvist, målarmästaren vid brydestuan efter restaureringen 1987

Ovan, Hallkvist vid brydestuan efter restaureringen 1987. Brydestugan i Kilhult är mycket gammal, därom vitnar dess byggnadsstil. Den ekinfattning, som ännu finns, torde härstamma från 1500, men själva brydestuan är ännu mycket äldre.
Man vet att brydestuan varit i bruk ända fram till 1870-talet, kanske ännu längre. Brydestuan övergavs och fick förfalla men på 1930-talet var krafter igång inte minst på kulturen i Lund, att restaurera Kilhults brydestuan, men det stannade därvid.
 
Brydestuan förföll allt mer och byggnaden förföll också i glömska. På 1960-talet gjordes en ansats att åter renovera då hembygdsföreningen satsade åtta hundra kronor men detta räckte inte. 1987 kom eldsjälen Hallkvist in i bilden och nu satsade man femton tusen kronor och nu fick brydestuan nya takstolar och nytt halmtak.
Återinvigningen av brydestuan skede den 17 maj 1987. Byggnaden utgör nu ett fint minnesmärke 3 över den en gången tid så viktiga linberedning med alla des olika moment.
   
   

Textkälla: Svensköps socken genom tiderna.

   
   Läs mer om linberedning i bygden

   

Till toppen av sidan

 

 
   Mejeriet i Kilhult


I slutet av 1892 väcktes tanken om ett andelsmejeri inom Svensköps socken. Förutsättningarna för ett mejeri skulle komma till stånd var att minst 400 kor skulle tecknas. Listor skickades ut och den 22 april 1893 var redan 736 kor tecknade för smörtillverkning.
   
   


Kilhults Mejeri omkr. 1910. Kuskarna från vänster Nils Olsson Högestad f. 05.02.1886, Alfred Svensson Stensma, Nils Johansson Kungskogen f. 29.01.1842, Anders Andersson Harphult f. 20.11.1862, Karl Jönsson Svensköp f. 23.06.1852, Olof Andersson Brännestad och Isak Jönsson Köinge.
   
   

Kilhults Mejeri lades ner i slutet av december 1969. Detta är sista turen för Gustav Wilborgsson, som körde ”Svensköpsrundan” under många år. Bilden insänd av Gunell Svensson (Gustavs dotter).

   
   

Gustav Wilborgsson vid Kilhults Mejeri omkring 1955. Bilden insänd av Gunell Svensson (Gustavs dotter).

   
   

Kilhults by med mejeriet från norr. Till höger på bilden ser man Kilhults mejeri. Fotot är taget från norr där mejeriets 100 meter djupa vatten borra finns. Den 26 maj 1894 hölls entreprenadauktion för Svensköps mejeri. Lägsta anbudet gavs av byggmästare Anders Johansson från Älmhult som blev antaget och för 4765 kronor byggde han mejeriet.

Efter att byggmästare Anders Johansson lagt lägsta budet på 4765 kronor för att bygga mejeriet och den 17 december 1894 togs mejeriet i bruk. Första årets medel avverkning utgjorde 2000 kilo per dag och mjölkpriset uppgick vid första utdelningen i januari 1895 till 6 öre per kilo. År 1934 hade avverkningen stigit till i medeltal 9000 kilo. På bilden ser vi uppställda för fotografen från vänster Anna Hansson som var mejerska samt medhjälparna Bengta Videll och Anna Johansson. Lantbrukare Olof Jönsson från Harphult var den som satt längst som ordförande. Han var ordförande mellan åren 1932 till 1966 alltså i 34 år

   
   

Kilhults mejeri.

Karl Hallqvist i Kilhult. f: 1890-05-29. Bilden från maj 1962.
Bild ID: HH_3924.

   
Mejeriet togs bruk den 17 december 1894. Dess första mejerist var Elna Nilsson från Västra Vram. hon efterträddes av mejerist Sigrid Nilsson, även hon kom från Västra Vram. De följande mejeristerna var Ingrid Nilsson och Ingrid Karlsson. Den siste mejeristen var Karl Persson från Äsphult han var verksam under åren 1945-1968. Under åren byggdes mejeriet till och var ett mönstermejeri.
Den siste ordföranden var Erik Arvidsson i Brännestad. Verksamheten upphörde i och med 1968 utgång. efter 73 verksamhetsår.
Efter nerläggningen inropades mejeriets fastighet av Hörby kommun, som ville försäkra sig om mejeriets nära 100 meter djupa vattenborra, som från 1968 levererade vatten till vattenverket i Killhult, men som togs ur bruk under 1990-talet eftersom vattnet förorenats av växtskyddsmedel. De gamla mejeribyggnaderna är numera jämnade med marken.
   

  Här hittar du fler mejerier i bygden


   

Till toppen av sidan

 

 
   Nykterhetsrörelsen

Kilhults godtemplarsal 1929.

   
   

NTO lokalernas invigning i Kilhult 1912. Till vänster på bilden ser vi Hörby Musikkår. Numera äges lokalen av en förening, som bildats för att åstadkomma en bygdegård i orten. Byggnaden används nu för allmänna samlingar och kallas ”Svenköps gården”.

Kilhult 1:36 Godtemplarsalen I. O. G. T.

   

   Här hittar du andra kyrkor och kyrklig verksamhet i bygden


   

 

Till toppen av sidan

 

   Diverse bilder

Året är okänt, men det är innan 1923.
På vänster sida Kilhults gamla skola numera riven. På höger sida nuvarande församlingshemmet, då fanns det en affär i huset.

   
   

När Svensköp byggde ny kyrka

Svensköps socken bestod i gamla tider, (och gör så fortfarande) av nio byar: Harphult, Elmhult, Bylycke, Kilhult, Östensköp, Maa, Högestad, Svensköp och Hulta.

I mitten av 1800-talet var Svensköps kyrka i uselt skick och för liten, men efter mycket dividerande beslutades att en ny kyrka skulle byggas i Kilhult.
Byggmästare Magnus Pettersson från Kristianstad fick i uppdrag att bygga den för en summa av 14 000 Riksdaler Silvermynt.

Här nedan presenteras två kvitton på delbetalningar från 1862-1863. Kyrkan stod klar och invigdes Allhelgonadagen d. 6:e november 1864. Svensköps kyrka kom alltså att ligga i Kilhult!

Året är 1951.

   
   

Räkning från kyrkbygget av Svensköps nya kyrka 1862- 1863.
Bild ID: Kyrkorakning_01
Materialet tillsänt oss av Bertil Stridh, Ola Ols Museum.

   
   

Räkning från kyrkbygget av Svensköps nya kyrka 1862- 1863.
Bild ID: Kyrkorakning_02.
Materialet tillsänt oss av Bertil Stridh, Ola Ols Museum.

   
   

Svensköps kyrka, årtal okänt.

   
   

 

   
   
   
   

Flygfoto från omkring 1950.
Bild ID: /Flygfoto_1950a

   
   

Arbetsföreningen.
Främsta raden: Amanda Rignell Hallkvist, Alma Nelander Olsson, Ellen Jönsson, Elin Bengtsson, Hanna Nilsson, Liljegren, Bengta Persson, Hanna Jönsson, Bengta Nilsson Svensson, Elna Persson Jönsson, Alma Persson Nilsson, Agnes Olsson, Anna Nilsson Persson.

Översta raden från vänster: Sigrid Persson, Anna Kristiansson, Anna Nilsson, Rignell, Anna Andersson, Anna Martin Nilsson, Betty Persson, Anna Andersson Olsson, Bengta Olsson Sandgren.

Våren har kommit och lantbrukare Artur Olsson är ute och sprider konstgödning för hand med hjälp av sitt så och gödningskar. Hästarna står lugnt och stilla med vagnen där olika sorters gödning som man sedan när rätt proportion köpte man två eller tre olika sorters gödning som man sedan när man kom ut på åkern blandade på vagnsflaket ihop gödningen till rätt proportion som man sedan spred ut från karet för hand.

   
   

Sångförening i Svensköp omkring år 1905.
Från vänster: 1. Nils Andersson Timan, 2. Nils Olsson Svensköp, 3. Emil Sandgren Kilhult, 4. Bengt Bengtsson Elmhult, 5. Anders Svensson Svensköp 6. Otto Andersson Skenköp, 7. Hjalmar Nilsson Timan, 8. Anna Nilsson Timan, 9. Sally Sandgren Kilhult, 10. Anna Nilsson Kvarnberga, 11. Bengta Andersson Timan, 12. Anna Andersson Timan, 13. Sankta Sandgren Kilhult, 14. Anna Nilsson Timan, 15. Anna Olsson Kilhult, 16. Ingrid Vessman Kilhult, 17. Anna M. Nilsson Bokelund, 18. Tilda Persson Timan, 19. Maria Persson Timan, 20. Per Olsson Östenköp, 21. Nils Andersson Svensköp, 22. Jöns Olsson Kilhult, 3. Nils Persson Bokelund, 24. Martin Nilsson Bokelund.

   
   
   
   


KILHULT, Eskilstorp.
Inte säkert att det är standard om du ska köpa ny bil idag, men fråga gärna din bilförsäljare om det finns en vedfunktion som tillbehör?
Astrid Petersson närmast kapsågen och Asta Billqvist ser nöjda ut med tillvalet. Bilden är från 1945 och gengasbilen är en Chevrolet av årsmodell 1930 enl. uppgift. Bilden förmedlar vår och en doft av nysågad ved!
Bild ID: Gato_779_Bil-Kilhult. Källa: Hörby i gamla tider och bilder / Ingemar Olofsson.
   
   

1905. Ola Jöns bröllop 1905. Äreporten är rest vid ingången till kyrkan. Det vita huset på bildens högra sida är den gamla skolan som är riven och ersatt med en nybyggd. Huset på bildens vänstra var först affär blev sedan telegrafstation. När telegrafstationen lades ner blev huset församlingshem och fick en samlingssal tillbyggd i vinkel åt vänster på bilden. Huset finns fortfarande kvar.
   
   

Bild ID: 1977_0157.
De äldres dag i Svensköp. Kilhults missionshus 1926.

1. John Fredriksson f:1893. Kyrkoherde i Huaröd och Svensköp, 1926-1924.
2. Nils Nilsson, Elmhult. f:1850.
3. Elsa Isak Nilsson. f:1856.
4. Ola Nilsson, Högestad. f:1851.
5. Ola Persson, Kilhult. f:1854.
6. Per Christiansson, Elmhult. f:1854.
7. Ola Nilsson, Svensköp. f:1891.
8. Mårten Nilsson, Elmhult. f:1842.
9. Mårten Olsson, Elmhult. f:18??

 

10. Mårten Trulsson, Elmhult. f:1844.
11. Ola Olsson, Harphult. f:1853.
12. S. Nelly Nilsson, Kungsskogen. f:1842.
13. Nils Persson, Svensköp. F:1855.
14. Hanna And. Persson, Svensköp. f:1854.
15. Hanna Nilsson, Maa. F:1852.
16. Hans Nilsson, Maa. F:1851.
17. Per Johansson, Kilhult. f:1847.
18. Anders Nilsson, Långelycke. f:1850.
19. Mårten Persson, Elmhult. f:1856.
20. Truls Andersson, Elmhult. f:1856.
21. Else Andersson, Elmhult. f:1852.
22. Else Ola Nilsson, Svensköp. f:1857.
23. Elna Mårten Olsson, Elmhult. f:18??
24. Kerstin And. Olsson, Svensköp. f:1847.
25. Hanna Jönsson, Elmhult. f:1855.
26. Hanna N. Andersson, Kilhult. f:1847.
27. Bengta And. Svensson, Elmhult. f:1846.
28. Hanna Lundberg, Elmhult. f:1850.
29. Thilda Sv. Persson, Östenköp f:1854.
30. Anna Persson, Svensköp. f:1838.
31.Karna Kristensson, Elmhult. f:1846.
32. Anna Nilsson Forsberg. Elmhult. f:1837.
33. Elna Göran Persson, Kilhult. f:1847.
34. Elna Jöns Nilsson, Elmhult. f:1841.
35. Nils Jönsson, Elmhult. f:1844.
36. Går ej att tyda på originallistan.

De äldres dag i Svensköp. Kilhults missionshus 1926.

   
   

De gamles fest.

   
   

Höstslåtter. Här har folket till höslåttern ställt upp sig för fotografering. Det är slåtter på Trulstorps gård och ägaren Truls Andersson står som nr 5 från vänster. När höet skulle läggas i vålmar, arbetade man parvis. En Dräng och en piga bildade ett lag. Detta medförde stundom att det blev ett lag hela livet igenom, och metoden var i så fall fördelaktig, att man gärna ställde om att en stark dräng fick till hjälp vid arbetet en med klena krafter utrustad piga och tvärtom. Sådana som redan funnit varandra skilde man inte åt utan dom arbetade alltid tillsammans. Karlfolket gick först och slog med liarna och lade höet i strängar och efter gick kvinnorna och räfsade ihop.

 

   
   

Kilhult 1:43. Familjen Olsson. Fotografen Ola Olsson med föräldrar och syskon. 1924 byggde Elsa Persson ett hus på tomten och 1940 köpte Ola Olsson allmänt kallad ”Ola Fotograf” huset av Elsa Persson. 1947 köpte målarmästare Carl Hallkvist huset av Ola Olsson. Carl Hallkvist var mycket intresserat av bygden och bygdens historia och var verkligen en riktig eldsjäl i bygdeföreningen.
Du hittar Fotograf Ola Olsson, även under "Fotografer"

Till höger på bilden ser man gården som 1945 köptes av en riksdagsman och som i folkmun döptes till riksdagsmannagården. Gården finns fortfarande kvar och brukas. Till vänster ser vi mejeriet som startade 1894. Produktionen ökade stadigt och är 1961 vid årsinvägningen av mjölk ca. 3,6 miljoner kilo, 60 % gick tillbacka till leverantören so skummjölk. Till Harlösa mjölkindustri för tillverkning av torr mjölk skickades dagligen 2500 liter sötmjölk. 400 kilo smör producerades per dag och 1961 var årsproduktionen 146000 kg. 1969 lades Kilhults mejeriförening ner för det skulle vara större enheter och en del leverantörer gick över till Hörby mejeriförening och andra till Skånemejerier. Kilhults mejeri fick hålla på i 75 år. Efter nerläggningen inropades mejeriets fastighet av Hörby kommun som ville försäkra sig om mejeriets nära 100 m djupa vatten borra, från vilken kommunen sedan 1968 fått vatten till vattenverket i Kilhult. Det gamla mejeriet är numera jämnat med marken

   
   

Omkring1924. Raserat hus som inrymt smedja. Ekenbergs smedja, Kilhult, även kallat advokatens hus.
Detta hus bodde en man som kallades advokaten med sin familj, mannen hade lite utbildning och hjälpte byborna med skrivelser och annat. Huset rasade delvis, men man byggde upp en ny gavel, och fortsatte bo i det .
Foto: Ola fotograf. Textkälla: Textkälla: Bygdeband.

Anm: I viss information så står det att huset revs senare när en ny väg skulle dras fram, detta är helt fel. När huset renoverats fortsatte man att bo i detta under lång tid tills det var fallfärdigt igen, och då revs det. Denna bild förekommer också i andra medier, men är då spegelvänd. Men det är så här det såg ut i verkligheten.

Gravstenar Bengta Andersson, Elna Mårtensson. Tittar man då på Bengta Anderssons gravsten så är hon född i Höghult den 21/8 1873 och död i Hörby den 25/1 1896. Bengta Andersson dog endast 23 år gammal och under slutet av 1800-talet dog många av TBC Man kan ju undra om detta hände Bengta Andersson. Tittar man på Eln Mårtenssons gravstenblev hon betydligt äldre och även Enka med E som det då stavades. Elna Mårtensson var född i Bylycke den 4/1 1839 och dog den 3/9 1899 i Timan. Enkan Elna Mårtensson blev 60 år. På bägge gravarna är det kalkade kors och kransarna som är lagda är gjorda av glaspärlor. Det var den tidens sed.
Foto: Arvid Halldén.

Du hittar Fotograf Arvid Halldén, även under "Yrkesfotografer".

   
   

Svensköp folkdanslag 1935.
Från vänster: 1. May Olsson 10. Edvin Svensson, 2. Egon Sjöland 11. Elna Mårtensson, 3. Signe Östergren 12. Torvald Månsson, 4. Malte Mårtensson 13. Gulli Mårtensson, 5. Doris Mårtensson 14. Oskar Frostmar, 6. Henry Johansson 15. Ester Sandin, 7. Berta Olsson 16. Allan Sjöland, 8. Ivar Frostmar 17. Gösta Nilsson, 9. Signe Nilsson.

   
   

Kilhult 1937

Åsumtorp.

   
   

Svenköps Folkdanslag, gör en uppvisning för fotografen.

   
   

Bilden är tagen från trädgården ut mot vägen på Björkebo, Kilhult.

   
   
   

 

1940. Luftbevakare i Kilhult, huset till vänster är IOGT huset..
Bilden ställd till vårt förfogande av Lennart Westerlund, Malmö, f.d. Hörbybo.

1940. Landsstormstrupp placerad i Kilhult för luftbevakning. Landsstormare  är äldre värnpliktiga. Här utrustade och klädda i uniform M10. Vid inkallelsen i samband med utbrottet av 2:a världskriget fanns ej uniformer eller vapen till samtliga mannar. Två mausergevär var tilldelningen till tolv man. Uniformer tilldelades så att någon fick byxor och någon fick vapenrock. Det blev bättre efter en tid. Bilden tagen utanför kyrkogården i Kilhult.
Bilden ställd till vårt förfogande av Lennart Westerlund, Malmö, f.d. Hörbybo.


   

Till toppen av sidan

 

 
    Lokalföreningen i Svensköp (men ligger i Killhult)


Lokalföreningen i Svensköp, ligger i Kilhult.
Bild ID:  OOS-1722
   
   


Flygfoto över del av Kilhult 1950-tal. Lokalföreningen det vita huset i mitten av bilden.
Bild ID: OOS_490. Källa Ola Ols Museum.  
   
   


En mer nytagen bild från lokalförenings lokal i Killhult, som numera är nerbrunnen. Det stora antalet motorcyklar beror på att det är sista onsdagen i månaden och då är det grillkväll hos Eva och Linas lanthandel.
Här kan du läsa mer om "MC-onsdagen"
Foto: © Leif Andersson.

 

 
   


Året är 2019. Foto: © Fred Lundberg.
   
   

Parkeringen framför loppisladan, överfylld med hojar. Året är 2014. Foto: © Fred Lundberg.

 

   

Till toppen av sidan

 

 

   Annonser från handlare i dåtidens almanackor

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1929.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1931.

   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1933.

   
   


Tidtabell från 1933.
Bild ID: /OOS_489. . Källa Ola Ols Museum.
   
   

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1938.

Annonssida ur Almqvist & Wiksells Almanacka från 1935.

   

Till toppen av sidan

 

   Bokelund

Bokelund, Från vänster
1 ?
2 ?
3 Harphult fråga Allan
4 Cecilia? Anders Perssons fru?
5 Anders Persson Tollarp f. 06.06.1866
6

7 Johanna Jeppsdotter Kilhult f. 07.06.1869
8 Nils Persson Kilhult f. 16.04.1861
9 Anna Nilsson Kilhult f. 04.03.1890
10 Martin Nilsson Kilhult f.
11 Hanna Nilsson Kilhult f. 07.06.1898
12 Nils Evald Martinsson f. 09.03.1915
   
   

Bokelund
Bild ID: Bokelund_002

Text till ovan bild. Bild ID: Bokelund_002

Bakre stående raden fr. v.
1 Johanna Jeppsdotter Kilhult f 07.06.1869
2 Nils Persson Kilhult f 16.04.1861
3 Mårten Nilsson Kilhult f 02.05.1825 (Mårten Slaktare)
4
5
6 Nils Hagert Kilhult f. 06.09.1869
7 Troligen Karna Svensson Kilhult f 14.01.1855 g. m. nr. 8
8 Troligen Handlaren Sven Persson Kilhult f 22.09.1852
9
10

Stående i mitten två barn fr. v.
1
2

Främre raden sittande fr. v.
1 Ebba Svensson Kilhult f 24.08.1888
2 Anna Nilsson Kilhult f 04.03.1890
3 Hanna Nilsson g Liljegren f 07.06.1898
4
5 Alma Olsson Kilhult f 03.01.1881

   
   

Bokelund
Nils Persson f:1861-04-16 och hustrun
Johanna Jeppsdotter f:1890-03-04.
Bild ID: Bokelund_003

 

 

 

 

 

 

 

Familjefoto i början av 1900-talet.
Nils Persson, Bokelund, Hagert, Mårten slaktare, Ola Lundberg, Sven Persson med fru Karna och dottern Ebba och Alma, Anna och Hanna Bokelund.

   
   

Bokelund, Nils Perssons Kilhult omkring 1903

Nils Perssons Kilhult omkr. 1903

Stående fr. v.
1 Nils Persson Kilhult f 16.04.1861
2 Johanna Jeppsdotter f 07.06.1869

Sittande fr. v.
1 Per Persson Kilhult f 14.10.1827
2 Hanna Nilsson (Liljegren) Kilhult f 07.06.1898
3 Anna Nilsson Kilhult f 04.03.1890
4 Hanna Jönsson f 09.03.1838?
5Annie Andersson Kilhult f 02.09.1883
6
7
8
   

Till toppen av sidan

 

   Namnändring

Utan någon som helst förvarning "utplånades Svensköp" i jan. 2013 av Trafikverket, och heter numera Killhult istället.

Byn verkar nu också ha delats i två läger – för eller emot namnändringen.

Vi tar dock ingen ställning till frågan i övrigt, men tycker historien att den passar på sidan.

2010-08-10
Läs medborgarförslaget som är inlämnat till Hörby kommun.
PDF-fil öppnas automatiskt i nytt fönster.

2013-01-23
Läs tidningsartikel från Skånska dagbladet
PDF-fil eller Word-fil öppnas automatiskt i nytt fönster


2013-01-24
Läs tidningsartikel från Skånska dagbladet
 PDF-fil eller Word-fil öppnas automatiskt i nytt fönster.

2013-01-24
Läs tidningsartikel från Lokaltidningen/Mellanskåne
PDF-fil eller Word-fil öppnas automatiskt i nytt fönster.

   

 

Bertil Strid har bidragit med väldigt mycket bilder från Kilhult, Svensköp och trakterna runt omkring.
För att inte behöva sätta ut hans namn på varje bild lämnar vi erkännandet här istället.

 

 

Till startsidan Till menyn gamla bilder Till menyn Hörby tätort  Kontakt Till uppdateringarna

Till menyn Presentation av lokala företag och verksamheter från förr

 

 
 
1. Gunnars Peterson, Eskilstorp-Harphult. f. 19-01-1911.
2. Hjalmar Lundell, Kilhult. f. 17-09-1893,
3. Amanada Hallkvist, Kilhult f. 26-12-1882.
4. Carl Halkvist, Kilhult  f. 29-05-1890.
 
   

 

 

Till toppen av sidan